Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Wetgeving

Beroepsbelangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werken

 

Deze pagina wordt binnenkort herwerkt

posbul1a

KlinPsy Ė PatiŽnt-Info

posbul1a

posbul1a

posbul1a

OfficiŽle Diensten

Zelfhulpgroepen

Nederlandstalige PatiŽnteninformatie

PatiŽnteninformatie in andere talen

Klinische Psychologie

posbul1a

BelgiŽ

posbul1a

 

 

poshorsa

 

/ Tekst

1 Reeks teksten

& online boek

H Site

wegwijzer naar sites

 

 poshorsa

 

posbul1aOfficiŽle Diensten

Belgopocket: Bondige antwoorden op vele vragen

Federale Overheidsdiensten (FOD)

De Federale Portaalsite

Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu H

Hier kan men ondermeer terecht voor reglementering over de verschillende gezondheidsberoepen.
Er is ook informatie over ziekten, bijwerkingen, vaccinaties. Zie ook de nieuwe site.

PatiŽntenrechten H

Overheidssite over de nieuwe wetgeving.

Sociale Zaken

FOV Sociale zaken

en de nieuwe site H

Op deze site is er een schat van informatie te vinden over reglementering en wetgeving, bedragen van uitkeringen. De Handigids is te raadplegen, ook de officieuze coŲrdinatie over het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, enz.

Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie
en de nieuwe site H

Deze site is volop in ontwikkeling, maar er is reeds veel te vinden. Uiteraard de wetgeving en het staatsblad, maar ook adressen, bestellen van brochures, enz.

Economische Zaken

Federale Overheidsdienst Ekonomie, KMO, Middenstand en Energie

evenals hier H

Hier kunt u ondermeer terecht voor de indexcijfers van de consumtieprijzen, de gezondheidsindex, de huurindexering

Tewerkstelling en Arbeid

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg H

Via de trefwoordenlijst uit de Meta-gids krijgt men heel wat informatie die ook te maken heeft met gezondheidsproblemen; beroepsziekten, medische inspectie, enz. enz.

 

 

 

Rijksdiensten

 

 

Arbeidsvoorziening

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening H

Informatie over werkloosheid en tewerkstelling, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Pensioenen

Rijksdienst voor Pensioenen H

Men kan de reglementering inzake pensioenen lezen. Ook notities over het verband met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, echtscheiding, enz. Verder ook de adressen en zitdagen van de diensten.

Gezondheidszorg

Rijks Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RIZIV H

Uitgebreide en overzichtelijke site waar men veel informatie kan vinden over de werking, maar ook over terugbetalings-barema's, grensbedragen, bijdragen, enz Ook adressen.

Arbeidsongevallen

Fonds voor Arbeidsongevallen H

Informatie over aangifte van ongeval, uw rechten, de berekening van de minimumvergoeding. Ook adressen en zitdagen.

Beroepsziekten

Fonds voor beroepsziekten H

Hoe aanvraag indienen, wijze van vergoeding, preventieve opdracht, adressen, enz.

Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid H

Biedt informatie en diensten aan.

 

Kruispuntbank van Sociale Zekerheid H

Uitgebreide informatie, o.a. over de SIS-kaart

 

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten H

Heel wat informatie; reglementering, contactadressen....

Kinderbijslag voor werknemers

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers H

Informatieve site over kinderbijslag. Men kan er op heel wat vragen een antwoord vinden. Ook contactinformatie.

Jaarlijkse Vakantie

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie H

Reglementering, adressen, zitdagen...

 

 

 

Kind en Gezin

Kind en Gezin H

Vlaamse openbare instelling
Informatie over de preventie, de kinderopvang en de maatschappelijke positie van het kind.

Kinderrechten-commissariaat

Kinderrechtencommissariaat H

Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement om op politiek vlak op te komen voor de rechten en de belangen van -18jarigen.

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van mensen met een Handicap

Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap H

Uitgebreide site met informatie over de organisatie, wetgeving, werking. MateriŽle bijstand, scholing en tewerkstelling, zorg en persoonlijk assistentiebudget worden er o.a. toegelicht

 

Vlibank H

Via deze site bieden Vlicht en het Vlaams Fonds
u toegang tot VLIBANK, een databank met informatie over meer dan 12 000 hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, auditieve of spraakhandicap.

Vlaamse zorgverzekering

Vlaamse zorgverzekering H

De Vlaamse zorgverzekering dekt gedeeltelijk de niet-medische kosten die zorgbehoevenden maken via mantelzorgers, professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen.

Ziekenfondsen

Lijst van de ziekenfondsen /

Lijst van de mutualiteiten die vanuit het RIZIV H aanklikbaar zijn.

 

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen H

Uitleg over werking en bevoegdheden

 

Menu

 

poshorsa

 

posbul1aZelfhulpgroepen

 

 

 

Trefpunt Zelfhulpgroepen Vlaanderen

 

Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie

 

 

 

 

 

Menu

poshorsa

 

posbul1aNederlandstalige PatiŽnteninformatie

 

 

 

Abortus

Abortus in BelgiŽ /

Rapport op de site van het CGSO H

Abortus in BelgiŽ. Een analyse van de nieuwe cijfers /

Een rapport op de site van het Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen

ADHD

Aandachts-regulatie-stoornissen ADHD /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

 

Zit Stil H

Vlaamse Vereniging voor ouders van kinderen met aandachtsstoornissen, impulsief- en overbeweeglijk gedrag
Ook heel wat links.

ADHD bij kinderen en volwassenen /

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

 

Overdreven gebruik van Rilatineģ bij kinderen /

Tekst op de website van de Belgische Overheid

Adoptie

Hoe kan je een kind adopteren ? 1

Informatie op de site van Kind en Gezin H

Afasie

Vereniging Afasie vzw H

Vlaamse vereniging. Ook bibliografie en downloadbare brochure over afasie.

Aids

Acquired Immune Deficiency Syndrome /

Informatiepagina van de Belgische Overheid
Er zijn links naar andere websites met informatie, naar Referentiecentra en naar Aidsverenigingen

Acquired Immune Deficiency Syndrome - Tekst ter informatie /

Inormatie op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu

Alcohol
Alcoholisme

Alcohol. Bekijk het eens nuchter

Campagne op de site van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

Boodschap in een fles H

Nuttige informatie over het gebruik van alcohol, bestemd voor alle personen tus≠sen 26 en 45 jaar. Er zijn 'boodschap≠pen' voor werknemers, sporters, vrouwen en men≠sen met een drankprobleem

Alcohol Voorlichting en PreventieH

Informatie gebracht door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie Nederland

 

Anonieme Alcoholisten H

OfficiŽle Website van de Vlaamse AA.

SOS Zelfhulpgroepen

Secular Organisation for Sobriety, voor mensen met verslavingsproblemen

Angst

Angststoornissen. 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Als angst en paniek het leven beheersen /

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

Anorexie

zie Eetstoornissen

 

Anticonceptie

De betrouwbaarheid van de voorbehoedmiddelen /

Rapport op de site van het CGSO H

 

Anticonceptiegebruik in Vlaanderen /

Rapport op de site van het CGSO H

Assertiviteit

Assertiviteit /

Webpagina op de site van CGGZ Dendermonde H,

Autisme

Autisme

Korte uitleg vanwege Oasis H Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Dendermonde, ook enkele belangrijke links

 

Autisme Centraal

Samenwerkingsverband van drie partners die actief zijn op vlak van autisme

Baby

Baby

Info op de site van Kind en Gezin H

Bedplassen

Tips voor ouders

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Belastingen

Belastingvermindering gehandicapten /

Hoofdstuk uit de Handigids &, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Fiscale voordelen op voertuigen /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Onroerende voorheffing /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Beroerte

Beroerte

Pagina van de site Digitaal Ziekenhuis Nederland H

Bestaansminimuum

Het recht op een bestaansminimuum

Online brochure van het ministerie van Sociale Zaken

Blinden

Diverse maatregelen voor blinden /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Borderline

Borderline Persoonlijkheidsstoornis /

Pagina van de site Digitaal Ziekenhuis Nederland H

Als het evenwicht zoek is /

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

Boulemie

zie Eetstoornissen

 

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon en geÔntegreerd onderwijs /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Cannabis

Drugs en het strafrecht

Informatie op de site van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, meer bepaald in een dossier over drugs en drugbeleid.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Centra voor geestelijke Gezondheid

 Adressen

Centrum voor
Leerlingenbegeleiding

Centra voor
Leerlingenbegeleiding

Informatie op de Site van het ministerie van de Vlaamse Gemeenchap

 

De vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding

Coma

COMA Vereniging BelgiŽ H

Vereniging die de belangen behartigt van mensen met 'Niet Aangeboren Hersenletsels' (NAH)
o.a. Informatieve artikels.

Creutzfeldt-Jakob

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob /

Tekst van de Belgische overheid die eigenlijk bedoeld is voor geneeskundigen.

CVA

zie Beroerte

 

Daderhulp

Daderhulp aan seksueel delinquenten /

Webpagina op de site van CGGZ Dendermonde H,

Daklozen

Gids voor Daklozen

Gids van de minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie.

Dementie

Alzheimer Clearing House H

Voorlichtingssite van het ministerie van Volksgezondheid. Er is informatie over soorten dementie, diagnose, behandeling, juridische aspecten, tegemoetkomingen... en een uitgebreid luik met tips voor de dagelijkse zorg voor demente personen

Als het geheugen vervaagt.../

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

 

Dementie 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Dementie H

Uitgebreide informatie beschikbaar.

Depressie

Depressie 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Meer dan zomaar een dip

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

 

Depressie /

Uitleg en Adviezen vanwege Oasis H Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Dendermonde

Somberheid na de bevalling

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

 

Postnatale depressie 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Jongeren en Depressie H

Informatiesite met steun van de Koning Boudewijn Stichting

 

Depressie bij jongeren /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Diabetes

Vlaamse Diabetes Vereniging H

Uitgebreide site.
Ook veel links.

 

Diabetes en Sociale Discriminatie

Op de Website van de Overheid staan de Conclusies van de consensusconferentie van 20 november 1998.

Drugverslaving

Info Drugs 1

Info op de site van De druglijn. H

Drugnota 1

Informatie op de site van deFOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dwangstoornissen

Dwangstoornissen 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Als kiezen niet meer lukt /

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

 

Dwangstoornissen /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Dyslexie

Wat houdt dyslexie precies in 1

Teksten op de site van European Children in Crisis

 

Omgaan met dyslexie 1

Teksten op de site van European Children in Crisis

Echtscheiding

Echtscheiding in Vlaanderen /

Rapport op de site van het CGSO H

Scheiden: juridische en sociale aspecten

Webpagina op de site van CGGZ Dendermonde H,

Eetstoornissen

Teksten over eetstoornissen 1

Informatie op eetstoornis.be, een Vlaamse site over preventie en behandeling van eetstoornissen (zoals anorexia, boulimia, binge eating)

Als eten een obsessie is

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

Eetstoorissen 1

PatiŽnteninformatie over eetstoornissen op de site Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland H

Eetstoornisen 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

 

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa H

Uitgebreide Nederlandse Website met veel informatie

 

Vereniging AN-BN H

Vlaamse Vereniging. ook contact telefoonnummers

Epilepsie

Ikaros H

Kontaktgroep voor Epilepsie
Ook Basisinformatie en uitgebreide Link-pagina

Euthanasie

Dossier Euthanasie

Controversieel onderwerp, moeilijk in een korte tekst weer te geven. We verwijzen naar het dossier dat we terzake samenstelden voor psychologen. Daarin proberen we een zo ruim mogelijk aantal visies en aspecten te belichten.

Faalangst

Dossier Faalangst

Teksten over pesten bestemd voor jongeren, leerkrachten en ouders in het tijdschrift Klasse H

Fobie

Angsten en fobieŽn 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

 

Angsten en fobieŽn /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Geboorte

Geboorte

Info op de site van Kind en Gezin H

Geboorteregeling

zie anticonceptie

 

Geesteszieke

Bescherming van de persoon van de geesteszieken /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Burgerlijke aansprakelijkheid /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Geheugendaling

Maximaliseren geheugenrendement /

De tekst is een handreiking aan de hulpverlener, van informatie zoals die kan medegedeeld worden aan de patiŽnt of eventueel door deze zelf kan gelezen worden.

Gerechtelijk raadsman

Aanstelling van een gerechtelijke raadsman /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Zie ook bescherming van de goederen van personen die onbekwaam zijn die te beheren

 

Gezondheidszorgen

Gezondheidszorgen voor gehandicapten /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Prestaties voor revalidatie en herscholing /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Bijzonder Solidariteitsfonds /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Gokverslaving

Gokverslaving 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Hallucinatie

Klinkende stemmen /

Klinkende stemmen - serieus nemen van gehoors≠hallucinaties is beter dan negeren  

Handicap

Handinfo 1

Handige informatie voor personen met een handicap op de site van het Vlaams Fonds

Persoon met een handicap /

De Directie Generaal Personen met een Handi≠cap heeft een nieuwe folder op het net gezet met de antwoorden op veel gestelde vragen

Hersenletsel

Cerebraal H

Informatieve site van een Nederlandse vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Huisvesting

Huisvesting

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Hulp aan bejaarden

Zie Tegemoetkoming aan gehandicapten

 

Huntington

De ziekte van Huntington /

Informatiepagina op http://www.gezondheid.be/ H

Incest 

Adressen voor hulp /

Via de site van het CGSO H kan men adressen vinden voor hulpverlening, zelfhulpgroepen, praatgroepen... bij rubriek "incest en seksueel misbruik van kinderen".

Integratie

Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Integratie-
tegemoetkoming

Zie Tegemoetkoming aan gehandicapten

 

Kijk- & Luistergeld

zie Sociaal tarief

 

Kinderbijslag

Kinderbijslag voor werknemers H

Informatie op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers

Kinderbijslag voor zelfstandigen /

Info op de site van de FOD Economie

Verhoogde kinderbijslag /

Informatie op de site van de Federale Overheidsdienst Socuiale Zekerheid

Kinderbijslag 1

Hoofdstuk 3 in Handinfo, een uitgave van het Vlaams Fonds

Kinderbijslag 1

Hoofdstuk uit de Handigids van de FOD Sociale Zekerheid

gedetailleerde brochure

"Inspanningen van ouders naar waarde geschat".Grondige hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een ernstige ziekte

Kinderbijslag voor werknemers H

Informatiesite van Partena

Kinderen in Ziekenhuis

Simon & Odiel

De Simon & Odilģ-site wil een omgeving zijn waarin kinderen op een eenvoudige en speelse manier in contact kunnen blijven met hun vertrouwde omgeving.

Kindermishandeling

Kindermishandeling 1

Informatie op de site van Kind en Gezin H

 

Vertrouwenscentra Kindermishandeling /

Informatie op de site van Kind en Gezin H

Kinderopvang

Kinderopvang

Informatie op de site van Kind en Gezin H

Kinderrechten

Kinderrechten H

Portaal op de Site van Vlaanderen

Kinderrechtencommisariaat H

Er is informatie voor de leeftijdsgroep beneden 12 jaar, voor de groep 12-18, en dan ook nog documentatie over de werking van de dienst.

De rechten van het kind

Pagina op de site van Kind en Gezin H

De Rechten van het Kind

Nederlandse site

Kleuter-fase

Kleuter1

Info op de site van Kind en Gezin H

Leefloon

Mijn nieuwe ik H

Overheidssite met uitgebreide informatie.

Leerproblemen

Sprankel H

Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Logopedie

Logopedie, Wat, Wanneer 1

PatiŽnteninfo op de site van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten H

Manisch-Depressief

Manisch-depressieve stoornis 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Als stemmingen uit de hand lopen /

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

Mantelzorg

zie thuiszorg

 

Vlaamse zorgverzekering H

De Vlaamse zorgverzekering dekt gedeeltelijk de niet-medi≠sche kosten die zorgbehoevenden maken via mantelzorgers, professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen.

Medicatieverslaving

Projekt Farmaka H

Site van het Centrum  voor onafhankelijke geneesmiddelen≠informatie

Medicijnverslaving 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Minderjarigheid

Verlenging van de minderjarigheid /

Hoofdstuk uit de Handigids &, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Neuropsychologie

Neuropsychologie
Neuropsychologisch Onderzoek
De Neuropsycholoog
/

Pagina op de site van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie H

Obesitas

Dikke kinderen: de gram der kilo's /

Folder van de onafhankelijke ziekenfondsen H

Onbekwaamverklaring

Onbekwaamverklaring /

Hoofdstuk uit de Handigids &, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Ontwikkelings-
stoornissen

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Oorlogsslachtoffers

Dienst voor oorlogsslachtoffers H

Op deze Site van het ministerie is erook een pagina die handelt over de burgerlijke oorlogsinvaliditeit

Hulpverlening bij rampen en terroristische aanslagen

KlinPsy-dossier over de psychologische hulpverlening aan overlevenden van rampen en terroristische aanslagen

Operaties

Informatiepagina over operaties H

Informatie over meer dan vijftig verschillende heelkundige ingrepen

Ouder worden

Seniorennet

De startpagina voor de actieve 50-plusser.

Zilversurfers

Site van de Vlaamse Overheid waar de vraag van de jeugd het aanbod van de senioren ontmoet.

Overlijden

Pensioen en gevolgen van overlijden 1

Informatie op de site van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

Parkeerkaart

De parkeerkaart en andere maatregelen betreffende gehandicapte automobilisten

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Persoonlijk
AssistentieBudget

Persoonlijk AssistentieBudget 1

Uitgebreide uitleg op de Site van het Vlaams Fonds H

 

Persoonlijk assistentiebudget voor gehandicapten

Persmededeling van de Vlaamse regering

Persoonlijkheids-
stoornis

Persoonlijkheidsstoornisen 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Moeilijke mensen H

Informatie over persoonlijkheidsstoornissen, voor cliŽnten en voor hulpverleners.

Pensioenen

Rijksdienst voor Pensioenen

Informatie over reglementering, adresen, zitdagen

 

Pensioenregeling gehandicapten /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Pesten

Dossier Pesten 1

Teksten over pesten bestemd voor jongeren, leerkrachten en ouders in het tijdschrift Klasse H

Pesten, niet leuk meer 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

 

Gepest worden 1

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

 

Kinderen pesten kinderen 1

Uitgebreide informatie verzorgd door de Stichting Jeugdinformatie Nederland H

Pesten.net H

Website met deskundige ondersteuning van drs Bob van der Meer

Limits H

Is een erkend opleidingscentrum/externe vertrouwens≠personendienst inzake grensoverschrijdend gedrag zoals Pesten en Ongewenst Seksueel Gedrag op het Werk en op School

Peuter

Peuter 1

Info op de site van Kind en Gezin H

Posttraumatische Stress
Stoornis

De Posttraumatische Stress Stoornis 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

De klap die pijn blijft doen

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

Preventie

Fit in je hoofd, goed in je vel H

Een campagne van de Vlaamse overheid rond geestelijke gezondheid. De site geeft je meer uitleg over de tien stappen die je helpen om je goed in je vel en fit in je hoofd te voelen.

Psychiatrische patiŽnt

Similes H

Pluralistische vrijwilligersvereniging die de materiŽle en immateriŽle noden, behoeften en belangen van familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen behartigt
Op de literatuurpagina is er een uitgebreide literatuurlijst.

 

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Psycholoog

Lijst met Psychologen /

Op de Site van de Belgische Psychologencommissie Hkan men natrekken of een hulpverlener zich psycholoog mag noemen.

Psychotherapie

Wat is psychotherapie ? /

Tekst van Jan Schouppe en Lieve Baro van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Oase in Dendermonde H

 

Een therapeut kiezen

Adviezen van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Oase in Dendermonde H

 

Zelfstandig Werkende Psychologen

Lijst van zelfstandig werkende leden van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

 

Men kan ook de gele gids raadplegen. Let wel op: In BelgiŽ is de titel 'psycholoog' beschermd. De titel 'psychotherapeut' is voorlopig nog niet beschermd.

 

Uiteraard kan men ook terecht in de Centra voor geestelijke Gezondheid en in de Ziekenhuizen.

Ramp

Hulpverlening bij rampen en terroristische aanslagen

KlinPsy-dossier over de psychologische hulpverlening aan overlevenden van rampen en terroristische aanslagen. Zie ook bij schokkende gebeurtenis en Posttraumatische Stress Stoornis

Relatieconflicten

Problemen horen bij een langdurige relatie /

Webpagina op de site van CGGZ Dendermonde H,

Rett

Belgische Rett Syndrome Vereniging

Uitgebreide site met informatie, bibliografie en links.

Reuma

De Vlaamse Reumaliga H

Uitgebreide site.
Ook tema's zoals 'Leven met reuma komen aan bod'.

Roken

Tabak1

Informatie over tabakspreventie op de site van de Belgische Federatie tegen Kanker H

Rouw

Verliesverwerking 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Rusthuizen

Rusthuis-Infolijn H

Informatiesite van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Links naar rusthuizen en naar seniorensites

Samenlevingsvormen

Rapport op de site van het CGSO H

Schizofrenie

Schizofrenie 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Storing in de hersenen /

Info op de site geestelijke-gezondheid.be, verzorgd door de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid H

Schokkende gebeurtenis

Hoe helpt u uw kind bij het verwerken van een schokkende gebeurtenis? /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

 

Verwerking van schokkende gebeurtenissen door volwassenen /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Seksualiteit

Jeugd en Seksualiteit H

Site van een Vlaamse vormingsdienst voor het jeugdwerk.

Veilig genieten H

Campagne van de Vlaamse overheid over verantwoordelijkheid en genieten in de seksualiteitsbeleving

Wegwijzer voor ouders /

Algemene infobladzijde verzorgd door de Stichting Jeugdinformatie Nederland H

 

Jongeren en Seksualiteit

Rapport op de site van het CGSO H

 

Relationele en Seksuele vorming

Rapport op de site van het CGSO H

Seksueel geweld

Seksueel geweld 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

 

Seksueel Misbruik en Geweld /

Rapport op de site van het CGSO H

 

Seksueel Geweld /

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Limits H

Is een erkend opleidingscentrum/externe vertrouwens≠personendienst inzake grensoverschrijdend gedrag zoals Pesten en Ongewenst Seksueel Gedrag op het Werk en op School

SIS-kaart

SIS-Kaart 1

Onderdeel van de uitgebreide site van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid H

Slaapstoornissen

Slaapstoornissen /

Webpagina op de site van CGGZ Dendermonde H,

Slaap- of kalmeermiddelen 1

Informatie op de site van deFOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Goed slapen

PatiŽnteninformatie op de site Farmaka.be

Slaap- en kalmeermiddelen

PatiŽnteninformatie op de site Farmaka.be

Snurken

Snurken /

Infopagina van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- & Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Stress

Stress 1

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Sociaal Tarief

Gas & Elektriciteit /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Telefoon /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Vervoer /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Spijbelen

Dossier Spijbelen

Teksten over pesten bestemd voor jongeren, leerkrachten en ouders in het tijdschrift Klasse H

Stotteren

Best H

Belangengroep Stotteraars

Suicide

zie zelfmoord

 

Tegemoetkoming aan
gehandicapten

Regime voor gehandicapten jonger dan 65 jaar /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 1

Officieuze coŲrdinatie van de wetgeving terzake op de site van het ministerie van sociale zaken H

Tewerkstelling
Gehandicapten

Federale maatregelen en Maatregelen van de Vlaamse Gemeenschap /

Hoofdstuk uit de Handigids &, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vademecum van de maat≠regelen voor de tewerkstelling van gehandicapte werknemers

Informatie op de site van de Nationale Arbeidsraad.&

Thuiszorg

Werkgroep Thuisverzorgers

De V.Z.W. Werkgroep Thuisverzorgers verenigt in Vlaanderen personen en gezinnen, die in het thuismilieu zorg dragen voor een langdurig zieke, een zorgbehoevende bejaarde of een persoon met een handicap.
Publicaties en een uitgebreide online-Gids

Tienermoeders

Tienermoeders in BelgiŽ

Rapport op de site van het CGSO

Tienerzwangerschap

Tienerzwangerschap, hoe en waarom 1

Gedeelten van een brochure staan online op de site van het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen

Toegankelijkheid
gebouwen

Toegankelijkheid van gebouwen /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Toegankelijkheid van gebouwen brussels hoofdstedelijk gewest /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Verslaving

Alcoholverslaving . Drugverslaving . Gokverslaving  . Medicatieverslaving

Verstandelijke Handicap

Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten H

Een vereniging van ouders en familieleden van personen met een verstandelijke handicap. Ook beroepskrachten en sympathisanten zijn welkom

 

Onze Nieuwe Toekomst H

Belangenvereniging van en voor volwassenen met een verstandelijke handicap

Vervoer

Het openbaar vervoer voor gehandicapten /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Openbaar vervoer - Kaart voor begeleider bij "De Lijn"

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

De minibus - Brussels hoofdstedelijk gewest /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Voorlopige
bewindvoering

Bescherming van de goederen van personen die onbekwaam zijn die te beheren /

Hoofdstuk uit de Handigids &, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

 

Zie ook Gerechtelijk Raadsman

 

Werkloosheiduitkering

Werkloosheiduitkering Gehandicapten /

Hoofdstuk uit de Handigids&, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Wiegendood

Preventie van wiegendood

Informatie van de Belgische Overheid.

Preventie van wiegendood

Informatie op de site van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

Veilig slapen Ė praktische werkbrochure voor de regioverpleegkundigen /

Brochure op de site van Kind en Gezin

Zelfhulpgroepen

Zie Zelfhulpgroepen

 

Zelfmoord

Zelfmoordpreventie /

Webpagina op de site van CGGZ Dendermonde H,

Achterblijven na zelfdoding

Uitleg en Adviezen vanwege Psychowijzer H, Nederlands Fonds Geestelijke Volksgezondheid

 

Achterblijven na zelfdoding

Tips en informatie op de site van GGZ Drenthe H

Nabestaanden zelfdoding

Website voor mensen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding

Ziekenhuizen

Lijst van de Belgische Ziekenhuizen

Informatie op de site van het Ministerie van Volksgezondheid

Zwangerschap

Zwangerschap

Info op de site van Kind en Gezin H

 

Menu

 

poshorsa

 

posbul1aPatiŽnteninformatie in andere talen

 

 

 

Go Ask Alice

Dit is een vraagbaak zoals we die kennen in veel familietijdschriften, maar de antwoorden worden hier wel verstrekt binnen het kader van een Gezondheids Opvoedings Programma van de Columbia University. Via Search Alice kan men engelstalige steekwoorden ingeven.

Facts for Families

Reeks informatieve teksten verzorgd door de The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Help Center

De American Psychological Association stelt een aantal teksten ter beschikking.

Infopsy

Franstalige Canadese site.

Psychology in Daily life

Eveneens verzorgd door de American Psychological Association.

SimplePsych

Engelse site die probeert om een aantal syndromen en behandelingen op een eenvoudige wijze uit te leggen. 

Bibliotherapy Project

Project van de American Psychological Association om boeken uit te kiezen die kunnen gebruikt worden als onderdeel van een therapie

 

 

 

 

Menu

 

poshorsa

Voor deze wegwijzer hebben we geprobeerd om betrouwbare sites te kiezen. We hebben zoveel mogelijk beroep gedaan op teksten van de overheid of van professionele centra. Soms werd ook de link gelegd naar zelfhulpgroepen.
Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de teksten bij de bronsites, die we ook steeds hebben vermeld.

De pagina wordt nog verder aangevuld.

Webmaster

poshorsa

 

Laatst gewijzigd: 31.12.2006

 

website stat