FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

PatiŽnteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

 

U bent hier: Thuispagina ō Hulpverlening

 

Hulpverlening

 

- Hulpverleners

- Honoraria

- Informatie over klinisch psychologische topic's via steekwoorden

 

 

 

Hulpverleners (waar kan men in BelgiŽ een klinisch psycholoog vinden ?)

 

Ziekenhuizen

In alle Belgische ziekenhuizen zijn klinisch psychologen aanwezig. Soms is hun hulpverlening beperkt tot een bepaalde patiŽntendoelgroep, maar vaak zijn ze bereikbaar voor alle opgenomen patiŽnten. In zeer veel ziekenhuizen werken psychologen ook deels ambulant. Het steeds ambulanter worden van de gezondheidszorg werkt dit grotendeels in de hand.

Hieronder staan lijsten met ziekenhuizen van waaruit men kan doorklikken naar de webstek van de verschillende ziekenhuizen.

-          Lijst van Belgische ziekenhuizen (hospitals.be)

-          Lijst Ziekenhuizen Vlaanderen

-          Lijst Ziekenhuizen Brussel

-          Lijst Ziekenhuizen WalloniŽ

Men kan ook zoeken in de ledenlijst van de Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (VVPAZ)

 

 

Centra

In de Centra voor leerlingenbegeleiding werken heel wat klinisch psychologen.

-          Lijst van de centra voor leerlingenbegeleiding

Hieronder een lijst met de Vlaamse Centra voor geestelijke gezondheidszorg

-          Lijst van Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Er zijn ook Vlaamse consultatiebureaus voor mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag

-          Lijst Vlaamse Consultatiebureaus

Men kan ook zoeken in

-          Sociale Kaart

-          Guide Social

-          Mťmento de la Santť Mentale 2010 Liste de services pour enfants, adolescents, adultes et seniors

 

 

Zelfstandigen

Het is niet de opzet van deze webstek om een lijst te geven van alle zelfstandige individuele of groepspraktijken. Maar we willen wel een paar zoekwegen aanduiden:

-          De zoekfunctie op de webstek van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). De BFP is een vrije vereniging. Niet alle Belgische psychologen zijn lid van de BFP.

-          Op de webstek van de Psychologencommissie kan men binnen bepaalde grenzen nagaan of iemand die beweert psycholoog te zijn, dit inderdaad ook is. Wie op de psychologenlijst voorkomt is met zekerheid een psycholoog (niet noodzakelijk een klinisch psycholoog). De toets werkt evenwel slechts in ťťn richting. Van iemand die niet op de psychologenlijst voor komt mag men niet zomaar concluderen dat deze persoon niet de nodige kwalificaties heeft. Hoewel het in BelgiŽ sedert 1993 verboden is om zich psycholoog te noemen wanneer men niet geregistreerd is bij de psychologencommissie, is de feitelijke toestand zo dat vermoedelijk nog niet de helft van de psychologen geregistreerd zijn. Daarenboven ondermijnt de Psychologencommissie zelf haar eigen kwaliteitslabel door psychologen van de lijst te halen gewoonweg wanneer die nog niet in orde zijn met hun jaarlijkse financiŽle bijdrage, wat vaak het gevolg is van adres≠wijzigingen en dergelijke.

-          Psycholoog.be werkt samen met de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en groepeert een aantal geregistreerde psychologen die een eigen webstek hebben.

-          Klinisch-psycholoog.be werkt vanuit een samenwerkingsverband met de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).  De psychologen en psychotherapeuten die op deze website worden getoond, hebben met zekerheid een universitair diploma psychologie behaald.

-          Psycholoog in jouw buurt is de recentste webstek die kan helpen om een psycholoog in de eigen buurt te vinden.

-          De lijst van de christelijke mutualiteit. In het kader van de initiatieven van de mutualiteiten inzake gedeeltelijke terugbetaling van psychologische zorg publiceert de CM een lijst van door hen erkende 'psychotherapeuten'. Niet alle personen van die lijst zijn psycholoog of klinisch psycholoog. Om door de CM erkend te worden als psychotherapeut moet men een hoger diploma hebben in de menswetenschappen (hogeschool of universiteit) en minstens drie jaar psychotherapieopleiding. Een aantal relevante gegevens staan evenwel vermeld op de steekkaarten.

-          Op de webstek van de Vlaamse Vereniging van Expert-Psychologen (VVEP) is een lijst te vinden van psychologen die als expert werken.

 

menu

Honoraria (hoeveel betaalt men voor de tussenkomst van de klinisch psycholoog ?)

 

Na meer dan veertig jaar is men er in BelgiŽ nog steeds niet in geslaagd het beroep van klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep wettelijk te regelen. Momenteel gaan generaties klinisch psychologen met pensioen die volgens de Belgische wetgeving heel hun loopbaan 'onwettige uitoefening van de geneeskunde' hebben gedaan.

 

Zolang er geen wettelijke regeling is van de gezondheidszorgen door klinisch psychologen is het voor instanties zoals de Rijksdienst voor Ziekte-en Invaliditeits≠Verzekering (RIZIV) ook moeilijk om nomenclatuurnummers te voorzien en terugbetaling van de prestaties van psychologen te organiseren. Met Belgische spitstech≠nologie werd er hier en daar wel een oplossing gevonden via het terugbetalen van het werk van psychologen aan de artsen. Daarna moeten de psychologen of hun ziekenhuis dan maar de bedeltoer op om een en ander te recupereren.

 

De mutualiteiten worden geconfronteerd met hetzelfde probleem. En ook zij namen initiatieven tot gedeeltelijke terugbetaling van prestaties van psychologen en hanteren dan vaak eigen erkenningscriteria en uitbetalingsregels. Op deze webstek is er een afzonderlijk dossier daarover: Terugbetaling van prestaties van psychologen.

 

Het voorgaande maakt duidelijk dat het zeer moeilijk is om een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel psychologische hulpverlening kost. We willen wel wat bijkomende informatie geven.

 

-          In de ziekenhuizen is het zo dat voor bepaalde zorgprogramma's (voorbeeld: psychiatrie, oncologie) er een financiering voorzien is voor de wedde van de psychologen die daar werken (voor de psychiatrie is dat beperkt tot de opgenomen patiŽnten). Het is evident dat er dan geen bijkomende honoraria worden gevraagd voor de tussenkomst van psychologen aan die patiŽnten. Voor andere zieken (bijvoorbeeld neurologie) is er niets van financiering van de loonkost van de psycholoog. Het is dan ook billijk dat er voor die hulpverlening een bijdrage wordt gevraagd. Er is heel wat variatie tussen de ziekenhuizen in de prijszetting van die pseudonomenclatuur. De manier van indelen van psychologische prestaties kan verschillen, en ook de optie van de ziekenhuizen verschilt: het ene ziekenhuis wil dat die extra mankrachten zichzelf bedruipen, in het ander ziekenhuis hanteert men dan weer een sociaal criterium zodat geen enkele patiŽnt om financiŽle redenen verstoten blijft van de nodige zorg (soms vraagt men honoraria in de grootteorde van de remgelden van de medici) en werkt men met interne financiŽle verschuivingen.

 

-          Begeleiding van een kind of jongere in de centra voor leerlingenbegeleiding kost niets.

-          Wat dan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg betreft: De loon- en werkingskosten van de CGG's worden grotendeels door de Vlaamse overheid gefinancierd. De cliŽnten betalen er slechts een beperkte bijdrage. De overheid verwacht dan ook dat de CGG's bijzondere aandacht hebben voor de sociaal en financieel zwakkeren. Vroeger werd in heel wat centra 15 euro voor een individueel gesprek gevraagd. In Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering in een besluit van 05.10.2012 de prijs vastgelegd op 11 euro (indexeerbaar). Voor een beperkt aantal groepen is de prijs slechts 5 euro en in heel specifieke situaties kan zelfs gratis gewerkt worden. Zie besluit.

-          In de Vlaamse consultatiebureaus zorgen deskundige hulpverleners voor gratis onderzoek, advies en ondersteuning.

 

-          De prijzen bij zelfstandige psychologen kunnen nogal verschillen. Heel wat factoren kunnen die verschillen verklaren, naast regio, hoofdberoep of bijberoep, ervaring en naambekendheid is het ook wel zo dat er psychologen zijn die zich bij therapie strikt houden aan een planning van ťťn patiŽnt om het uur (50 minuten gesprek en 10 minuten dossier) terwijl andere dan weer een therapievorm hanteren die meer variatie in tijdbesteding (en prijszetting) toelaat. Bij het overlopen van de lijsten van de christelijke mutualiteit stellen we vast dat de meeste prijzen voor een psychotherapiesessie variŽren tussen de 35 en de 60 euro met vermoedelijk een modus die rond de 45 euro schommelt. Sessies met echtparen zijn meestal duurder, soms ook langer. Voor psychologische onderzoeken is het nog moeilijker om iets over de honoraria te zeggen. De omvang van een klinisch psychologisch onderzoek kan ook enorm verschillen in duur (onderzoek, uitwerking, interpretatie, dossierstudie en verslaggeving, soms ook teamoverleg).

-          Tot 2008 diende men ook nog 21% BTW te betalen op het honorarium van de zelfstandige psycholoog. Nu is er vrijstelling gekomen van BTW voor dienstver≠leningen (van bij de Psychologencommissie geregistreerde psychologen) die in de lijn liggen van de hulpverlening die psychologen bieden in de Centra voor Leerlingenbege≠leiding en in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.Op handelingen in verband met arbeidspsychologie en met betrekking tot aanwer≠ving, arbeidspres≠taties, beroepsziekten, werkgroepen, personeelsbeheer, werkintegratie en ĖreÔntegratie, enz.en handelingen verricht door huwelijksbureaus dient nog steeds 21% BTW betaald te worden. Zie het KlinPsy-dossier Psychologen en BTW.

 

menu

Informatie over klinisch psychologische topic's via steekwoorden

 

werkenDit deel dient nog verder aangevuld te worden - Raadpleeg ook de webpagina Evidence Based Psychology

 

ADD/ADHD : Hoofdstuk ADHD in Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid 2003 . Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen (Trimbos) . Kenniscentrum ADHD bij volwassenen . Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With ADHD (AACAP) . Attention Deficit Hyperactivity Disorder . CHADD . ADHD bij volwassenen (Psychiatrienet)

 

Adleriaanse therapie : Psych-index

 

Alcoholabuse: Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiŽnten met een stoornis in het gebruik van alcohol. . Risicoís van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode (HGR)

 

Angststoornissen :Anxiety Disorders . Clinical Practice Guideline for threatment of patients with anxiety disorders in primary care . Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen . Tapir . The Child-Anxiety Network . The emotion Homepage

 

Client-Centered Therapie : ADPCA . The Person-Centred Website . Allan Turner . Focusing Resources . Focusing Zentrum Karlsruhe

 

CVS : Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het ďChronische vermoeidheidsyndroom (CVS)Ē in BelgiŽ (HGR&KCE) . Bijlagen bij vorig advies HGR&KCE

 

Connectionistisch & Neural Network Model : Are connectionist models theories of cognition? . The Analogical Mind . Outline for a theory on the nature and functions of dreaming

 

Depressie : Bipolaire stoornissen . Depression (nimh) . Depression.com . Depression Central . Multidisciplinaire Richtlijn Depressie

 

Echtscheiding : Gids voor gezinnen . Wat te doen bij een scheiding? . Scheiding in Vlaanderen . Nieuwe echtscheidingswet . Onze wegen scheiden

 

Eetstoornissen: Eetstoornis . Nederlandse Academie voor Eetstoornissen . Anorexia en boulimia nervosa . Eating Disorders . Obesitas . Vl. ver.Voedingskundigen & DiŽtisten

 

Ergologie: Centrum voor Medico-Legale Psychologie . Ecolde d' ergologie . EEGA

 

Ethiek: KlinPsy-dossier Ethiek . KlinPsy-Dossier Euthanasie

 

Evidence Based Practice: KlinPsy-Kwaliteitsbewaking . KlinPsy-Dossier Evidence Based Psychology . Abstracts of Cochrane Reviews . Centre for Evidence-Based Mental Health . Principles of Drug Addiction Treatment A Research-Based Guide

 

ExistentiŽle therapie, Humanistische therapie, Logotherapie : Daseinsanalyse . Humanistic Psychotherapy

 

Forensische wetenschappen / Psychologie : David Willshire'sForensic Psychology & Psychiatry Links. Forensic Psychiatry On-Line . Institute for Psychological Therapies . International Victimology Website . Welzijn & Justitie. Universitair Forensisch Centrum . Forensische Psychiatrie Vlaanderen . Forensische Psychiatrie Nederland . Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

 

Gedragstherapie : Behavior - OnLine . VVGT . REBT Network . Dialectical Behaviour Therapy

 

Gehandicaptenzorg : Handinfo . DG Personen met een handicap . Centre for Disability Studies

 

Geriatrie-Gerontologie-Dementie : KlinPsy-Neuropsychologie . Dementie . Evaluation of dementia . Maastricht Aging Study . Merck Manual Geriatrics . National Institute on Aging (USA) . La Vie Affective de la personne agťe

 

Gestalt therapie : Gestalt Related Sources . Gestaltkritik . The Gestalt Therapy Page

 

Gezondheidspsychologie : Health Psychology and Rehabilitation . European Health Psychology Society . Human Health . International Electronic Journal of Health Education

 

HIV/AIDS : aidsnyc.com . UnAids . SidaWeb

 

Kindermishandeling : Centrum voor de Rechten van het Kind . Child Focus . Child abuse prevention . Inpsyte-Trauma Psychology . Massnahmen gegen Gewalt bei Kindern und Jugenlichen - Linksammlung . Het mŁnchhausensyndroom Ďby proxyí: een overzicht . NINDS Shaken Baby Syndrome Information Page . Developmental traumatology: The psychobiological development of maltreated children and its implications for research, treatment, and policy . Dissociation predicts later attention problems in sexually abused children

 

Kinderpsychologie : Anna Freud Center . Asperger's Syndrome, High Functioning Autism, and Disorders of the Autistic Continuum . Asperger's Syndrome A Developmental Puzzle . Attachment disorder . Autism Spectrum Disorders . Autisme- Rolnemingsvaardigheid. Autism: From mental illness to mental health . Baby-Werk . Child-Anxiety Network . Children's House in Cyberspace . Developm. Consid. Children's Grief . DrSpock.com . Die-ís-lekti-kus . International Dyslexia Association . Dutch Association for Infant Mental Health . Facts for Families . Globaal Plan Jeugdzorg Ė Evaluatie. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren ĖVlaams Parlement 2009 . Integrale Jeugdhulp . Intern. Soc. On Infant Studies . Kind en Gezin . KlinPsy-Neuropsychologie . Maternologie . Narrative Therapy . The Natural Child Project . Play Therapy International . Psychomotricitť . Publications for parents . The Role of Parents in Children's Psychological Development . Tavistoc . Three Models of Infant-Adult Attachment . Unitť Kangourou Nťonatologie . Wiegendood (SIDS)

 

Kwaliteitszorg : KlinPsy-Kwaliteitesbewaking . Kwaliteitszorg in de Welzijnsvoorzieningen

 

Narrative Therapy: Narrative Therapie . Narrative Therapy with Children and their Families

 

NLP : PNL . R. Dilts . School voor NLP . Acturus

 

Neuropsychologie : KlinPsy-Neuropsychologie . Behavioral and Brain Sciences . Brain Map . Center for the Neural Basis of Cognition . Dana . Eye Simulation Application . Lateral Interactions in the Cortex . LeDoux Lab . Nat. Inst. of Neurol. Disorders and Stroke (USA) . Neuropsychology Central . Neuropsychology Links . Neuropsychology Memphis . Neuroscience Tutorial . Serendips Index of topics in Brain and Behaviour . Stroke . Virtual Hospital: Human Brain

 

Ouderenmishandeling : Vieillir en Libertť . Elder neglect and abuse . Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)

 

Patient Information : GGZ Drenthe . Psychowijzer . APA Help Center . About Psychotherapy . Go Ask Alice . ADD . Hersenstorm ADD Volwassenen . KWF Kankerbestrijding . Maximaliseren geheugenrendement . Reuma . SimplePsych . Spierziekten en pijn

 

Persoonlijkheid : Great Ideas in Personality . International Personality Item Pool . Oregon Research Institute

 

Pijn : American Headache Society . Belgian Pain Society . Complex Regionaal Pijnsyndroom . International Association for the Study of Pain . International Headache Society . National Headache Foundation . Pijn Kennis Centrum

 

Psychanalyse -Dynamische psychologie : American Psychoanalytic Association . Site DesGroseillers . Burying Freud . La psychanalyse franÁaise . Freud op de sofa . Jung . The International Psychoanalytical Association . Psych-index

 

Psychiatrie - Psychopathologie : Belg. Centr. Farmacotherapeutische Informatie . Internet Mental Health . MentalHelp.net . Sites in Franse taalgebied . Borderline . Etnopsychiatrie . International Society for the Study of Dissociation (ISSD) .Narcissistic Personality Disorder . Self-Injury . Mental Health - A Report (1999)

 

Psychofysiologie-Biofeedback-Relaxatie : Assoc. Applied Psychofysiol. & Biofeedback . A brief history of the origins of behavioral medecine . Biofeedback . Biofeedback Foundation of Europe . Biofeedback Webzine Research . EEG-Biofeedback

 

Psychologie algemeen : Psychologie: Een inleiding (Brysbaert) . AllPsych-online

 

Psychotherapie algemeen : Personality & Consciousness . Psych Central . Society for the Exploration of Psychotherapy Integration . Was sind die wirklich wirksamen Ingredienzien der Psychotherapie ?

 

Psychotrauma : American Academy of Experts in Traumatic Stress . David Baldwin Trauma Information Pages . KlinPsy-Neuropsychologie . Minnesota Center Against Violence and Abuse . National Center for PTSD . Posttraumatic Stress Disorder en kanker . Recovered Memories of sexual Abuse . Sidran Traumatic Stress Foundation . Traumatic Stress Studies

 

Registreren : DSMIV-net . DSM IV-TR . Complete List of DSM Codes Used in Psychiatric Diagnosis

 

Revalidatie : ALS . Bobath . Cardiale Revalidatie . Vlaamse ver. Logopedisten . Muziektherapie . Rehadat . Slechthorenden . Slechtzienden-Bartimeus . Vereniging Spierziekten

 

Schizofrenie : Schizophrenia (nimh) . Schizofrenia . Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie

 

Sexualiteit : Belgische GenderStichting . InfoSexo Web . Kinsey Institute . Rutgers Nisso groep . Normative Sexual Behavior in Children . Planning Familial . Seksualiteit.nl . Sexwoordenboek . The role of oestrogen in Sexual Differentiation

 

Slaapstoornissen : National Sleep Foundation . Sleep Quest . Sleep Medecine . SleepNet . Journal Sleep . Chronic Insomnia: A Practical Review

 

Sociale zekerheid : Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid . Kruispuntbank Sociale Zekerheid . Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid . Sociale Zekerheid voor de burger

 

Statistiek-Methodologie: Statistics on the web . Statistics: The study of stability in variation . Statnotes: an online textbook

 

Studie- en Beroeps(her)oriŽntering: Onderwijs in Vlaanderen . Vlaamse onderwijsraad . Schoolnet . GO! . Centra voor leerlingenbegeleiding . Studeren met een functiebeperking . Enseignement en communautť franÁaise . Les Centres psycho-mťdico-sociaux

 

Systheemtherapie : Ackerman Institute . American Assoc. Marriage & family Therapy . Solution-Focused Brief Therapy Association . CFTF-IDRES . The WholeFamily . Korzybski-instituut . Mental Research Institute Palo Alto . <meta>discourses . Watzlawick . Phillips Graduate Institute

 

Transactionele analyse : The Berne Institute

 

Verslaving : Addiction Search . Addiction: I. Benzodiazepines . II. Identification and Management of the Drug-Seeking Patient . Alcoweb . Cedro . Dual Diagnosis . Epidemiologie alcoholabuse vlaanderen . Eurocare . Alcohol and other drugs: a handbook for health professionals . Trimbos Instituut . Nat. Inst. on Alcohol Abuse and Alcoholism (USA) . Nat. Inst. on drug abuse (USA) . NIAAA Alcohol and Alcohol Problems Science Database . Non-Smokers' Rights Association . Principles of Drug Addiction Treatment A Research-Based Guide . Reseau FranÁais d'Information sur les Drogues et les Toxicomanies . Tobacco . Web of Addiction

 

Zelfmoord : American Assoc. Suicidology . Intern. Assoc. Suicide Prevention (IASP) . Suicide Rates . Eenheid voor Zelfmoordonderzoek - Unit Suicide Research . Action to prevent suicide (1999) . Zelfmoordpreventie

 

Zwakzinnigenzorg : ANAHM - NVHVG . KlinPsy-Neuropsychologie

 

menu

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

04.11.2014

 

website stat