Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Hulpverlening

Onderzoek

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

PatiŽnteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina ō Webmeester

 

 

 

Webmeester

 

 

Wie:

Mijn naam is Gilbert Allemeesch
U kunt me contacteren via allemeeschATonline.be†††† Vervang AT door @††

To contact me: allemeeschATonline.be††† Replace AT by @††

Gilbert

Ik ben een klinisch psycholoog. Na enkele jaren ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis en een jaar als onderzoeksassistent aan een universiteit, ging ik werken op de psychologische dienst van een algemeen ziekenhuis waarvan ik de laatste 11 jaar diensthoofd was. In mijn klinisch werk heb ik me vooral op de neuropsychologie toegelegd.
Opleidingen als programmeur-systeemanalist en in de sociale wetgeving kleuren mee mijn interesseveld.

Momenteel ben ik sedert 2009 met pensioen.

Dit heeft ook gevolgen voor deze webstek waar andere accenten zullen gelegd worden.

Een aantal rubrieken worden afgebouwd. Vooral de rubrieken rond wetgeving, beroepsbelangen en kwaliteitsbewaking worden geactualiseerd.

 

Filosofie:

Ik ben ervan overtuigd dat de psychologie een belangrijke bijdrage te leveren heeft voor de volks≠ge≠zond≠heid. Immers volksgezondheid in zijn globaliteit (ook op wereldvlak) genomen, heeft zoveel te maken met gedrag en gedrags≠veran≠dering als met curatieve geneeskunde. Gezondheid heeft te maken met voedingsgewoonten, met respecteren van hygiŽne, met afbouw van allerlei verslavings≠gedrag, met aanleren van een goede lichaamshouding, met omgaan met stress, met leefgewoonten, met communi≠catie≠vaardigheden, overleg≠vaardig≠heden en geweldbeheersing, met coping met moeilijke omstandig≠heden, met veilig verkeersgedrag, met veilig seksueel gedrag, met therapietrouw, met wijze van wonen, met het ontwikkelen van vaardigheden om zich te ontplooien en om bestaansmiddelen te verwerven, enz. enz.En als het met de gezondheid fout gaat dan is er naast de fysisch curatieve geneeskunde ook nog heel de sector van psychologische opvang en therapie en begeleiding. Daarom zetten we ons in om de psychologische discipline te bevorderen en de maatschap≠pelijke aanwezigheid van de klinisch psycholoog te bevorderen. Een geÔnte≠greerde psycho-bio-sociale invalshoek voor de aanpak van gezondheids≠problemen moet het einddoel zijn.

Het is mijn overtuiging dat de psychologie moet streven naar een steeds sterkere wetenschappelijke onderbouw. Daarom zult u op deze webstek tevergeefs zoeken naar richtingen en ideeŽn waarvan het wetenschappelijke fundament totaal ontbreekt. Toegegeven dat de grens soms moeilijk te trekken is. De wijsheid zit ook nooit in ťťn hoekje. Vandaar dat ik wetenschappe≠lijk eclecticisme en integratie hoog in mijn vaandel voer. In de psychologie waar ik naar streef is op de duur er geen plaats meer voor schoolvormingen.

Het is ook mijn overtuiging dat de vorderingen van de wetenschap moeten toegankelijk zijn voor iedereen en niet mogen in handen blijven van groepen die zich er op een onfatsoenlijke wijze mee verrijken. Informatieverspreiding is dan ook een van de meest fundamentele vormen van sociale rechtvaardigheid. Daarom vind ik het internet een fantastisch medium. Op deze webstek zult u dan ook tevergeefs zoeken naar aankondigingen van exclusieve opleidingen tegen soms decadente prijzen. Integendeel, we proberen voor de beroepsuitoefenaars zoveel mogelijk goede en gratis beschikbare informatie te verzamelen en ook voor de leek nuttige informatie toegankelijk te maken via de pagina patiŽnt-info.

 

Webstek:

http://www.klinpsy.com

De KlinPsy-webstek is gestart op 26 april 1998 om 12u15

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

29.12.2014

website stat