FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

 

U bent hier: Thuispagina Ø Opleiding

 

Opleiding

Psycholoog en klinisch psycholoog in België

Psychologie studeren in België

Organisatoren van voortgezette opleidingen in België

Overzicht van voortgezette opleidingen in België

Enkele organisatoren van voortgezette opleidingen in de buurlanden

Overzicht van voortgezette opleidingen in de buurlanden

 

Psycholoog en klinisch psycholoog in België

 

Psycholoog

Wie zich in België psycholoog noemt moet minstens de wetenschappelijke graad van Licentiaat of Master behaald hebben na een universitaire psychologie opleiding en zich hebben laten registreren bij de Psychologencommissie.

- Universitaire Opleiding

De universitaire opleiding in de psychologie duurt vijf jaar en wordt afgesloten met een stageperiode en een verhandeling. Dan behaalt men de graad van Licentiaat of Master. Na verder studeren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek, resulterend in een doctoraats-verhandeling kan men de titel bekomen van Doctor in de Psychologie.

- Psychologencommissie

PSYCHOLOGENCOMMISSIE
Dit is een onafhankelijk organisme, voorgezeten door een magistraat en ressorterend onder de Minister van Middenstand. Ze stellen de lijst op van de personen die de titel van psycholoog mogen dragen. Ze doen dit autonoom, zonder tussenkomst van de beroepsverenigingen.

Meer informatie over de psychologencommissie kan u vinden op hun website, waar ook kan nagetrokken worden of iemand de titel van psycholoog mag dragen.

Er is ook informatie te vinden over de verschillende soorten psychologen.

 

We verwijzen hier ook graag naar de website van de Belgische Federatie van Psychologen. Lidmaatschap van de Belgische Federatie van Psychologen is niet verplicht om zich psycholoog te kunnen noemen.

 

Klinisch Psycholoog

Algemene informatie over het beroep van klinisch psycholoog

De speciale regeling voor de uitoefening van de klinische psychologie.

We verwijzen ook naar een paar beroepsverenigingen:

- De Vlaamse Vereniging Van Klinische Psychologen (VVKP)

- De Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

menu

 

 

De rest van deze pagina geeft een impressie van het kleurrijk palet aan opleidingen, maar is hopeloos verouderd.

 

 

Psychologie studeren in België

 

Universitair en Hoger onderwijs

- Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen)

- Het Hoger Onderwijs Register (Vlaanderen)

- Enseignement supérieur et universitaire de la Communauté française

 

 

Universitaire Opleidingen in de Psychologie

 - In de Nederlandse taal:

- Katholieke universiteit Leuven
- Universiteit Gent
- Vrije Universiteit Brussel

- Open universiteiten

- In de Franse taal:

- Université Catholique de Louvain
- Université Libre de Bruxelles
-
Université de Liège

- Université de Mons

 

 

Niet-universitaire opleidingen in de psychologie 

In een aantal instellingen voor hoger onderwijs buiten de universiteit kan men na drie jaar studie een diploma behalen van Bachelor in de toegepaste psychologie. Vroeger heette dit Assistent in de psychologie of gegradueerd assistent in de psychologie.

-In de Nederlandse taal:

- Katho-Ipsoc Kortrijk
- Howest
-
Thomas More

Via systeem Sociale Promotie kan men nog studeren voor Assistent in de psychologie

- Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen

- In de Franse taal:

- Haute Ecole de la Province de Liège
-
Institut Libre Marie Haps

 

menu

Organisatoren van voortgezette opleidingen in België

 

Het Julie Renson Fonds publiceerde haar 16de en laatste overzicht van psychotherapeutische programma's in Vlaanderen. Deze Gids Therapeutische Opleidingen 2009-2011 is deels aanvullend en deels overlappend met het overzicht dat hier op deze site te vinden was.

 

Universiteiten

- KUL-UA-VUB-UG-CédricHèle-VVKP Getuigschrift van permanente vorming in de psycho-oncologie

- KUL-UG-VUB Getuigschrift van permanente vorming in de klinische neuropsychologie

- RUG-KUL-VUB-VVKP-BFP Klinische psychodiagnostiek voor kinderen

- RUG-KUL-VUB-VVKP-BFP Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen

- UA-KUL-UG-VUB Getuigschrift forensische psychiatrie en psychologie

 

- KUL Getuigschrift kwaliteitszorg: een multidisciplinaire aanpak in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving

- KUL Getuigschrift van permanente vorming in counseling in existentieel welzijn

- KUL Getuigschrift geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme

- KUL Postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie

- KUL Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie

- KUL Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

- KUL Postgraduaat in de gedragstherapie

- KUL Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

- KUL Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie

- KUL Getuigschrift gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen

- KUL Getuigschrift in de psychologische interventies

- KUL Postgraduaat in de familiale bemiddeling

- KUL Getuigschrift sociale bemiddeling in organisaties. Werken met arbeidsconflicten tussen individuen en teams

- KUL Getuigschrift van permanente vorming consultancy in groepen en organisaties

- KUL Getuigschrift praktijkgerichte sportpsychologie

 

- UG Permanente vorming Armoede en participatie

- UG Permanente Vorming Gedragstherapie

- UG Permanente vorming Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie

- UG Permanente Vorming Psychoanalytische psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief

- UG Permanente Vorming Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

- UG Permanente Vorming Bemiddeling

- UG Permanente vorming Seksuologie

 

- UCL-ULg-UGenève-AEMTC-AFCP Intervention et évaluation psychologique - psychothérapie . Cliniques psychothérapeutiques intégrées

- UCL-ULB-ULg-UMH Théories psychanalytiques

- ULg-Lille3 Diplôme d'Université International de "Psychologie et Justice"

 

- ULB Certificat en cliniques psychothérapeutiques - orient. cognitivo-comportementale

- ULB Certificat en cliniques psychothérapeutiques - orient. infanto-juvénile

- ULB Certificat en cliniques psychothérapeutiques - orientation systemique

- ULB Certificat en cliniques psychothérapeutiques - orientation psychanalytique

- ULB Certificat universitaire en sexologie clinique

- ULB Gestion mentale. sensibilisation et module de base

 

- UCL Certificat universitaire en sciences psychologiques

- UCL Certificat approfondi en psychologie de la religion

- UCL Certificat universitaire Sexologie clinique

- UCL Intervention et évaluation psychologiques - psychothérapie

- UCL  Master complémentaire conjoint en cliniques psychothérapeutiques intégrées

- UCL Certificat en Psychologie du sport

- UCL Psychologie de la performance sportive

- UCL Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel

- UCL Master complémentaire conjoint en gestion des risques et bien être au travail

- UCL Interventions psychologiques basées sur la pleine conscience

 

- UMH Spécialisation « Intervention auprès des personnes ayant de l’Autisme et des Troubles Envahissants du Développement »

- UMH Certificat d'Université en intervention auprès des enfants et des adolescents à hauts potentiels en difficulté

- UMH Certificat d'Université de Développement communautaire en contexte de mutations sociales

- UMH Certificat d'Université en médiation Familiale, Médiation Civile et Commerciale et Médiation Sociale

- UMH Certificat Interuniversitaire en cliniques psychothérapeutiques

- UMH Certificat interuniversitaire en Psycho-oncologie

- UMH Etudes complémentaires en cognition et langage

- UMH Formation Continuée en remédiation cognitive et non verbale du langage

 

 

 

Opleidingscentra buiten de universiteiten 

- Artevelde Hogeschool

- Belgische school voor Psychoanalyse

- Balans - Gent

- Centre de formation à la thérapie de famille

- Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse

- Centre Thérapeutique en Psychologie de la Santé

- Faculteit voor Mens en Samenleving

- Impuls

- Instituut voor Communicatie

- Interactie-Academie

- IPRR

- IPSOC-Bijscholing

- Kern, Sint-Niklaas

- Korzybski Instituut

- Leren over Leven

- Thomas More

NLP - Instituten in België

- Multi-di-mens

- Narratieve therapie

- Stichting Integratie Gehandicapten (SIG)

- Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

- Wakker worden

 

 

 

Ter informatie verwijzen we hier naar de training standards for psychologists specializing in psychotherapy as recommended by the European Federation of Professional Psychologists Associations waarbij de Belgische Federatie van Psychologen is aangesloten.  

We verwijzen ook naar het rapport over het Beroepsprofiel van de Psychotherapeut in België

 

menu

Overzicht van voortgezette opleidingen in België

 

In dit overzicht werden slechts de opleidingen vermeld waarvan de 'lengte' minstens in maanden kan uitgedrukt worden. Er bestaan evenwel ook veel interessante workshops, korte opleidingen en studiedagen. Raadpleeg hiervoor de websites van de organisatoren (zie hoger).

 

Opgepast !

In dit overzicht leggen we steeds de link naar de Websites die onze informatiebronnen waren. Raadpleeg deze websites ! Want het is mogelijk dat er wijzigingen werden aangebracht nadat we de opleidingen in dit overzicht hebben opgenomen.

 

 Soort opleiding

Startdatum

Duur

Opleidings-instituut

Plaats opleiding en/of contactadres

Agressiecoach

16.10.2009

8 maanden

Impuls

Kessel-lo

Armoede en participatie

novemb. 2009 – mei 2010

7 maanden

UGent

Gent

Autistisch gezien! Een introductie in begrijpen en aanpakken van autisme

05.10.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Autisme binnenstebuiten - Het begeleiden van normaal begaafde mensen met autisme

08.03.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Basisvaardigheden voor hulpverleners

Voorjaar 2010

1 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Bemiddeling

25.09.2009

6 maanden

Interactie-Academie

Antwerpen

Bemiddeling

Academiejaar 2009-2010

UGent

Gent (soms Antwerpen)

Bind-kracht basiscursus

19.11.2009

1 maand

Balans

Gent

Circulair interview

19.11.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Cliëntgerichte Psychotherapie

Oktober 2009

4 jaar

FMS

Turnhout

Cliniques psychothérapeutiques – orient. cognitivo comportementale

Academiejaar

3 jaar

ULB - UMH

Cliniques psychothérapeutiques - orient. infanto-juvénile

Academiejaar

3 jaar

ULB - UMH

Cliniques psychothérapeutiques - orientation systémique

Academiejaar

3 jaar

ULB - UMH

Cliniques psychothérapeutiques - orientation psychanalytique

Academiejaar

3 jaar

ULB - UMH

Coaching en counseling in organisaties

22.01.2010

1.5 jaar

Interactie-academie

Antwerpen

Conflicthantering in organisaties

25.09.2009

2 maand

Interactie-academie

Antwerpen

Contextueel handelen en denken - Introductie

27.11.2009

1 maand

Balans

Gent

Contextueel leidinggeven - Introductie

04.02.2010

2 maanden

Balans

Gent

Contextueel werken aan zorg

26.01.2010

2 maanden

Balans

Gent

Contextuele hulpverlening

Voorjaar 2010

2 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Contextuele hulpverlening – basistraining

13.10.2009

2 maanden

Kern

Sint-Niklaas

Contextuele hulpverlening (Nagy) – inleiding

22.01.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Contextuele hulpverlening-introductie

27.01.2010

3 maanden

Leren over Leven

Berchem-Antwerpen

Contextuele hulpverlening-Basisopleiding

september 2009

2 jaar

Leren over Leven

Berchem-Antwerpen

Contextuele hulpverlening-Vervolgopleiding

oktober 2009

2 jaar

Leren over Leven

Berchem-Antwerpen

Contextuele hulpverlening en begeleiding

18.09.2009

2 jaar

Balans

Gent

Contextuele therapie

08.09.2009

4 jaar

Balans

Gent

Counseling in existentieel welzijn

15.09.2009 tot 15.09.2010

1 jaar

KUL

Leuven

Counselor (vanuit een ervaringsgerichte benadering)

Oktober 2009

3 jaar

FMS

Omgeving Antwerpen

Consultancy in groepen en organisaties

02.09.2009 - 17.12.2010

15 maanden

KUL

Leuven

Daderhulpverlening

08.10.2009

6 maanden

Interactie-Academie

Antwerpen

Echtscheiding

18.03.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Emotion Focused therapy

oktober 2011
inschrijven tot 30.06.2011

4 jaar

FMS

Gent

Evaluation des personnes en situation de handicap

Academiejaar

UHM

Mons

Experiëntiele en integratieve opleiding psycho­therapie voor kinderen, jongeren en hun gezin

Oktober 2010

3 jaar

FMS

Gent

Familiale bemiddeling

?

?

KUL

Familieopstellingen

augustus 2010

4 maanden

IVC

Affligem

Forensische Psychiatrie en Psychologie

Academiejaar tweejaarlijks

2 jaar

UA, KUL, RUG, VUB

afwisselend

Forensische psychodiagnostiek en Counseling

september 2014

2 jaar

Thomas More

Antwerpen

Gedragscounseling

academiejaar

2 jaar

Lessius Hogeschool

Antwerpen

Gedragstherapie

academiejaar

3 jaar

UGent

Gent

Gedragstherapie

academiejaar

3 jaar

KUL

Leuven

'Gek: zij of wij?' - Hedendaagse vraagstukken over psychische stoornissen

02.10.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Gentle teaching: focus op de relatie i.p.v. op het gedrag

02.10.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Gestaltcoaching

oktober 2009

1 jaar

IVC

Kortrijk/Kapelle-op-den-bos

Gestalt – Coaching van verandering

??.??.2009

2 jaar

Multi-di-mens

Gent

Gestaltbenadering

academiejaar

2 jaar

Multi-di-mens

Gent

Gestaltcounselor

academiejaar

1 jaar

Multi-di-mens

Gent

Gestalttherapie

academiejaar

2 jaar

Multi-di-mens

Gent

Gestalttherapie

Oktober 2009

4 jaar

FMS

Turnhout

Gestalttherapie

academiejaar

4 jaar

IVC

Kortrijk

Gestalttherapie bijscholing voor psychotherapeuten

23.10.2009

1 jaar

IVC

Gestion mentale. sensibilisation et module de base

ULB

Gezinscounseling

Voorjaar 2010

2 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Gezinsbegeleiding

10.09.2009

1 jaar

Interactie-Academie

Antwerpen

Gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken

17.09.2009

2 jaar

Balans

Gent

Hechtingsproblemen in gezinnen

17.11.2009

1 maand

Kern

Sint-Niklaas

Hulpverlening bij seksueel misbruik

Voorjaar 2010

1 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Hulpverlening bij verwerkingsprocessen en trauma

02.03.2010

9 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Hypnose (Basismodule)

02.10.2009

2 maanden

vhyp

Kortenberg

Individuele counseling

Voorjaar 2010

2 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Individuele begeleiding van kinderen

Voorjaar 2010

2 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Individuele systemische hulpverlening

16.09.2009

9 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Intervention et handicap

academiejaar

UHM

Mons

Intervention et évaluation psychologique – psychothérapie

academiejaar

3 jaar

UCL-UL-UGenève-AEMTC-AFCP

Louvain-la-Neuve

Kinderen en hun werelden

17.09.2009

6 maanden

IPRR

Mechelen

Klinische Neuropsychologie

21.09.2009 (inschrijvingen afgesloten)

2 jaar  -  start om de 2 jaar

RUG-VUB-KUL-Interuniv. Contactgr. Neuropsychologie

KUL

(in 2011 aan VUB)

Klinische Psychodiagnostiek kinderen

oktober 2009

2 jaar

KUL-RUG-VUB-VVKP-BFP

VUB

Klinische Psychodiagnostiek volwassenen

oktober 2009

2 jaar

KUL-RUG-VUB-VVKP-BFP

UGent

Kortdurende psychotherapeutische interventies

07.10.2009 (volgende start 28.01.2010)

2 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

De kunst van het coachen

04.03.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Kwaliteitszorg

15.10.2009

1 jaar

KUL

Leuven

Leiding geven

voorjaar 2010

1 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Leiding geven

oktober

1 jaar

IVC

Leiding geven

21.09.2009

3 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Leiden en begeleiden van groepen in of van organisaties

23.09.2009

15 maanden

Interactie-Academie

Antwerpen

Lichaamsgerichte experiëntiële psychotherapie

Voorjaar 2011

4 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Meerzijdige partijdigheid in de bijzondere jeugdzorg

25.02.2010

1 maand

Leren over Leven

Berchem-Antwerpen

Mindfulness - of 'Is er nog leven in ons werk?'

28.09.2009

3 maanden

IPSOC

Heule-Kortrijk

Mindfulness - 'Bezielende en waarachtige communicatie op het werk'

11.01.2010

2 maanden

IPSOC

Heule-Kortrijk

Multidisciplinair forensisch onderzoek

academiejaar

1 jaar

KUL

Leuven

Multiproblemgezinnen en kansarmoede

12.03.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

NAH ... een breuk in je leven ...

23.04.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Narratieve therapie

 

 

Narratieve therapie

Leuven / Gent

NLP-practioner

 01.07.2010

1 jaar

Acturus

Kessel

NLP-Practioner

10.10.2009

1 jaar

School voor NLP

Geetbets

NLP-Practioner

17.10.2009

1 jaar

School voor NLP

Kapelle op den bos

NLP-Practioner

17.10.2009

1 jaar

School voor NLP

Gent

NLP-Practioner

18.03.2010

1 jaar

School voor NLP

Kapelle op den bos

NLP-practioner (turbo-opleiding)

15.01.2010

1 jaar

Acturus

Kessel

NLP-master practioner

08.08.2009 of 05.09.2009

1 jaar

Acturus

Kessel

NLP-master practioner

24.09.2009

1 jaar

School voor NLP

Kapelle op den bos

NLP-master practioner

03.10.2009

1 jaar

School voor NLP

Kapelle op den bos

NLP-transpersoonlijke coaching & counseling

01.02.2010

2 jaar

Acturus

Kessel

Omgaan met diversiteit

22.10.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren

18.12.2009

6 maanden

IPSOC

Kortrijk

Onderhandelen kan je leren

26.03.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Ontwikkelingsbegeleiding, ouder­begeleiding en opvoedings­ondersteuning

29.04.2010

2 jaar

Interactie-academie

Antwerpen

Opvoedingsondersteuning

12.02.2010

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Ouderbegeleiding

29.09.2009 volgende start 23.02.2010

3 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Ouderschap na (echt)scheiding

27.04.2010

2 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Partnerrelaties in individuele therapie

18.11.2009

1 maand

Kern

Sint-Niklaas

Partnerrelatietherapie

30.09.2009

9 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsycho­therapie

2011 (inschrijven voor 01.09.2011)

4 jaar

UGent

Gent

Psychoanalytische therapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Oktober

3 jaar

UGent

Gent

Psychoanalytische psychotherapie

Academiejaar

3 jaar

KUL

Leuven

Psychodiagnostiek

academiejaar

2 jaar

Lessius – Katho - Howest

Antwerpen – Gent - Kortrijk

Psychoanalytische therapie met kinderen/jonge­ren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

academiejaar
(om de twee jaar)

2 jaar

UGent

Gent

Psychodynamische kinderpsychotherapie

Academiejaar

3 jaar

KUL

Leuven

Psychologie de la réligion

Academiejaar

1 jaar

UCL

Louvain-la-Neuve

Psychologie et Justice

Academiejaar

1 jaar

ULg – Lille3

Psycho-oncologie (er startte een groep in oktober 2008. Onduidelijk of er elk jaar een opleiding start)

academiejaar

2 jaar

KUL-VUB-UG-UA-Cédric Hèle-VVKP

info Cédric Hèle

Psychopathologie bij kinderen van 0 tot 7 jaar

23.11.2009

2 maanden

SIG

Destelbergen

Psychopathologie en DSM IV

22.02.2010

1 maand

Balans

Gent

Psychopathologie en de DSM IV

oktober 2010

1 maand

IVC

Kapelle op den bos

Psychotherapie met kinderen en jongeren

20.04.2010

10 maanden

Interactie-academie

Antwerpen

Rehabilitatie werkt! Ook in de eigen organisatie?!

25.09.2009

4 maanden

IPSOC

Kortrijk

Relatie- en Gezinstherapie

Voorjaar 2010

4 jaar

Kern

Sint-Niklaas

Relatie, gezins, en systeempsychotherapie

Academiejaar

3 jaar

KUL

Leuven

Sciences psychologiques

Academiejaar

UCL

Louvain-la-Neuve

Seksueel misbruik en kindermishandeling

12.11.2009

2 maand

IPSOC

Kortrijk

Sensibilisation à l’ergonomie

Academiejaar

UHM

Mons

Sexologie clinique

Academiejaar

1 jaar

UCL

Louvain-la-Neuve

Sexologie clinique

september 2009

3 jaar (twee zaterdagen/maand

ULB

Brussel

Sociale Bemiddeling in organisaties

23.09.2009

1 jaar (520 uur)

KUL

Leuven

Specialisatie Groepstherapie

16.11.2009

13 maanden

FMS

Turnhout

Specifieke benadering van normaal begaafde kinderen en jongeren met een autisme­spec­trumstoornis

05.01.2010

2 maanden

SIG

Destelbergen

Sportpsychologie (toelichting)

01.09.2014 (kandidatuur voor 10.03.2014)

opleiding gespreid over twee jaar

KUL

Heverlee

Systeembenadering en gezinsgericht werken - Introductie

19.01.2010

3 maand

Balans

Gent

Systematisch gefaseerde begeleidingsmodel - 'Gezinsproject Van Acker'

18.09.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Systeemdenken – inleiding

10.09.2009

2 maanden

IPSOC

Kortrijk

Systeempsychotherapie

september 2009

4 jaar

IPRR

Mechelen

Systeemtheoretische psychosociale hulpverlening

07.01.2010

2 jaar

Interactie-Academie

Antwerpen

Systeemtheoretische psychotherapie

15.10.2009

4 jaar

Interactie-academie

Antwerpen

Systeemtherapie

Academiejaar

4 jaar

Korzybski Instituut

Brugge

Therapeutisch groepswerk

19.10.2009

2 maand

Interactie-academie

Antwerpen

Théories psychanalytiques

Academiejaar

UCL-ULB-ULg-UMH

Toegepaste begeleidingsmethoden & multisystemisch werken

11.09.2009

2 jaar

Interactie-Academie

Antwerpen

Vertrouwenspersonen

24.09.2009 – 22.10.2009

1 maand

KUL

Leuven

Victimologie appliquée

16.10.2009

1 an

IBV

Bruxelles

VTO-beleid in lerende social profitorganisaties

2de semester academiejaar 2009-2010

1 semester

KUL

Leuven

 

menu

Enkele organisatoren van voortgezette opleidingen in de buurlanden

 

Université Charles De Gaulle – Lille 3

- Lille 3 Diplôme d'Université de Psychopathologie de la maladie chronique, du cancer et de la fin de vie

- Lille 3 Diplôme d'Université de Psychothérapies

- Lille 3 Diplôme d'Université en Sciences Humaines option Analyse du comportement appliquée aux troubles du développement et du comportement

 

 

Maastricht University

- International Master Affective Neuroscience

 

 

Radboud Universiteit Nijmegen

- SPON postdoctorale opleidingen

 

 

Opleidingscentra buiten de universiteiten

- Post-academisch onderwijs

- RINO groep

- RINO Noord-Holland

- RINO Zuid-Nederland

- Gerion

 

menu

Overzicht van enkele voortgezette opleidingen in de buurlanden

 

 Soort opleiding

Startdatum

Duur

Opleidings-instituut

Plaats opleiding en/of contactadres

Psychopathologie de la maladie chronique, du cancer et de la fin de vie

2e semester academiejaar

1 jaar

Université Charles De Gaulle–Lille3

Lille

Psychothérapies - Thérapies émotionnelles comportementales et cognitives

januari

3 kalenderjaren

Université Charles De Gaulle–Lille3

Lille

Psychothérapies - Thérapies psychodynamiques et psychanalytiques

januari

3 kalenderjaren

Université Charles De Gaulle–Lille3

Lille

Analyse du comportement appliquée aux troubles du développement et du comportement

academiejaar

2 jaar

Université Charles De Gaulle–Lille3

Lille

International Master Affective Neuroscience

met zomercursus

2 jaar

Maastricht University

Maastricht

 

menu

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

28.02.2014

 

website stat