FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

 

U bent hier: Thuispagina Ø Kwaliteitsbewaking

 

Kwaliteitsbewaking

Normen en indicatoren voor verantwoorde zorg

Verbeteren

Evidence Based Psychology (werkt het …)

Wetenschappelijke kritiek (klopt het … )

Deontologie en Ethiek

 

 

 

Normen en indicatoren voor verantwoorde zorg

 

Statistieken België

Inventarisatie en analyse van de bestaande databronnen en indicatoren om als lidstaat van de Europese Unie te kunnen voldoen aan de wetenschappelijke vereisten van het Europese systeem van gezondheidsindicatoren (2010)

Digibib gezondheidssector

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: Cijfers  (zeer uitgebreid !)

Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Informatiesysteem Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Studiedienst van de Vlaamse Regering

Gezondheid en gezondheidsgedrag in het Vlaamse Gewest

Vlamingen met een handicap of langdurig gezondheidsprobleem

De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007–2060

Beleving van geluidshinder in Vlaanderen

Kinderwens in Vlaanderen . update 2009

Echtscheiding en leefvorm na echtscheiding in het Vlaamse Gewest: verschillen naar herkomst 

Veranderende leefvormen in het Vlaamse gewest (1990-2007)

Migratiebewegingen in het Vlaamse Gewest in de periode 1997-2006

Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen: positie van vlaanderen in europa en beïnvloedende factoren

De start van de gezinsvorming bij de Turkse en Marokkaanse tweede  generatie in het Vlaamse Gewest

(Betaald) werk: belang en tevredenheid in een EU-perspectief

Het profiel van de niet-gehuwd samenwonenden in het Vlaamse Gewest

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007

Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 2008

Het schatten van sterftekansen op oudere leeftijden

Differentiële sterfte bij Belgen en vreemdelingen in de Belgische gewesten en in grote Vlaamse steden

De kwaliteit van het leven, een mozaïek van het dagelijks leven

Visienota Maatschappelijk Verantwoorde Zorg (Strategische Adviesraad WGG - 24 februari 2011)

menu

Verbeteren

 

Good governance, corporate governance, government governance: what’s in a name ? 

Zorg voor beter . De Nieuwe Praktijk . Zorginnovatieplatform . Zorgwijzer.nl (faq)

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap: Kwaliteit

Prose: Partners & tools in quality management for education, health and social care

ZegelGezond

Dossier du patient : Amélioration de la qualité de la tenue et du contenu - Réglementation et recommandations (HAS)

AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Instrument)

Grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la pratique clinique

 

menu

Evidence Based Psychology

 

KlinPsy-dossier: Evidence Based Psychology        

Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

CEBAM Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine 

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling (Trimbos instituut)

Practice parameters (AACAP)

Abstracts of Cochrane Reviews

menu

Wetenschappelijke kritiek

 

KlinPsy-dossier: Freud op de sofa

menu

Deontologie en Ethiek

 

KlinPsy-dossier: Ethiek

 

De wetten die een deontologisch luik toevoegen aan de wet inzake titelbescherming van de psycholoog:

 

- WET van 21.12.2013 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) (BS 04.02.2014)

- WET van 21.12.2013 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (BS 04.02.2014)

- Koninklijk besluit  van 02.04.2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (BS 16.05.2014)

 

 

 

menu

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

04.11.2014

 

website stat