Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina Ø Maatschappij

 

Maatschappij

Organisaties van Psychologen

Gezondheidsorganisaties

Universiteiten en onderwijs

Overheden

Boeken – Testen – Software

Informatiebronnen

Tools

 

Organisaties van psychologen en aanverwante disciplines

 

België

Psychologencommissie . Belgische Federatie van Psychologen . Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen . Belgische Vereniging voor Psychologie . Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie . Vlaamse Vereniging voor gedragstherapie . Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Therapie .  Vocap . Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie . Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen . Vlaamse Vereniging van Expert-Psychologen . Vlaamse Vereniging voor Gezondheidspsychologie . Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie .  Pôle Psychologues Hospitaliers . Association pour l'Etude, la Modification et la Therapie du Comportement . Association Francophone de Psychothérapie centrée sur la personne et Expérientielle . Association nationale des psychologues praticiens universitaires . Association des psychologues praticiens d'orientation psyanalytique . Groupement des psychologues de l'association belge pour l'analyse transactionelle . Association des Psychologues du Travail et des Organisations

 

Leuvense Afgestudeerden Psychologie en Pedagogie . Gentse Alumni Psychologie

 

Psychologie-studenten Universiteit Gent . Psychologische Kring Leuven . Psycho-Pedagogische Kring VUB

 

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

 

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie . Vlaamse vereniging van Psychiaters-Psychotherapeuten . Vlaamse Vereniging voor Seksuologie . Société des Sexologues Universitaires de Belgique .  Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen . Vereniging Vlaamse Assistenten Psychiatrie . Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Assoc. Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale et Systémique . Assoc. Cause Freudienne en Belgique . Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse . Belgische School voor Psychoanalyse . Belgische Vereniging voor Psychoanalyse . Belgische vereniging voor relatie- en gezinstherapie en systeeminterventie . Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse . Centrum voor psychoanalyse en wijsgerige antropologie . Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie . Pascelo Psychoanalytisch studiecentrum . Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie . Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

 

Nederland

Nederlands Instituut van Psychologen . Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten . Psychologen Algemene/academische ziekenhuizen

 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

 

C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie . Instituut voor Eclectische Psychologie . Ned. Ver. Psychoanalytische Psychotherapie . Ned. Ver. Gedragstherapie en Cognitieve Therapie . Nederl. Ver. Neuropsychologie . Ned. Psychoanalytische Groep . Ned. Psychoanalytisch Genootschap . Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) . Vereniging Klinische Psychotherapie .  Ned. Ver.Kinder- en Jeugdpsychotherapie . Nederlandse Vereniging voor Relatie-  en Gezinstherapie

 

Internationaal

Société Française de Psychologie . Association Française des Psychologues Cliniciens . British Psychological Society . Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen . Ordine Nazionale Psicologi (Italia) . Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali . Consejo General de Colegios de Oficiales de Psicólogos (España) . American Psychological Association . Association for Psychological Science . Ordre des Psychologues du Québec . Psychological Society of South Africa

 

American Psychiatric Association  . Fédération Française de Psychiatrie

 

European Federation of Psychologists Associations . International Union of Psychological Science

 

International and Regional Psychological Societies

 

menu

Gezondheidsorganisaties

 

België

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . Hoge gezondheidsraad . Sciensano . Provinciale Geneeskundige Commissies . Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen . Federale Overlegplatforms . Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek . Medische expertise . Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

 

FOD Sociale Zekerheid . Portaal Sociale Zekerheid . Mijn sociale zekerheid

Openbare instellingen van Sociale Zekerheid

Federaal agentschap voor beroepsrisico's . Fonds voor beroepsziekten

 

POD Maatschappelijke Integratie - Beter samenleven

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

Vlaamse Overheid: Gezin, Welzijn en Gezondheid . Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . SARWGG-Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin . Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid . Ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg . Vlaams Instituut Gezond leven . Sam – Steunpunt mens en samenleving

 

Kind&Gezin . Solentra . De Ambrassade – bureau voor jonge zaken . Jeugd- en kinderrechtenbeleid . Kinderrechtencommissariaat . Kinder-en jeugdrechten . Kinder en jongerentelefoon . Jongeren Advies Centra . Centra voor Leerlingenbegeleiding . Vertrouwenscentra Kindermishandeling . Pleegzorg Vlaanderen . Ouderspunt . Child Focus

 

Federatie van diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg . Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg

 

Communauté française: Santé . Direction Générale de l'aide à la jeunesse . Office de la Naissance et de l'Enfance . Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse . Coordination des ONG pour les droits de l’enfant . Observatoire de l'enfant . Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance . Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d'Accueil du Jeune Enfant

Région Wallonne: Famille, santé et social

 

Brussels Hoodstedelijk Gewest: Gezondheid en Veiligheid

 

Directie-generaal personen met een handicap . Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap . Kenniscentrum Hulpmiddelen . Steunpunt Expertise Netwerken . Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées . Autonomia

 

Rode Kruis . Vlaamse Kruis

 

Trefpunt Zelfhulp . Information sur les Groupes d'Entraide

 

Koning Boudewijn Stichting

 

Orde der artsen . Domus Medica - Vereniging van Huisartsen . Interuniv. Centr. Huisartsenopleiding

Konink. Academ. Geneeskunde

 

RIZIV . Controledienst voor de ziekenfondsen . Lijst van de Ziekenfondsen

Belgische ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen

Lijst Belgische ziekenhuizen

Lijst Ziekenhuizen Brussel

Lijst Ziekenhuizen Wallonië

Gezondheidsinstellingen

 

Lijst Rustoorden en Rust- en verzorgingsinstellingen

Psychiatrische verzorgingstehuizen Vlaanderen

Psychiatrische verzorgingstehuizen Brussel

Maisons de soins psychiatriques

Lijst Beschut Wonen VlaanderenBeschut wonen Brussel - Initiatives d'habitations protégées (IHP) Wallonie

 

Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen

 

De Sociale Kaart

 

Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Jeugd en Gezin . Zorg voor beter . Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie . Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg . Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg . Inspectie voor de Gezondheidszorg . Inspectie Jeugdzorg . Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg . BIG-Register

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Movisie . Vilans . Nederlands JeugdInstituut

Geestelijke Gezondheidszorg . Geestelijke Gezondheidszorg Startpagina . Gezondheidszorg (links)

 

Nederlandse ziekenhuizen

Lijst met Ziekenhuizen . Lijst met Revalidatiecentra

A. M C. Amsterdam . AZ Groningen . AZ Leiden . AZ Maastricht . AZ Nijmegen . AZ Rotterdam . AZ Utrecht

 

 

Zuid-Afrika

Department of Health

Mediese Navorsingsraad van Suid Afrika (MNR)Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN)Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika – Sielkunde

 

Suriname

Ministerie van Volksgezondheid . Bureau Openbare Gezondheidszorg . Nationale Raad voor Tabakscontrole . Nationale Anti-Drugsraad . Stichting Bureau Dak- en Thuislozen . Stichting Regionale Gezondheidsdienst . Psychiatrisch Centrum Suriname . Bureau Alcohol en Drugs Suriname

Academisch Ziekenhuis Paramaribo . 's Lands Hospitaal (pagina 1-18) . Streekziekenhuis Nickerie . Medische Zending Suriname . Sint Vincentius Ziekenhuis . Diakonessenhuis

Sociale Gids
Kennedy-Stichting . Stichting Centrale Opleidingen voor Verpleegkundigen en Aanverwante Beroepen(COVAB) . Stichting Lotjeshuis . Stichting Mytylschool . Stichting Thuiszorg . Stichting Wiesje . Wi OSO

Staatsziekenfonds

 

Aruba

Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken . Zorg en Welzijn

ODEA .

 

Curaçao

Eilandgebied Curaçao: Gezondheidszorg en milieu . Sociale Hulpverlening . PSI-Skuchami . Sociaal Kenniscentrum . Stichting Federatie Zorginstellingen . Stichting Thuiszorg Banda'bou . Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg . Klinika Capriles . Stichting het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg 'Prinses Margriet' . NASKHO . E.Q.Librá

Taams Kliniek

Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen

 

Bonaire

Fundashon Mariadal

 

Sint Maarten

Sint Maarten Medical Centre

 

Internationaal

Wereldgezondheidsorganisatie . World Federation of Mental Health . Unicef

Mental Health Foundation . National Institutes of Health (USA) . National Alliance for the Mentally Ill (USA) . Inserm

 

menu

Universiteiten en Onderwijs

 

België

 Lijst van hogeronderwijsinstellingen in België

 

Nederland

 Lijst van hogeronderwijsinstellingen in Nederland

 

Zuid-Afrika

Noordwes Universiteit .  University of Johannesburg . Universiteit van Pretoria . Universiteit Stellenbosch . Universiteit van die Vrijstaat

Suriname

Anton de Kom Universiteit van Suriname

 

Internationaal 

Lijst met universiteiten (hele wereld) . Eucen

 

menu

Overheden

 

Vlaanderen

Vlaamse Overheid . Vlaams Parlement . Vlaamse codex . Vlaamse gemeenten en provincies . Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten .  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding . Fonds Wetenschappelijk onderzoek

 

Wallonië

Waals gewest . Parlement Wallon . Wallex

Forem . Fonds de la récherche scientifique

 

België

De Federale portaalsite . De Kamer . De Senaat . Grondwettelijk Hof . Raad van State . Belgielex . Het Staatsblad

Franse gemeenschap . Parlement van de Franse gemeenschap . Centre Documentation Administrative . Gallilex

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens . Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Brussels gewest . Brussels Hoofdstedelijk Parlement . Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel . De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie . Franse Gemeenschapscommissie Brussel . Actiris

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding . Politie

 

Nederland

Ministeries . Parlement . Provincies . Gemeenten . Vereniging van Nederlandse Gemeenten . Postbus 51

 

Zuid-Afrika

South-Africa Government Online

 

Suriname

Nationale Assemblée . Ministeries en overheidsinstanties . Startpagina Suriname

 

Aruba

Overheid

 

Curaçao

Overheid Nederlandse Antillen . Overheid Curaçao

 

Sint Maarten

Gouverneur

 

Europa

De Europese Unie .  Europees Parlement . Europese Commissie . Raad van de Europese Unie . Documenten van de Europese Unie . Uw Europa . EUR-Lex

Europees hof voor de rechten van de mens . Raad van Europa

Kleis – Kenniscentrum inzake Europa voor de Socialprofitsector

 

Internationaal

Uno

 

menu

Boeken – Testen – Software

 

Boeken

Acco . Aksant . Amazon . Aspekt . Boekenbalie . Boekenbank . Boeknet . BookWire . Boom . Contact . Coutinho . De Boeck . Eburon . Fnac . Gallimard . Houtekiet . Kluwer . Lannoo . Lemniscaat . Libris . Link Net . Maklu-Garant-Spinhuis . Nelissen . Noordhoff (vroeger Wolters) . Parresia . Pearson . Prometheus-Bert Bakker . Proxis . Reed Business . Sage . Science Direct . Standaard . Story Scientia . SWP . Taylor & Francis Group . Tijdstroom . Vandenbroele . Van Gorcum . Van Halewyck . Van Stockum . Wiley

 

Testen

Australian Psychologists Press . Belgische Testotheken .  British Psychological Society’s Psychological Testing Centre (PTC) .  Buros . Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) . Consulting Psychologists Press (CPP) . Datec . EdITS . ERIC/AE-Testlocator . ETS . MindGarden . Ned. Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie . Nelson . PAR . Pearson . PEN Psychodiagnostics . PITS . Riverside . Science Plus . Testotheek Sociale Wetenschappen Utrecht . Testpracticum Gent . Tests & Testresearch . Vlaams Forum voor Diagnostiek

CIDI Nederlands

Software

BIPT(virusinfo) . Onze kinderen veilig online (Child Focus & Gezinsbond) . Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik . Websites over internet en veiligheid

Gratis Software Site . Tucows . Opera . Firefox . Adobe Acrobat Reader . Computerwinkeltje

Brain Metric Software . CANTAB . CIDI . Fepsy . Neuroscience center . SCID . VDAB-testen

 

menu

Informatiebronnen

 

Algemene zoekmachines

Overzicht van zoekmachines : Zoekmatrix van de KUL

Gecombineerd zoeken : Ask . Isleuth . Metacrawler . SearchCom . Mamma

Belgische zoekmachines: Search Belgium . Webbel . Webwatch . vinden

Nederlandse zoekmachines: NL-Menu . Track . Vindex

Zuid-Africaanse zoekmachines: Aardvark

Surinaamse zoekmachines: Surilinks . Boogo

Internationaal zoeken : AlltheWeb . Alta Vista . Bing . eBlast . Gigablast . Google . go.com . Lycos . Webcrawler . Yahoo

 

Wetenschappelijke zoekmachines

PsychCrawler . Ingenta . PsycINFO .

Medline . Zoekmachine van de National Institutes Of Health (USA) . Healtfinder(USA) . Medscape (gratis registratie) .

Google Scholar .  Science Direct . SpringerLink . Wiley

 

Overzichten

Athabasca . Encyclopedia of Psychology . Diseases, Disorders and Related Topics (voorheen Karolinska) . Internet Mental Health . PsychNet-UK . Psychology Virtual Library . Psych Central . PsychLinker

 

Meer Databanken en bibliotheken

Klinpsy-Bibliotheek

 

menu

Allerlei tools

 

Publicatiestijl: APA Style . Hypertext Writing Guide . Paradigm Online Writing Assistant

Spelling: Taaladvies.net . Woordenlijst Nederlandse Taal . Taaltelefoon . Service de la langue française . Synoniemen.net . GrammarCheck . Correcteur en ligne

Verklarende woordenboeken: Woordenboek Van Dale-on-line .

Medische naslagwerken: Merck Manual of Medical Information .

Vertaalwoordenboeken: medisch vertaalwoordenboek . Your dictionary . Alexandria . Onnodig Engels

Vertaalrobotten: Google translate . Reverso

 

Post: postcodes België . postcodes Nederland . postcodes Frankrijk . postcodes Duitsland . posttarieven België

Telefoon: tel-België (infobel) . tel-Nederl.(telefoonboek) . tel-Nederl.(gouden gids) . tel-Frankrijk . tel-Duitsland 

 

Wegenkaarten: Mappy . Google Maps . Bing Maps

Bus, tram en metro: De Lijn (Vlaanderen) . MIVB (Brussel) . TEC (Wallonië) . metro (wereldwijd)

Treinen: treinen-België . treinen-Nederland . treinen-Frankrijk . treinen-Duitsland

Vliegen: Airlines of the Web . Antwerp Airport . Airport Ostend-Bruges . Brussels Airport . Brussels South Charleroi Airport . Schiphol . Surinam Airways

 

Logies: Hostelling International . Accorhotels

Weer: weer-België . weer-Nederland . weer-Frankrijk . weer-Duitsland

 

Financieel: Consumptieprijsindexen . wisselkoersen

 

Nieuws: VRT-nieuws . Google-news . Klinpsy-pagina: Cultuur en Media

 

menu

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

25.03.2022

website stat