FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Kwaliteitsbewaking Ø Evidence Based Psychology

 

Evidence Based Psychology

 

Inleiding

Algemeen

Subject index Nederlands

Subject index English

 

 

 

 

Inleiding

 

Het handelen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is een van de richtlijnen uit de deontologische code van elke psycholoog.
Het is voor een praktiserend psycholoog onbegonnen werk om ieder voor zich alle literatuur over het wetenschappelijk onderzoek bij te houden. Vaak gaat er ook heel wat tijd over voor de nieuwe bevindingen gepubliceerd worden. Er is dus een behoefte aan overzichtsstudies en aan vlotte communicatie van nieuwe bevindingen. Meta-analyses van degelijk opgezet onderzoek en internet kunnen een hulpmiddel zijn.
Het is tegen deze achtergrond dat deze pagina over evidence based psychology en mental health dient bekeken te worden. Geen kookboekpsychologie of –psycho­the­rapie. Geen economisch pragmatisme.  Wel een research based practice, een snel en overzichtelijk ter beschikking stellen van wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Deze dienen dan kritisch geëvalueerd op de onderzochte variabelen en op de gebruikte methoden en de resultaten dienen geïntegreerd in de bestaande theorievorming en praktijk. De kritische evaluatie begint reeds bij het besef dat methoden die niet uitgevoerd worden omdat er geen financiële middelen voor ter beschikking worden gesteld, minder kans maken om ooit hun effectiviteit te bewijzen en evidence based te worden. Verder is het ook belangrijk indachtig te zijn dat het wetenschappelijk onderzoek niet zozeer in handen is van overheid en universiteiten, maar van de farmaceutische nijverheid en van de apparaten-ontwikkelaars.

 

menu

Algemeen

 

Het concept ‘evidence based’

 

-          What is Evidence Based Medecine ?

-          Evidence based practice in mental health

-          Evidence-based practice in psychology . Report of the 2005 Presidential Task Force on Evidence-Based Practice1

-          Psicología (clínica) basada en la evidencia

 

-          Handbook on clinical practice guidelines

-          Methods Guide for Effectiveness and Comparative Effectiveness Reviews

 

 

 

Overzichten

 

-          Centre for Evidence Based Mental Health

-          Society of Clinical Psychology – APA division 12: A guide to beneficial Psychotherapy

-          Evidence-based Mental Health Treatment for Children and Adolescents

-          APA Task force on promotion and dissemination of psychological procedures (1993) . APA Manuals for empirically validated treatments (1995) . APA Manuals for empirically validated treatments (Update 1998) . APA An Update on Empirically Validated Therapies . APA  Update on Empirically Validated Therapies (1997) . APA Empirically Supported Treatments: 10 Years Later (2005)

-          APA  Guidelines for Practitioners

-          The Cochrane Collaboration . Reviews

-          Excelencia Clinica

-          Psicoevidencias

-          AHRQ – Evidence based practice

-          Preventive Services Task Force

-          Adelaïde University Library - Guidelines

-          National Guideline Clearinghouse

-          National Institute for Health and Clinical Excellence

-          National Library of Medecine

-          NIH – Consensus Development Program

-          The international Campbell Collaboration (C2)

-          IPA-Research

-          Scottish Intercollegiate Guidelines Network

-          Canadian Medical Association

-          New Zealand Guidelines Group

-          National Health and Medical Research Counsil (Australia)

-          Practice parameters (AACAP)

-          Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling (Trimbos instituut)

-          Médecine fondée sur des éléments probants – CHU Rouen

-          Haute Autorité de Santé (France): Recommandations de bonne pratique

-          Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin

-          Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud

 

 

Belgische sites over Evidence Based Medecine

 

-          Belgian Centre for Evidence-Based Medecine

-          Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

-          Hoge Gezondheidsraad - Conseil Supérieur de la Santé

-          Minerva

 

menu

Subject-index Nederlands

ADHD

Adoptie

Alcoholisme

Alzheimer

Angststoornissen

Anorexie

Astma

Autisme

Automutilatie

Beroerte

Bipolaire stoornissen

Borstvoeding

Cardiale Revalidatie

Chronische vermoeidheid

Communicatie

Conversie

Dakloosheid

 

 

Delinquentie

Dementie

Depressie

Diabetes

Eczeem

Eetstoornissen

Enuresis en defaecatie stoornissen

Epilepsie

Erfelijke aandoeningen

Familiaal Geweld

Gedragsstoornissen

Geweld

Gokken

HIV/AIDS

Hoofdpijn

Hypochondrie

 

 

Kanker

Kindermishandeling

Kwetsuur/letsel (o.a. NAH)

Levenseinde

Meditatie

Mentale Retardatie

Middelenmisbruik

Multiple Sclerose

Obesitas

Obsessief Compulsieve Stoornissen

Ontwikkelingsproblemen

Orgaandonatie

Ouderen

Paniekstoornis

Parkinson

Persoonlijkheidsstoornissen

Pijn

Psychotherapie (algemeen)

Reactieve Hechtingsstoornis

Rijgeschiktheid

Schizofrenie

Seksueel Overdraagbare Ziekten

Seksuele Problemen

Slaapstoornissen

Slecht Nieuws

Spastisch colon

Stress

Taal en spraak

Tabakgebruik

Tinnitus

Traumatisch Hersenletsel

Traumatische Stress Stoornis

Zelfmoord

Subject-index English

ADHD

Adoption

Alcoholism

Alzheimer

Anorexia

Anxiety disorder

Asthma

Autism

Bad News

Bipolar-Disorder

Breast Feeding

Cancer

Cardiac rehabilitation

Child Maltreatment

Chronic Fatigue

Communication

Conduct Disorder

 

 

Conversion

Dementia

Depression

Developmental Problems

Diabetes

Eczema

Eating Disorders

End-of-Life

Enuresis and defaecation disorders

Epilepsy

Family Violence

Fitness-to-drive

Gambling

Genetic Disorders

Headache

HIV/AIDS

Homelessness

Hypochondriasis

Injury

Irritable Bowel

Language and speech

Meditation

Mental Retardation

Multiple Sclerosis

Obesity

Obsessive Compulsive Disorder

Older adults

Organ and Tissue Donation

Pain

Panic Disorder

Parkinson

Personality disorders

Psychotherapy (general)

Reactive Attachment Disorder

Schizophrenia

Self Harm

Sexual Dysfunctions

Sexualy Transmitted diseases

Sleep disorders

Stress

Stroke

Substance Use Disorder

Suicide

Tinnitus

Tobacco Use

Traumatic Brain Injury

Traumatic Stress Disorder

Violence

 

 

 

ADHD

 

-    Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder(1998)

-    Clinical Practice Guideline: Diagnosis and Evaluation of the Child With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (American Academy of Pediatrics)(2000)

-    Clinical Practice Guideline: Treatment of the School-Aged Child With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (American Academy of Pediatrics) (2001)

-    Review: stimulants improve overt and covert aggression related behaviours in attention deficit hyperactivity disorder (2002)

-    Multidisciplinaire richtlijn adhd bij kinderen en jeugdigen (2007)

-    Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) (child and adolescent) (2008)

-    NOK/PSY revalidatiecentra: doelgroepen, wetenschappelijke evidentie en zorgorganisatie (2008)

-    Wat is het langetermijneffect van een behandeling van ADHD? (2008)

-    Attention deficit hyperactivity disorder - The NICE guideline on diagnosis and management of adhd in children, young people and adults (2009)

-    Draft Australian Guidelines on ADHD (2009)

-    Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people (2009)

-    Family therapy for attention-deficit disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents (Cochrane Review 2010)

-          Meditation therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (Cochrane Review 2010)

-   

Treatment Options for ADHD in Children and Teens: A Review of Research for Parents and Caregivers (2012) Research Review (2011)

-    Social skills training for children aged between 5 and 18 with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) (Cochrane Review 2011)

-    Parent training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years (Cochrane Review 2011)

Nederlandse index . English index

 

Adoptie - Adoption

 

-           

Nederlandse index . English index

 

Alcoholisme - Alcoholism

 

-          Co-occurring psychiatric and substance disorders (2001)

-          The Community Reinforcement Approach (2001)

-          Motivational Interviewing (2001)

-          Cognitive-Behavior Therapy for Substance Dependence: Coping Skills Training (2001)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la drogadicción: nicotina, alcohol, cocaína y heroína (2001)

-          Behavioral couples therapy for alcoholism and drug abuse (2002)

-          Relapse Prevention Therapy (2002)

-          The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care (2004)

-          Behavioral Counseling Interventions in Primary Care to Reduce Risky/Harmful Alcohol Use (2004)

-          Recovery Coach and Recovery Planning Manual (2005)

-          Guidelines for Linking Addiction Treatment with Primary Healthcare (2005)

-          The Matrix Model of Intensive Outpatient Treatment (2006)

-          Jongeren en alcohol (2006)

-          Les jeunes et l’alcool (2006)

-          Environmental Prevention of Alcohol and Other Drug Problems: A Resource Guide (2007)

-          The Surgeon General's Call to Action To Prevent and Reduce Underage Drinking 2007

-          Dubbele Diagnose (2008)

-          Psychosocial interventions for women enrolled in alcohol treatment during pregnancy (Cochrane Review, 2008)

-          Increased police patrols for preventing alcohol-impaired driving (Cochrane Review, 2008)

-          Australian Guidelines to Reduce Health Risks from Drinking Alcohol (2009)

-          Stoornissen in het gebruik van alcohol (2009)

-          Action with problem drinkers can cut risk of injury (Cochrane Review, 2009)

-          Psychological and educational interventions to reduce alcohol consumption by pregnant women (Cochrane Review, 2009)

-          Alcohol and drug screening for preventing injury among people whose job involves driving (Cochrane Review, 2009)

-          Alcohol ignition interlocks may stop repeat drink driving offences, but only as long as they are still fitted (Cochrane Review, 2009)

-          Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations (Cochrane Review, 2009)

-          Social norms interventions to reduce alcohol misuse in university and college students (Cochrane Review, 2010)

-          Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol dependence (Cochrane Review, 2010)

-          Brief interventions for heavy alcohol users admitted to general hospital wards (Cochrane Review, 2010)

-          Primary prevention for alcohol misuse in young people (Cochrane Review, 2010)

-          Alcohol-use disorders - preventing harmful drinking (2010)

-          Are interventions that are implemented in alcohol server settings (e.g. bars and pubs) effective for preventing injuries? (Cochrane Review, 2010)

-          Family-based alcohol misuse prevention for young people can be effective (Cochrane Review, 2011)

-          Universal multi-component alcohol misuse prevention for young people can be effective (Cochrane Review, 2011)

-          Brief interventions for heavy alcohol users admitted to general hospital wards (Cochrane Review, 2011)

-          Psychosocial and Developmental Alcohol Misuse Prevention in Schools can be effective (Cochrane Review, 2011)

-          Mentoring adolescents to prevent drug or alcohol use (Cochrane Review, 2011)

-          Motivational interviewing is a short psychological treatment that can help people cut down on drugs and alcohol (Cochrane Review, 2011)

-          Managed alcohol as a harm reduction intervention for alcohol addiction in populations at high risk for substance abuse (Cochrane Review, 2012)

-          Which talking therapies (counselling) work for drug users with alcohol problems? (Cochrane Review, 2012)

-          Home visits during pregnancy and after birth for women with an alcohol or drug problem (Cochrane Review, 2012)

Nederlandse index . English index

 

Alzheimer

 

-          Early Alzheimer's Disease: Recognition and Assessment (AHRQ) (1996)

-          Screening for Dementia

-          New Treatments for Alzheimer's Disease: A Review (Medscape: free registration)

-          Practice Guideline for the Treatment of Patients With Alzheimer's Disease and Other Dementias of Late Life

-          Validation therapy for dementia (Cochrane Review, 2005)

-          Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease (2006)

-          Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease (2006)

-          Cognitive rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer's disease and vascular dementia (Cochrane Review, 2006)

-          Galantamine for Alzheimer's disease and mild cognitive impairment (2005)

-          Treating Alzheimer’s disease and other dementias of late life - A Quick Reference Guide

-          Diagnostic et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées (2008)

-          Nichtmedikamentöse Behandlung der Alzheimer Demenz (2009)

-          Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs (2009)

-          Cognitive rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer's disease and vascular dementia  (Cochrane Review, 2010)

-          Preventing Alzheimer’s Disease and Cognitive Decline (2010)

-          Alzheimer's Disease and Cognitive Decline (2010)

-          Management of Alzheimer's Disease and Related Dementias (2010)

-          Diagnostic et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées (2010)

-          Nonpharmacological Therapies in Alzheimer’s Disease: A Systematic Review of Efficacy (2010)

-          The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association workgroup (2011)

Nederlandse index . English index

 

Angststoornissen - Anxiety disorder

 

-          An annotated review of the evidence base for psychosocial and psychopharmacological interventions for children with attention -deficit /hyperactivity disorder, major depressive disorder, disruptive behavior disorders, anxiety disorders, and posttraumatic stress disorder (ca 2000)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la agorafobia (2001)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la ansiedad generalizada (2001)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para las fobias específicas (2001)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen - Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen cliënten met een angststoornis (2003)

-          Clinical Guidelines for the Management of Anxiety (2004)

-          Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Anxiety Disorders (2006)

-          Anxiety disorders in patients with HIV/AIDS. Mental health care for people with HIV infection (2006)

-          Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety (2006)

-          Meditation therapy for anxiety disorders (Cochrane Review, 2006)

-          Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders (2007)

-          Therapeutic touch for anxiety disorders (Cochrane Review, 2007)

-          Anxiety (general symptoms) & School Refusal Behaviors (child and adolescent) (2008)

-          Social Phobia (child and adolescent) (2008)

-          Specific Phobia (child and adolescent) (2008)

-          Cognitive Behavioral Therapy, Sertraline, or a Combination in Childhood Anxiety (2008)

-          Evidence-based practice guideline. Detection and assessment of late life anxiety (2008)

-          Psychological treatments for Generalized Anxiety Disorder (2008)

-          Psychological treatments for Social Phobia and Public Speaking Anxiety (2008)

-          Psychological treatments for Specific Phobias (2008)

-          Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria (2008)

-          Angst (2009)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (2010)

-          Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents (Cochrane Review, 2010)

-          Exercise in prevention and treatment of anxiety and depression among children and young people (Cochrane Review, 2010)

-          Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological therapies for generalised anxiety disorder (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological treatment for anxiety in people with traumatic brain injury (Cochrane Review, 2010)

-          Computer-aided psychotherapy for anxiety disorders: a meta-analytic review (2010)

-          Mind-body interventions during pregnancy for preventing or treating women's anxiety (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Anorexie - Anorexia

 

-          Practice Guideline for the Treatment of Patients With Eating Disorders

-          Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents (Cochrane Review)

-          Eating Disorders - Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders

-          Eating Disorders Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders (2004)

-          Individual psychotherapy in the outpatient treatment of adults with anorexia nervosa (Cochrane Review, 2008)

-          Anorexia Nervosa (child and adolescent) (2008)

-          Psychological treatments for Anorexia nervosa (2008)

-          Family-based treatment of children and adolescents with anorexia nervosa: Guidelines for the community physician (2010)

-          Le traitement familial des enfants et des adolescents anorexiques : Des lignes directrices pour le médecin communautaire (2010)

-          Family therapy for anorexia nervosa (Cochrane Review, 2010)

-          Individual psychotherapy in the outpatient treatment of adults with anorexia nervosa (Cochrane Review, 2010)

-          Anorexie mentale : prise en charge (2010)

Nederlandse index . English index

 

Astma – Asthma

 

-          Psychological interventions for adults with asthma (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological interventions for children with asthma (Cochrane Review, 2010)

-          Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Autisme - Autism

 

-          Practice Parameters For The Assessment And Treatment Of Children, Adolescents, And Adults With Autism And Other Pervasive Developmental Disorders (1999)

-          Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme (2005)

-          Assessment, diagnosis and clinical interventions for children and young people with autism spectrum disorders (2007)

-          Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders (Cochrane Review, 2007)

-          NOK/PSY revalidatiecentra: doelgroepen, wetenschappelijke evidentie en zorgorganisatie (2008)

-          Autism (child and adolescent) (2008)

-          Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria (2009)

-          Music therapy for autistic spectrum disorder (Cochrane Review, 2010)

-          Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorder (Cochrane Review, 2010)

-          Autisme et autres troubles envahissants du développement . Synthèse (2010)

-          Diagnosis and initial assessment of ASD (2010)

-          Support for individuals, families and carers (ADS) (2010)

-          Education for learners with ASD (2010)

-          Treatment and management of ASD (2010)

-          Therapies for Children With Autism Spectrum Disorders: A Review of the Research for Parents and Caregivers (2011) Clinician Summary

-          Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (HAS, 2012)

Nederlandse index . English index

 

Automutilatie – Self-harm

 

-          Self-harm - The short-term physical and psychological management and secondary prevention of self-harm in primary and secondary care (2004)

-          Psychosocial and pharmacological treatments for deliberate self harm (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Beroerte - Stroke

 

-          Management of patients with stroke: rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning (2002)

-          Therapy-based rehabilitation services for stroke patients at home (Cochrane Review, 2003)

-          National clinical guidelines for stroke (2004)

-          Stroke in childhood Clinical guidelines for diagnosis, management and rehabilitation (2004)

-          Clinical Guidelines for Stroke Rehabilitation and Recovery (2005)

-          EFNS guidelines on cognitive rehabilitation: report of an EFNS task force (2005)

-          Interventions for apraxia of speech following stroke (Cochrane Review, 2005)

-          Speech and language therapy for dysarthria due to non-progressive brain damage (Cochrane Review, 2005)

-          Assessment and management of the consequences of stroke. In: Clinical guidelines for acute stroke management (2007)

-          Interventions for treating depression after stroke (Cochrane Review, 2008)

-          Depression in Adults with a Chronic Physical Health Problem: treatment and management (2009)

-          Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation: Executive Summary, 12th Edition (2009)

-          Cognitive rehabilitation for attention deficits following stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Cognitive rehabilitation for memory deficits following stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Cognitive rehabilitation for spatial neglect following stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Information provision for stroke patients and their caregivers (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for motor apraxia following stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for post-stroke fatigue (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for preventing depression after stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Organised inpatient (stroke unit) care for stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Repetitive task training for improving functional ability after stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Speech and language therapy for aphasia following stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Vascular cognitive impairment and dementia (Guideline summary, 2010)

-          Stroke rehabilitation and community reintegration. Initial stroke rehabilitation assessment (Guideline summary, 2010)

-          Stroke rehabilitation and community reintegration. Components of inpatient stroke rehabilitation (Guideline summary, 2010)

-          Stroke rehabilitation and community reintegration. Follow-up and community reintegration (Guideline summary, 2010)

-          Stroke rehabilitation and community reintegration. Outpatient and community-based rehabilitation (Guideline summary, 2010)

-          Stroke rehabilitation and community reintegration. Provision of inpatient stroke rehabilitation (Guideline summary, 2010)

-          Clinical Guidelines for Stroke Management 2010

Nederlandse index . English index

 

Bipolaire stoornissen - Bipolar-Disorder

 

-          Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno bipolar (2001)

-          Bipolar disorder The management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care (2006)

-          Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Bipolar Disorder (2007)

-          Psychological treatments for Bipolar Disorder (2008)

-          Bipolar Disorder (child and adolescent) (2008)

-          Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients (Cochrane Review, 2009)

-          Family interventions for bipolar disorder (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for helping people recognise early signs of recurrence in bipolar disorder (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Borstvoeding – Breastfeeding

 

-          Behavioral Interventions To Promote Breastfeeding (2000)

-          Interventions to Promote Breastfeeding (2004)

-          Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries (2007)

-          Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates (Cochrane Review, 2010)

-          Cup feeding versus other forms of supplemental enteral feeding for newborn infants unable to fully breastfeed (Cochrane Review, 2010)

-          Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for promoting the initiation of breastfeeding (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions in the workplace to support breastfeeding for women in employment (Cochrane Review, 2010)

-          Optimal duration of exclusive breastfeeding (Cochrane Review, 2010)

-          Breastfeeding promotion in the prenatal setting (2010)

-          Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates (Cochrane Review, 2012)

Nederlandse index . English index

 

Cardiale Revalidatie – Cardiac Rehabilitation

 

-          Effects of Cardiac Rehabilitation Education, Counseling, and Behavioral Interventions (1995)

-          Smoking cessation for the secondary prevention of coronary heart disease (Cochrane Review 2003)

-          Psychological interventions for depression in heart failure (Cochrane Review, 2005)

-          Psychological interventions for depression in adolescent and adult congenital heart disease (Cochrane Review, 2008)

-          Depression in Adults with a Chronic Physical Health Problem: treatment and management (2009)

-          Psychological interventions for coronary heart disease (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological interventions for symptomatic management of non-specific chest pain in patients with normal coronary anatomy (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial interventions for smoking cessation in patients with coronary heart disease (Cochrane Review, 2010)

-          Relaxation therapies for the management of primary hypertension in adults (Cochrane Review, 2010)

-          Cardiale revalidatie: klinische doeltreffendheid en gebruik in België (KCE, 2010)

-          Randomized Controlled Trial of Cognitive Behavioral Therapy vs Standard Treatment to Prevent Recurrent Cardiovascular Events in Patients With Coronary Heart Disease (Arch Intern Med. 2011)

Nederlandse index . English index

 

Chronische vermoeidheid – Chronic Fatique

 

-          Defining and Managing Chronic Fatigue Syndrome (2001)

-          Systematic Review of the Current Literature Related to Disability and Chronic Fatigue Syndrome (2002)

-          Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy) - Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): diagnosis and management of CFS/ME in adults and children (2007)

-          Chronisch Vermoeidheidssyndroom: diagnose, behandeling en zorgorganisatie (2008)

-          Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome in adults (Cochrane Review, 2010)

-          Exercise for treating fibromyalgia syndrome (Cochrane Review, 2010)

-          Exercise therapy for chronic fatigue syndrome (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Communicatie – Communication

 

-          Training healthcare providers to be more 'patient centred' in clinical consultations (Cochrane Review, 2001)

-          Methods of communicating with children and adolescents about a family member's cancer (Cochrane Review, 2003)

-          Computer-based programmes ('Interactive Health Communication Applications') for people with chronic disease (Cochrane Review, 2004)

-          Personalised risk information for helping people make an informed decision about taking screening tests (Cochrane Review, 2004)

-          Written and verbal information, compared to verbal information only, for people being discharged from hospital (Cochrane Review, 2005)

-          Ways of improving communication with children and adolescents about their cancer (Cochrane Review, 2006)

-          Family-centred care for children in hospital (Cochrane Review, 2007)

-          Interventions for enhancing adherence to prescribed medications (Cochrane Review, 2007)

-          Ways to support older people deciding whether to enter long-term residential care (Cochrane Review, 2007)

-          Interventions before healthcare consultations for helping patients get the information they require (Cochrane Review, 2007)

-          Audio-visual presentation of information used in the informed consent process for people considering entering clinical trials (Cochrane Review, 2008)

-          Shared decision making interventions for people with mental health conditions (Cochrane Review, 2010)

-          Medical scan images for promoting health behaviour change (Cochrane Review, 2010)

-          Contracts between patients and healthcare practitioners for improving patients' adherence to recommended healthcare activities (Cochrane Review, 2010)

-          Decision aids to help people who are facing health treatment or screening decisions (Cochrane Review, 2010)

-          Information for pregnant women about caesarean birth (Cochrane Review, 2010)

-          Strategies for communicating contraceptive effectiveness (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Conversie – Conversion

 

-          Psychosocial interventions for conversion disorder (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Dakloosheid – Homelessness

 

-          Helping People without Homes: The Role of Psychologists and Recommendations to Advance Training, Research, Practice and Policy (2009)

Nederlandse index . English index

 

Delinquentie – Offenders

 

-          Managements for people with disorders of sexual preference and for convicted sexual offenders (Cochrane Review, 1998)

-          Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral problems in youth aged 10-17 (Cochrane Review, 2005)

-          Behavioural and cognitive behavioural training interventions for assisting foster carers in the management of difficult behaviour (Cochrane Review, 2006)

-          Independent living programmes for improving outcomes for young people leaving the care system (Cochrane Review, 2006)

-          Interventions for drug-using offenders in the courts, secure establishments and the community (Cochrane Review, 2006)

-          Opportunities provision for preventing youth gang involvement for children and young people (7-16) (Cochrane Review, 2008)

-          "Scared Straight" and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency (Cochrane Review, 2010)

-          Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior in youth in residential treatment (Cochrane Review, 2010)

-          Cognitive-behavioural interventions for preventing youth gang involvement for children and young people (7-16) (Cochrane Review, 2010)

-          Family and parenting interventions in children and adolescents with conduct disorder and delinquency aged 10-17 (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for learning disabled sex offenders (Cochrane Review, 2010)

-          Evidence Based Contextwerken (Weliswaar, 2011)

-          Psychological interventions for sex offenders or those who have sexually offended or are at risk of offending (Cochrane Review, 2012)

Nederlandse index . English index

 

Dementie - Dementia

 

-          Screening for Dementia (2000)

-          Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie (2005)

-          Blood pressure lowering in patients without prior cerebrovascular disease for prevention of cognitive impairment and dementia (2008)

-          Donepezil for vascular cognitive impairment (2005)

-          Management of patients with dementia (2006)

-          Dementia A NICE–SCIE Guideline on supporting people with dementia and their carers in health and social care (2006)

-          Dementia - Supporting people with dementia and their carers in health and social care (2006)

-          Current Pharmacologic Treatment of Dementia: A Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians (2007)

-          Cognitive Impairment in the Elderly – Recognition, Diagnosis and Management (2007)

-          3rd Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia (2007)

-          Troisième conférence canadienne de consensus sur le diagnostic et le traitement de la démence (2007)

-          Diagnosis and treatment of dementia: 2. Diagnosis (2008)

-          Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy for mild to moderate dementia (2008)

-          The one small trial published is insufficient evidence for the efficacy of aroma therapy for dementia (Cochrane Review, 2008)

-          Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment (Cochrane Review, 2008)

-          Respite care for people with dementia and their carers (Cochrane Review, 2008)

-          Driving assessment for maintaining mobility and safety in drivers with dementia (Cochrane Review, 2009)

-          Subjective barriers to prevent wandering of cognitively impaired people (Cochrane Review, 2009)

-          Fysieke activiteit vertraagt de cognitieve achteruitgang? (2009)

-          No evidence of the efficacy of non-pharmacological interventions for domestic wandering in people with dementia due to lack of trials (Cochrane Review, 2010)

-          Cognitive rehabilitation and cognitive training for early-stage Alzheimer's disease and vascular dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Music therapy for people with dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Physical activity programs for persons with dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Reminiscence therapy for dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Snoezelen for dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Validation therapy for dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Special care units for dementia individuals with behavioural problems (Cochrane Review, 2010)

-          Cognition-based interventions for healthy older people and people with mild cognitive impairment (Cochrane Review, 2011)

-          Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?  (KCE, 2011)

-          FTD (Fronto-Temorale Dementie) Expertgroep Nederland (2011)

-          Cognitive reframing for carers of people with dementia (Cochrane Review, 2011)

Nederlandse index . English index

 

Depressie - Depression

 

-          Diagnosis and Treatment of Depression in Late Life (1991)

-          Screening for Depression: Recommendations and Rationale (2000)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la depresión (2001)

-          Screening for Depression (2002)

-          Summit on Women and Depression: Proceedings and Recommendations (2002)

-          Depression in Children and Young People - Identification and management in primary, community and secondary care (2005)

-          Detection of depression in the cognitively intact older adult (2005)

-          Detection of depression in the cognitively intact older adult (2005)

-          Screening for Depression in Primary Care (2005)

-          Depression (2005)

-          Perinatal Depression: Prevalence, Screening Accuracy, and Screening Outcomes (2005)

-          Postnatal Depression (2006)

-          Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety (2006)

-          Exercise in prevention and treatment of anxiety and depression among children and young people (Cochrane Review, 2006)

-          Depressie, depressiviteit en zelfmoord (2006)

-          Dépression, dépressivité et suicide (2006)

-          Kognitive Verhaltenstherapie und Antidepressiva bei Jugendlichen mit Depression (2007)

-          Psychosocial and psychological interventions for treating antenatal depression (Cochrane Review, 2007)

-          Interventions to improve occupational health in depressed people (Cochrane Review, 2008)

-          Interventions for preventing depression after stroke (Cochrane Review, 2008)

-          Depression (child and adolescent) (2008)

-          Psychological treatments for depression (2008)

-          Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto (2008)

-          Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia (2009)

-          Managing Depressive Symptoms in Substance Abuse Clients During Early Recovery (2009)

-          Depression in Adults (update) - Depression: the treatment and management of depression in adults (2009)

-          Depression in Adults with a Chronic Physical Health Problem: treatment and management (2009)

-          Psychotherapie voor depressie in de eerste lijn? (2009)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (2010)

-          Non-pharmaceutical management of depression (2010)

-          Kan mindfulness-based cognitieve therapie herval van depressie voorkomen? (2010)

-          Active placebos versus antidepressants for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Exercise for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Family therapy for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for treating depression after stroke (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions to improve occupational health in depressed people (Cochrane Review, 2010)

-          Marital therapy for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Music therapy for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Paraprofessionals for anxiety and depressive disorders (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological and/or educational interventions for the prevention of depression in children and adolescents (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological interventions for depression in adolescent and adult congenital heart disease (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological interventions for depression in heart failure (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial and psychological interventions for treating postpartum depression (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial interventions for depression in dialysis patients (Cochrane Review, 2010)

-          Psychotherapeutic treatments for older depressed people (Cochrane Review, 2010)

-          Psychotherapy for depression among incurable cancer patients (Cochrane Review 2010)

-          Relaxation for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Screening and case finding for depression (Cochrane Review, 2010)

-          Depression. The treatment and management of depression in adults (2010)

-          Depression in adults with a chronic physical health problem. Treatment and management (2010)

-          Individuele cognitieve gedragstherapie voor ouderen met depressie in de eerste lijn (2010)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (eerste revisie) (2010)

Nederlandse index . English index

 

Diabetes

 

-          Diabetes Education for Children With Type 1 Diabetes Mellitus and Their Families (2008)

-          National Evidence Based Guideline for Patient Education in Type 2 Diabetes (2009)

-          Depression in Adults with a Chronic Physical Health Problem: treatment and management (2009)

-          Culturally appropriate health education for type 2 diabetes mellitus in ethnic minority groups (Cochrane Review, 2010)

-          Effect of the treatment of Type II diabetes mellitus on the development of cognitive impairment and dementia (Cochrane Review, 2010)

-          Individual patient education for people with type 2 diabetes mellitus (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for improving adherence to treatment recommendations in people with type 2 diabetes mellitus (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Eczeem – Eczema

 

-          Psychological and educational interventions for atopic eczema in children (Cochrane Review, 2007)

Nederlandse index . English index

 

Eetstoornissen - Eating Disorders   

 

-          Tratamientos psicológicos eficaces para trastornos del comportamiento alimentario (2001)

-          Eating Disorders Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders (2004)

-          Eating disorders. Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders (2004)

-          Management of Eating Disorders (2006)

-          Eating disorders among children and adolescents (2007)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen (2008)

-          Bulimia Nervosa (child and adolescent) (2008)

-          Psychological treatments for Bulimia nervosa (2008)

-          Psychological treatment for Binge Eating Disorder (2008)

-          Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (2009)

-          Eating disorders in adolescents: Principles of diagnosis and treatment (2009)

-          Eating disorders during pregnancy and postpartum (2009)

-          Les troubles de l’alimentation chez les adolescents : Les principes de diagnostic et de traitement (2009)

-          Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological treatments for bulimia nervosa and binging (Cochrane Review, 2010)

-          Self-help and guided self-help for eating disorders (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Enuresis en defecatiestoornissen – Enuresis and Defaecation Disorders

 

-          Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Enuresis (2004)

-          Prise en charge conservatrice de l’incontinence urinaire (2006)

-          The Effectiveness of Different Methods of Toilet Training for Bowel and Bladder Control (2006)

-          The Effectiveness of Different Methods of Toilet Training for Bowel and Bladder Control (2006)

-          Biofeedback and/or sphincter exercises for the treatment of faecal incontinence in adults (Cochrane Review, 2006)

-          Urine-incontinentie bij vrouwen: niet-chirurgische behandelingen (2008)

-          Gedragstherapie voor urge-incontinentie (2009)

-          Behavioural and cognitive interventions with or without other treatments for the management of faecal incontinence in children (Cochrane Review, 2010)

-          Biofeedback and/or sphincter exercises for the treatment of faecal incontinence in adults (Cochrane Review, 2010)

-          Bladder training for urinary incontinence in adults (Cochrane Review, 2010)

-          Complementary and miscellaneous interventions for nocturnal enuresis in children (Cochrane Review, 2010)

-          Complex behavioural and educational interventions for nocturnal enuresis in children (Cochrane Review, 2010)

-          Simple behavioural and physical interventions for nocturnal enuresis in children (Cochrane Review, 2010)

-          Treatment of urinary incontinence after stroke in adults (Cochrane Review, 2010)

-          Faecal incontinence: the management of faecal incontinence in adults (2010)

-          Nocturnal enuresis - the management of bedwetting in children and young people (2010)

Nederlandse index . English index

 

Epilepsie – Epilespy

 

-          Behavioural treatments for non-epileptic attack disorder (Cochrane Review, 2010)

-          Psychological treatments for epilepsy (Cochrane Review, 2010)

-          Self-management education for adults with epilepsy (Cochrane Review, 2010)

-          Self-management education for children with epilepsy (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Erfelijke aandoeningen – Genetic Disorders

 

-          Psychological treatments to help people with cystic fibrosis and their carers manage the disease (Cochrane Review, 2008)

-          Psychological therapies for sickle cell disease and pain (Cochrane Review, 2009)

-          Using psychological treatments to help people manage thalassaemia (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Familiaal geweld - Family Violence

 

-          Substance Abuse Treatment and Domestic Violence (1997)

-          Prevention and Treatment of Violence Against Women (2003)

-          Prévention de la violence envers les femmes (2003)

-          Screening for Family and Intimate Partner Violence (2004)

-          Déclaration de consensus sur la violence exercée par le partenaire intime (2005)

-          Intimate Partner Violence Consensus Statement (2005)

-          La violence faite aux femmes : Dépistage,identification et intervention initiale (2005)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld (2009)

-          Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Gedragsstoornissen - Conduct disorder

 

-          Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Conduct Disorder (1997)

-          Independent living programmes for improving outcomes for young people leaving the care system (Cochrane Review, 2006)

-          Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder (2007)

-          Disruptive Behavior Problems (child and adolescent) (2008)

-          Behavioural and cognitive behavioural training interventions for assisting foster carers in the management of difficult behaviour (Cochrane Review, 2010)

-          Behavioural and cognitive-behavioural interventions for outwardly-directed aggressive behaviour in people with learning disabilities (Cochrane Review, 2010)

-          Media-based behavioural treatments for behavioural problems in children (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Geweld – Violence

 

-          Youth Violence: A Report of the Surgeon General

-          Preventing Violence and Related Health-Risking Social Behaviors in Adolescents (2004)

-          Violence clinical practice guidelines - The short-term management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments (2005)

-          Suicidality and violence in patients with HIV/AIDS (2007)

-          Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de mineurs de moins de 15 ans argumentaire (2009)

-          School-based secondary prevention programmes for preventing violence (Cochrane Review, 2010)

 

Nederlandse index . English index

 

Gokken – Gambling

 

-          Interventions for pathological gambling (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

HIV/AIDS

 

-          Anxiety disorders in patients with HIV/AIDS. Mental health care for people with HIV infection (2006)

-          Personality disorders in patients with HIV/AIDS. Mental health care for people with HIV infection (2006)

-          Reducing the risk of HIV infection associated with illicit drug use (2006)

-          Setting and organization of care for persons living with HIV/AIDS (Cochrane Review 2006)

-          Patient support and education for promoting adherence to highly active antiretroviral therapy for HIV/AIDS (Cochrane Review 2006)

-          Suicidality and violence in patients with HIV/AIDS (2007)

-          Severe and persistent mental illness in HIV-infected patients (2007)

-          Mental health disorders among substance-using HIV-infected patients (2008)

-          Adapting your practice: treatment and recommendations for homeless patients with HIV/AIDS (2008)

-          Behavioral interventions to reduce risk for sexual transmission of HIV among men who have sex with men (Cochrane Review 2008)

-          Care of the hospitalized HIV-infected substance user (2009)

-          Interventions for preventing late postnatal mother-to-child transmission of HIV (Cochrane Review 2009)

-          Interventions for educating traditional healers about STD and HIV medicine (Cochrane Review 2009)

-          Psychosocial interventions for reducing injection and sexual risk behaviour for preventing HIV in drug users (Cochrane Review 2010)

-          Abstinence-only programs for HIV infection prevention in high-income countries (Cochrane Review 2010)

-          Abstinence-plus programs for HIV infection prevention in high-income countries (Cochrane Review 2010)

-          Behavioral interventions to reduce risk for sexual transmission of HIV among men who have sex with men (Cochrane Review 2010)

-          Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission (Cochrane Review 2010)

-          Family support for reducing morbidity and mortality in people with HIV/AIDS (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for improving the psychosocial well-being of children affected by HIV and AIDS (Cochrane Review 2010)

-          Mass media interventions for promoting HIV testing (Cochrane Review 2010)

-          Population-based interventions for reducing sexually transmitted infections, including HIV infection (Cochrane Review 2010)

-          Strategies for partner notification for sexually transmitted diseases (Cochrane Review 2010)

-          Interventions to modify sexual risk behaviours for preventing HIV in homeless youth (Cochrane Review 2011)

Nederlandse index . English index

 

Hoofdpijn – Headache

 

-          Diagnosis and management of headache in adults (2008)

-          Psychological treatment for Chronic Headache (2008)

Nederlandse index . English index

 

Hypochondrie – Hypochondriasis

 

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la hipocondría (2001)

-          Psychotherapies for hypochondriasis (Cochrane Review 2010)

 

Nederlandse index . English index

 

Kanker - Cancer

 

-          Clinical Practice Guidelines Familial Aspects of Cancer: a Guide to Clinical Practice (1999)

-          Interventions for encouraging sexual lifestyles and behaviours intended to prevent cervical cancer (Cochrane Review, 1999)

-          SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer (2000)

-          Clinical Practice Guidelines for the Psychosocial Care of Adults with Cancer (2003)

-          Communication skills training for health care professionals working with cancer patients, their families and/or carers (Cochrane Review, 2003)

-          Slecht nieuws gesprek (2003)

-          Effectiveness of Behavioral Interventions to Modify Physical Activity Behaviors in General Populations and Cancer Patients and Survivors (2004)

-          Interventions for reducing anxiety in women undergoing colposcopy (Cochrane Review, 2006)

-          Psychotherapy for depression among incurable cancer patients (Cochrane Review 2008)

-          Evaluacion del riesgo genetico de cancer en pacientes con riesgo de cancer de mama familiar (2008)

-          Psychologic Intervention Improves Survival for Breast Cancer Patients (2008)

-          Guía de Práctica clínica en Cáncer Hereditario (2009)

-          Interventions for psychosexual dysfunction in women treated for gynaecological malignancy (Cochrane Review 2009)

-          Angst (2009)

-          Herstel na kanker (conceptrichtlijn - 2009)

-          Cancer genetic risk assessment for individuals at risk of familial breast cancer (Cochrane Review 2010)

-          Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for improving communication with children and adolescents about a family member's cancer (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for improving communication with children and adolescents about their cancer (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for reducing anxiety in women undergoing colposcopy (Cochrane Review 2010)

-          Methods of communicating a primary diagnosis of breast cancer to patients (Cochrane Review 2010)

-          Psychological interventions for women with metastatic breast cancer (Cochrane Review 2010)

-          Psychosocial interventions for reducing fatigue during cancer treatment in adults (Cochrane Review 2010)

-          Quality of life after rectal resection for cancer, with or without permanent colostomy (Cochrane Review 2010)

-          Strategies for increasing the participation of women in community breast cancer screening (Cochrane Review, 2010)

-          Een update van de nationale richtlijn voor borstkanker (KCE, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Kindermishandeling – Child maltreatment

 

-          Individual and group-based parenting programmes for improving psychosocial outcomes for teenage parents and their children (Cochrane Review, 2001)

-          Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment, and Intervention (2006)

-          Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence (2006)

-          Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants: intervenir et produire des données (2006)

-          Mauvais traitements infligés aux enfants: Que faire – Guide de référence à l’intention des professionnels qui travaillent auprès des enfants (2006)

-          Treatment Foster Care for improving outcomes in children and young people (Cochrane Review, 2008)

-          Kinship care for the safety, permanency, and well-being of children removed from the home for maltreatment (Cochrane Review, 2009)

-          Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de mineurs de moins de 15 ans argumentaire (2009)

-          When to suspect child maltreatment (2009)

-          Cognitive-behavioural interventions for children who have been sexually abused (Cochrane Review, 2010)

-          Individual and group-based parenting programmes for the treatment of physical child abuse and neglect (Cochrane Review, 2010)

-          School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse (Cochrane Review, 2010)

-          When to suspect child maltreatment (2010)

-          Tratamiento psicológico del maltrato físico y la negligencia en niños y adolescentes: un meta-análisis (2010)

Nederlandse index . English index

 

Kwetsuur/letsel (o.a. NAH) – Injury

 

-          Revalidatie na een beroerte – Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners (2001)

-          Prise en charge initiale des patients adultes atteints d’accident vasculaire cérébral - Aspects paramédicaux (2002)

-          Sensory stimulation for brain injured individuals in coma or vegetative state (Cochrane Review, 2002)

-          Zorg voor de mantelzorg (2004)

-          Interventions for promoting booster seat use in four to eight year olds travelling in motor vehicles (Cochrane Review, 2006)

-          Bicycle helmet legislation for the uptake of helmet use and prevention of head injuries (Cochrane Review, 2007)

-          Interventions for promoting smoke alarm ownership and function (Cochrane Review, 2007)

-          Interventions for preventing injuries in the construction industry (Cochrane Review, 2007)

-          Population-based interventions for the prevention of fall-related injuries in older people (Cochrane Review, 2007)

-          Psychological treatment for anxiety in people with traumatic brain injury (Cochrane Review, 2007)

-          Chronische zorgbehoeften bij personen met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) tussen 18 en 65 jaar  (2007)

-          Richtlijn Behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (2007)

-          Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel (2007)

-          Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte (2008)

-          Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of working age (Cochrane Review, 2008)

-          Conceptrichtlijn opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel (2008)

-          Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II (2008)

-          Educational interventions for the prevention of eye injuries (Cochrane Review, 2009)

-          Recommendations for Diagnosing a Mild Traumatic Brain Injury (2009)

-          Psychosocial interventions for the prevention of disability following traumatic physical injury (Cochrane Review, 2010)

-          Community-based interventions for the prevention of burns and scalds in children (Cochrane Review, 2010)

-          Education of children and adolescents for the prevention of dog bite injuries (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for apathy after traumatic brain injury (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions in the alcohol server setting for preventing injuries (Cochrane Review, 2010)

-          Non-legislative interventions for the promotion of cycle helmet wearing by children (Cochrane Review, 2010)

-          Parenting interventions for the prevention of unintentional injuries in childhood (Cochrane Review, 2010)

-          School-based driver education for the prevention of traffic crashes (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Levenseinde – End-of-Life

 

-          Improving End-of-Life Care (2004)

-          End-of-Life Care and Outcomes (2004)

-          Conférence de consensus l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches (2004)

-          Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos (2008)

-          Zorg bij het levenseinde... is er ook hier nood aan ‘evidentie’? (2008)

-          Palliatieve zorg bij het levenseinde: zijn er bewijzen? (2008)

-          Music therapy for end-of-life care (Cochrane Review, 2010)

Nederlandse index . English index

 

Meditatie – Meditation

 

-          Meditation therapy for anxiety disorders (Cochrane Review, 2006)

-          Meditation Practices for Health: State of the Research (2007)

Nederlandse index . English index

 

Mentale Retardatie – Mental Retardation

 

-          Closing the Gap: A National Blueprint to Improve the Health of Persons with Mental Retardation (2002)

Nederlandse index . English index

 

Middelenmisbruik - Substance Use Disorder

 

-          Substance Abuse Treatment and Domestic Violence (1997)

-          Substance Use Disorder Treatment For People With Physical and Cognitive Disabilities (1998)

-          Preventing Substance Abuse Among Children and Adolescents: Family-Centered Approaches (1998)

-          Substance Abuse Among Older Adults (2008)

-          Enhancing Motivation for Change in Substance Abuse Treatment (1999)

-          Brief Interventions and Brief Therapies for Substance Abuse (1999)

-          Treatment for Stimulant Use Disorders (1999)

-          Treatment of Adolescents with Substance Use Disorders (1999)

-          Screening and Assessing Adolescents for Substance Use Disorders (1999)

-          Integrating Substance Abuse Treatment and Vocational Services (2000)

-          Substance Abuse Treatment for Persons with Child Abuse and Neglect Issues (2000)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la drogadicción: nicotina, alcohol, cocaína y heroína (2001)

-          The Treatment Improvement Protocols (best practice guidelines for the treatment of substance abuse) (2002)

-          Substance Abuse Treatment and Family Therapy (2004)

-          Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Substance Use Disorders (2005)

-          Substance Abuse Treatment for Adults in the Criminal Justice System (2005)

-          Substance Abuse Treatment for Persons With Co-Occurring Disorders (2005)

-          Substance Abuse Treatment: Group Therapy (2005)

-          Substance abuse treatment for persons with co-occurring disorders (2005)

-          Substance Abuse: Clinical Issues in Intensive Outpatient Treatment (2006)

-          Detoxification and Substance Abuse Treatment (2006)

-          Detoxification and substance abuse treatment: settings, levels of care, and patient placement (2006)

-          Detoxification and substance abuse treatment: an overview of the psychosocial and biomedical issues during detoxification (2006)

-          Interventions for drug-using offenders in the courts, secure establishments and the community (Cochrane Review, 2006)

-          Environmental Prevention of Alcohol and Other Drug Problems: A Resource Guide (2007)

-          Community-based interventions to reduce substance misuse among vulnerable and disadvantaged children and young people (2007)

-          Case management for persons with substance use disorders (Cochrane Review, 2007)

-          Combining Alcohol and Other Drug Abuse Treatment With Diversion for Juveniles in the Justice System (1995-2008)

-          Integration of Mental Health/Substance Abuse and Primary Care (2008)

-          Dubbele Diagnose (2008)

-          Drug misuse - Psychosocial interventions (2008)

-          Inpatient versus other settings for detoxification for opioid dependence (Cochrane Review, 2008)

-          Substance Abuse (child and adolescent) (2008)

-          Veroorzaakt cannabisgebruik psychose en depressie? (2008)

-          Substance Abuse Treatment: Addressing the Specific Needs of Women (2009)

-          Managing Depressive Symptoms in Substance Abuse Clients During Early Recovery (2009)

-          Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence (World Health Organization, 2009)

-          Interventions for prevention of drug use by young people delivered in non-school settings (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial combined with agonist maintenance treatments versus agonist maintenance treatments alone for treatment of opioid dependence (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial interventions for cocaine and psychostimulant amphetamines related disorders (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial interventions for pregnant women in outpatient illicit drug treatment programs compared to other interventions (Cochrane Review, 2010)

-          Psychosocial treatment for opiate abuse and dependence (Cochrane Review, 2010)

-          Psychotherapeutic interventions for cannabis abuse and/or dependence in outpatient settings (Cochrane Review, 2010)

-          School-based prevention for illicit drugs' use (Cochrane Review, 2010)

-          Therapeutic communities for substance related disorder (Cochrane Review, 2010)

-          Screening, diagnosis and referral for substance use disorders (Guideline summary, 2010)

-          Drug misuse: psychosocial interventions (2010)

Nederlandse index . English index

 

Multiple Sclerose - Multiple Sclerosis

 

-          Multiple sclerosis Management of multiple sclerosis in primary and secondary care (2003)

-          Criteria to Determine Disability Related to Multiple Sclerosis (2004)

-          Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis (Cochrane Review, 2009)

-          Psychological interventions for multiple sclerosis (Cochrane Review, 2010)

-          Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis (Cochrane Review, 2011)

Nederlandse index . English index

 

Obesitas - Obesity

 

-          Screening for Obesity in Adults (2000)

-          Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent  (2002)

-          Screening and Interventions for Overweight and Obesity in Adults (2003)

-          Screening and Interventions for Childhood Overweight (2005)

-          Prevention of Weight Gain and Obesity in Adults: a Systematic Review (2006)

-          2006 Canadian clinical practice guidelines on the management and prevention of obesity in adults and children (2007)

-          Weight Reduction Programs, Children (2008)

-          Psychological treatments for Obesity And Pediatric Overweight (2008)

-          Effectiveness of Weight Management Programs in Children and Adolescents (2008)

-          Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (2008)

-          Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte (2009)

-          Management of obesity (2010)

-          Exercise for overweight or obesity (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for preventing obesity in children (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for preventing weight gain after smoking cessation (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for treating obesity in children (Cochrane Review 2010)

-          Interventions to change the behaviour of health professionals and the organisation of care to promote weight reduction in overweight and obese people (Cochrane Review 2010)

-          Psychological interventions for overweight or obesity (Cochrane Review 2010)

-          Screening for obesity in children and adolescents (Guideline summary, 2010)

-          Prevention and identification of childhood overweight and obesity (2010)

-          Treatment of childhood overweight and obesity (2010)

-          Management of obesity. A national clinical guideline (2010)

Nederlandse index . English index

 

Obsessief compulsieve stoornissen - Obsessive Compulsive Disorder

 

-          Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Obsessive-compulsive Disorder (1999)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno obsesivo compulsivo (2001)

-          Obsessivecompulsive disorder: Core interventions in the treatment of obsessivecompulsive disorder and body dysmorphic disorder (2006)

-          Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) (child and adolescent) (2008)

-          Psychological treatments for Obsessive-Compulsive Disorder (2008)

-          Behavioural and cognitive behavioural therapy for obsessive compulsive disorder in children and adolescents (Cochrane Review 2010)

-          Psychological treatments versus treatment as usual for obsessive compulsive disorder (OCD) (Cochrane Review 2010)

Nederlandse index . English index

 

Ontwikkelingsproblemen – Developmental problems

 

-          Parent-training programmes for improving maternal psychosocial health (Cochrane Review 2002)

-          Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorder (Cochrane Review, 2003)

-          Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in children from birth to three years old (Cochrane Review 2008)

-          NOK/PSY revalidatiecentra: doelgroepen, wetenschappelijke evidentie en zorgorganisatie (2008)

-          Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors accompagnement scolaire (2009)

-          Early developmental intervention programs post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants (Cochrane Review 2010)

-          Intervention for childhood apraxia of speech (Cochrane Review 2010)

-          Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants (Cochrane Review 2010)

-          Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder: update (Cochrane Review 2010)

-          Speech and language therapy to improve the communication skills of children with cerebral palsy (Cochrane Review 2010)

-          Co-bedding premature twins to optimise their growth and brain development (Cochrane Review 2012)

-          Early developmental intervention programmes post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants (Cochrane Review 2012)

Nederlandse index . English index

 

Orgaandonatie - Organ and Tissue Donation

 

-          Organ and Tissue Donation (2007)

Nederlandse index . English index

 

Ouderen – Older Adults

 

-          What Practitioners Should Know About Working With Older Adults (1998)

-          Complexe interventies voor het behoud van autonomie bij thuiswonende ouderen (2008)

-          Een stapsgewijs zorgmodel voor preventie van angst en depressie op oudere leeftijd (2009)

-          Multicultural competency in geropsychology (2009)

-          Interventions to support the decision-making process for older people facing the possibility of long-term residential care (Cochrane Review 2010)

-          Rehabilitation for older people in long-term care (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for preventing and reducing the use of physical restraints in long-term geriatric care (Cochrane Review 2011)

Nederlandse index . English index

 

Paniekstoornis – Panic Disorder

 

-          Treatment of Panic Disorder (1991)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno de pánico (2001)

-          Clinical Guidelines for the Management of Anxiety (2004)

-          Combined psychotherapy plus antidepressants for panic disorder with or without agoraphobia (Cochrane Review 2007)

-          Cognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis: 2 jaar later (2007)

-          Psychological treatments for Panic Disorder (2008)

-          Combined psychotherapy plus benzodiazepines for panic disorder (Cochrane Review 2009)

Nederlandse index . English index

 

Parkinson

 

-          Parkinson’s disease Diagnosis and management in primary and secondary care (2006)

-          Practice parameter: evaluation and treatment of depression, psychosis, and dementia in Parkinson disease (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology (2006)

-          Cholinesterase inhibitors for Parkinson's disease dementia (2008)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson (2010

Nederlandse index . English index

 

Persoonlijkheidsstoornissen - Personality disorders

 

-          Tratamientos psicológicos eficaces para los trastornos de personalidad (2001)

-          Personality disorders in patients with HIV/AIDS. Mental health care for people with HIV infection (2006)

-          Psychological treatments for Borderline Personality Disorder (2008)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008)

-          Antisocial Personality Disorder The NICE guideline on treatment, management and prevention (2009)

-          Antisocial personality disorder. Treatment, management and prevention (2009)

-          Borderline Personality Disorder The NICE guideline on treatment and management (2009)

-          Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality (Cochrane Review 2010)

-          Psychological therapies for people with borderline personality disorder (Cochrane Review 2010)

Nederlandse index . English index

 

Pijn - Pain

 

-          Integration of Behavioral and Relaxation Approaches into the Treatment of Chronic Pain and Insomnia (1995)

-          Patient education for adults with rheumatoid arthritis (Cochrane Review 2003)

-          Recommandations de Bonne Pratique la douleur chronique (2004)

-          Diagnosis and Treatment of Low Back Pain: A Joint Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society (2007)

-          Behavioural interventions for primary and secondary dysmenorrhoea (Cochrane Review 2007)

-          Clinical guidelines for best practice management of acute and chronic whiplash-associated disorders (2008)

-          Psychosocial interventions for recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood (Cochrane Review 2008)

-          Touch therapies for pain relief in adults (Cochrane Review 2008)

-          Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l'évaluer et orienter le patient (2008)

-          Psychological treatments for chronic pain (2008)

-          Individuele educatie voor patiënten met lagerugpijn (2008)

-          Douleur chronique: reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et orienter le patient (2008)

-          Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica (Cochrane Review, 2009)

-          Acute pain management: scientific evidence (2010)

-          Practice Guidelines for Chronic Pain Management (2010)

-          Behavioural treatment for chronic low-back pain (Cochrane Review 2010)

-          Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates (Cochrane Review, 2010)

-          Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain (Cochrane Review, 2010)

-          Exercises for prevention of recurrences of low-back pain (Cochrane Review, 2010)

-          Individual patient education for low back pain (Cochrane Review, 2010)

-          Interventions to improve adherence to exercise for chronic musculoskeletal pain in adults (Cochrane Review, 2010)

-          Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for neck and shoulder pain among working age adults (Cochrane Review 2010)

-          Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults (Cochrane Review 2010)

-          Multidisciplinary rehabilitation for fibromyalgia and musculoskeletal pain in working age adults (Cochrane Review 2000)

-          Music for pain relief (Cochrane Review 2010)

-          Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents (Cochrane Review 2010)

-          Psychological therapies for sickle cell disease and pain (Cochrane Review 2010)

-          Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents (Cochrane Review 2010)

-          Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults (Cochrane Review 2010)

-          Practice Guidelines for Chronic Pain Management (2010)

-          Intervención psicológica para la fibromialgia (Psicoevidencias, 2010)

-          Assessment and management of chronic pain (2010)

-          Low back pain. Early management of persistent non-specific low back pain (2010)

-          Psychosocial interventions for the management of chronic orofacial pain (Cochrane Review 2011)

-          Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents (Cochrane Review 2012)

Nederlandse index . English index

 

Psychotherapie – Psychotherapy

 

-          Guidelines for Psychotherapy with Lesbian, Gay, & Bisexual Clients (2000)

-          Psychothérapie - Trois approches évaluées (2004)

-          Psychotherapieën: Definities, Praktijk, Erkenningsvoorwaarden (2005)

-          Psychotherapies :  Definitions, Pratiques, Conditions d’agrement (2005)

-          Comments on the State of Psychotherapy Research (2006)

-          The competences required to deliver effective cognitive and behavioural therapy for people with depression and with anxiety disorders (2007)

-          Psychotherapy as Applied Science or Moral Praxis: The Limitations of Empirically Supported Treatment (2009)

-          Integrating Outcome Research and Clinical Reasoning in Psychotherapy Planning (2009)

-          How Psychotherapy Works (2009)

-          Psychotherapy and Older Adults Resource Guide (2009)

-          Hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg: evaluatieonderzoek ‘therapeutische projecten’ - eerste tussentijds rapport (2009)

-          The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy (2010)

-          Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders (Cochrane Review 2010)

-          Psychosocial interventions for reducing antipsychotic medication in care home residents (Cochrane Review 2012)

Nederlandse index . English index

 

Reactieve hechtingsstoornis - Reactive Attachment Disorder

 

-          Reactive Attachment Disorder (2005)

Nederlandse index . English index

 

Rijgeschiktheid - Fitness-to-drive

 

-          Medische rijgeschiktheid (1994)

-          Determining Medical Fitness to Operate Motor Vehicles CMA Driver's Guide (2006)

-          Évaluation médicale de l'aptitude à conduire Guide du médecin (2006)

-          CCMTA Medical Standards for Drivers (2009)

-          Alcohol and drug screening of occupational drivers for preventing injury (Cochrane Review 2010)

-          Alcohol ignition interlock programmes for reducing drink driving recidivism (Cochrane Review 2010)

Nederlandse index . English index

 

Schizofrenie - Schizophrenia

 

-          Psychosocial Interventions in the Management of Schizophrenia (1998)

-          Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Schizophrenia (2001)

-          Tratamientos psicológicos eficaces para la esquizofrenia (2001)

-          Compliance therapy for schizophrenia (Cochrane Review 2006)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (2008)

-          Psychological treatments for Schizophrenia and Other Severe Mental Illnesses (2008)

-          Dance therapy for schizophrenia (Cochrane Review 2009)

-          Monetary incentives for schizophrenia (Cochrane Review 2009)

-          Schizophrenia - Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in adults in primary and secondary care (2009)

-          Guía de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente (2009)

-          Token economy for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Cognitive behaviour therapy for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Cognitive rehabilitation for people with schizophrenia and related conditions (Cochrane Review 2010)

-          Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality (Cochrane Review 2010)

-          Containment strategies for people with serious mental illness (Cochrane Review 2010)

-          Crisis intervention for people with severe mental illnesses (Cochrane Review 2010)

-          Day hospital versus outpatient care for people with schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses (Cochrane Review 2010)

-          Early Intervention for psychosis (Cochrane Review 2010)

-          Family intervention for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Hypnosis for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness (Cochrane Review 2010)

-          Life skills programmes for chronic mental illnesses (Cochrane Review 2010)

-          Morita therapy for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Mother and baby units for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Music therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses (Cochrane Review 2010)

-          Outcome measures and needs assessment tools for schizophrenia and related disorders (Cochrane Review 2010)

-          Problem solving skills for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Psychoeducation for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Twenty-four hour care for schizophrenia (Cochrane Review 2010)

-          Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (2012)

Nederlandse index . English index

 

Seksueel Overdraagbare Ziekten – Sexually Transmitted Diseases

 

-          The Surgeon General's Call to Action to Promote Sexual Health and Responsible Sexual Behavior (2001)

-          Behavioral Counseling to Prevent Sexually Transmitted Infections (2008)

-          Gedragscounseling en seksueel overdraagbare infecties (SOI) (2009)

-          Interventions to modify sexual risk behaviours for preventing HIV in homeless youth (Cochrane Review 2011)

Nederlandse index . English index

 

Seksuele Problemen – Sexual Dysfunctions

 

-          Tratamientos psicológicos eficaces para las disfunciones sexuales (2001)

-          Mental Health and Abortion (2008)

-          Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation (2009)

-          Gender Identity and Gender Variance (2009)

-          Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for psychosexual dysfunction in women treated for gynaecological malignancy (Cochrane Review 2010)

-          Interventions for vaginismus (Cochrane Review 2010)

-          Psychosocial interventions for erectile dysfunction (Cochrane Review 2010)

-          Strategies to improve adherence and acceptability of hormonal methods of contraception (Cochrane Review 2010)

Nederlandse index . English index

 

Slaapstoornissen - Sleep Disorders

 

-          The Treatment of Sleep Disorders of Older People (1990)

-          Integration of Behavioral and Relaxation Approaches into the Treatment of Chronic Pain and Insomnia (1995)

-          Manifestations and Management of Chronic Insomnia in Adults (2005)

-          Manifestations and Management of Chronic Insomnia in Adults (2005)

-          Aanpak van slapeloosheid in de eerstelijn (Cebam 2005)

-          Sleep disorders (2006)

-          Excessive sleepiness. In: Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice (2008)

-