FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Bibliotheek Ø Euthanasie

 

Euthanasie

 

Belgische wetgeving inzake euthanasie (op 12.03.2014)

Verslagen Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie

Adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Wetsvoorstellen ter wijziging en aanvulling van wet van 2002

Politiek debat

Maatschappelijk debat

Bibliotheek

 

Belgische wetgeving inzake euthanasie (op 12.03.2014)

 

Inzake levenseinde vermelden we twee onderwerpen:

- Palliatieve zorgen: Voor een overzicht en voor schakels naar webstekken over palliatieve zorgen: Een menswaardig levenseinde op het portaal belgium.be

  In het Staatsblad van 26.10.2002 verscheen ook de wet van 14.06.2002 betreffende de palliatieve zorg

- Euthanasie:          

- Een overzicht is eveneens te vinden op het portaal belgium.be: Euthanasie: een streng gereglementeerd recht

- Hieronder geven we een uitgebreider inventaris van de van kracht zijnde wetgeving in België in verband met euthanasie

afkondiging

publicatie

28.05.2002

22.06.2002

Wet betreffende de euthanasie

03.02.2003

21.02.2003

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie

03.02.2003

21.02.2003

Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie

03.02.2003

21.02.2003

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie

03.02.2003

21.02.2003

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie

02.04.2003

13.05.2003

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

08.12.2004

19.01.2005

Koninklijk besluit bepalende het presentiegeld en de reiskosten van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie

10.11.2005

13.12.2005

Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica

27.04.2007

07.06.2007

Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

28.02.2014

12.03.2014

Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

menu

 

Verslagen Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie

publicatiedatum

22.11.2004

Eerste verslag aan de Wetgevende Kamers (22 SEPTEMBER 2002 - 31 DECEMBER 2003)

08.11.2006

Tweede verslag aan de Wetgevende Kamers (2006 - 2007)

26.06.2008

Derde verslag aan de Wetgevende Kamers (2006 - 2007)

04.10.2010

Vierde verslag aan de Wetgevende Kamers (2008 - 2009)

24.07.2012

Vijfde verslag aan de Wetgevende Kamers (2010 - 2011)

menu

 

Adviezen van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

publicatiedatum

12.05.1997

Advies nr. 1 van 12 mei 1997 betreffende de wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie

27.01.2014

Advies nr. 59 van 27 januari 2014 betreffende de ethische aspecten van de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

menu

 

Wetsvoorstellen ter wijziging en aanvulling van de wet van 2002

 

nummer

indieningsdatum

partijen

S. 5-21

16.08.2010

open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen

S. 5-22

16.08.2010

open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts

S. 5-23

16.08.2010

open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie

S. 5-24

16.08.2010

open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking

S. 5-154

23.09.2010

mr

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

S. 5-179

23.09.2010

mr

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat minderjarigen van vijftien jaar en ouder betreft

53K0496

28.10.2010

sp.a

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft

53K0498

28.10.2010

sp.a

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

53K0847

16.12.2010

VB

Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

S. 5-1432

11.01.2012

VB

Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

S. 5-1610

09.05.2012

sp.a

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft

S. 5-1611

09.05.2012

sp.a

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

S. 5-1798

05.10.2012

sp.a
ecolo/groen

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen

S. 5-1799

05.10.2012

sp.a
ecolo/groen

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring

53K2479

08.11.2012

sp.a

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen

53K2480

08.11.2012

sp.a

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring

S. 5-1919

10.01.2013

ps

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

S. 5-1920

10.01.2013

ps

Voorstel van resolutie met betrekking tot de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

S. 5-1935

17.01.2013

n-va

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft

S. 5-1942

24.01.2013

n-va

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring

S. 5-1947

25.01.2013

n-va

Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiënt die zelf de levensbeëindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding

53K2633

07.02.2013

open-vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen

53K2634

07.02.2013

open-vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts

53K2635

07.02.2013

open-vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie

53K2636

07.02.2013

open-vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking

S. 2170

26.06.2013

ps-open vld-mr-sp.a

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

S. 2171

26.06.2013

mr-sp.a-ps-open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te laten bepalen

S. 2172

26.06.2013

open vld-mr-sp.a-ps

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen

S. 2173

26.06.2013

sp.a-mr-ps-open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen

S. 2184

04.07.2013

mr-open vld

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie

53K3245

13.12.2013

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

menu

 

Politiek debat

 

Webstekken politieke partijen

 

- CDH .

- CD&V . Euthanasie: voor iedereen moet zelfde uitgangspunt gelden

- Ecolo . Vivre ensemble, ici et ailleurs . meerdere teksten

- FDF .

- Groen . Nood aan globale visie op levensbeëindiging . Groenen steunen uitbreiding euthanasiewet

- LDD

- MR . Élargir l'euthanasie? . Euthanasie des mineurs

- N-VA . Nota Euthanasie

- Open VLD . Goed dat debat rond uitbreiding euthanasie terug op tafel ligt

- PS . Euthanasie : le PS veut élargir la loi aux mineurs et ouvrir le débat sur le cas des personnes atteintes d’Alzheimer.

- sp.a . Groen licht voor uitbreiding euthanasie . Euthanasie uitbreiden naar minderjarigen . Iedereen heeft recht op waardig sterven . Lijden kent geen leeftijd

- VB .

 

 

Parlementaire vragen en besprekingen

 

- Senaat Schriftelijke vraag 20.01.2010: E-Health en wilsverklaring bij euthanasie

- Kamercommissie Volksgezondheid 22.12.2010: Palliatieve dagcentra (pdf-pag 17)

- Kamercommissie Volksgezondheid 25.01.2011: De naleving van de euthanasiewet (pdf-pag 9)

- Senaat Plenaire 27.01.2011: Het pleidooi voor een euthanasiekliniek

- Senaat Schriftelijke vraag 02.02.2011: Euthanasiekliniek?

- Senaat Schriftelijke vraag 15.02.2011: Vraag over samenwerking en organisatie van Raadgevend comité Bio-ethiek en Evaluatiecommissies Euthanasie en Abortus

- Senaat Plenaire 31.03.2011: Euthanasie voor patiënten die niet terminaal ziek zijn

- Senaat Schriftelijke vraag 01.04.2011: Vraag over discrepantie Nederlandstalige en Franstalige aangiften inzake euthanasie

- Kamer Plenaire 23.06.2011: Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod, door het beter af te stemmen op de behoeften (pdf-pag 75)

- Senaat Plenaire 04.11.2011: de vergoeding voor LEIF-artsen

- Senaat Schriftelijke vraag 23.12.2011: Palliatief statuut

- Senaat Schriftelijke vraag 23.12.2011: Federaal overlegplatform palliatieve zorg

- Senaat Schriftelijke vraag 10.01.2012: Vraag over de spreiding van het aantal artsen die euthanasie inwilligen en van zij die tweede of derde mening geven

- Senaat Commissie Sociale aangelegenheden 17.01.2012: de ad-hocwerkgroep palliatieve zorg

- Kamer Schriftelijke vraag 20.02.2012: Depressie. - Euthanasie. - Zelfmoord

- Kamercommissie Volksgezondheid 29.02.2012: een resolutie van de Raad van Europa inzake euthanasie

- Kamer Schriftelijke vraag 02.04.2012: Mobiele euthanasieteams

- Senaat Plenaire 20.12.2012: Euthanasie op grond van psychisch lijden

- Senaat Plenaire 20.12.2012: Zorg bij het levenseinde bij personen met dementie

- Senaat Plenaire 17.01.2013: de euthanasieaanvragen van geïnterneerden

- Senaat Schriftelijke vraag 23.01.2013: De wilsverklaring inzake euthanasie

- Senaat Plenaire 07.02.2013: het uitblijven van het koninklijk besluit om een honorarium toe te kennen aan de arts die een advies verstrekt bij euthanasie

- Kamercommissie Volksgezondheid: 20.02.2013: twee tweelingbroers die euthanasie gepleegd hebben

- Kamer Schriftelijke vraag: 25.02.2013: Evolutie van het aantal gevallen van euthanasie

- Kamercommissie Volksgezondheid 13.03.2013: de follow-up met betrekking tot levensbeëindigende middelen

- Kamercommissie Volksgezondheid 13.03.2013: euthanasie voor anorexiapatiënten

- Senaat Schriftelijke vraag 18.03.2013: Wilsverklaringen inzake euthanasie - Aantallen - Analyse van de beschikbare gegevens

- Kamer Schriftelijke vraag 20.03.2013: Koninklijk besluit dat de vergoeding van het tweede advies bij euthanasie moet regelen. - Advies van de Raad van State

- Senaat Plenaire 28.03.2013: het vervallen van de wilsverklaringen euthanasie

- Senaat Verenigde Commissies voor Justitie en Sociale Aangelegenheden 20.02.2013-15.05.2013: Hoorzittingen Euthanasie

- Senaat Commissie Sociale aangelegenheden 04.06.2013: de brochure over de wilsverklaringen inzake euthanasie

- Senaat Schriftelijke vraag 07.06.2013: De euthanasieaanvraag van een geïnterneerde

- Senaat Schriftelijke vraag 07.06.2013: De euthanasieaanvraag van een geïnterneerde

- Senaat Schriftelijke vraag 09.07.2013: Palliatieve Zorg - Toename van de noden - Therapeutische hardnekkigheid

- Senaat Commissie sociale aangelegenheden 09.07.2013: Palliatieve Zorg - Toename van de noden - Therapeutische hardnekkigheid

- Senaat Schriftelijke vraag 26.07.2013: De rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek

- Senaat Schriftelijke vraag 02.09.2013: Euthanasie - Wilsverklaringen - Registraties - Cijfergegevens

- Senaat Commissie Sociale aangelegenheden 22.10.2013: de rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek

- Kamercommissie Justitie 22.10.2013: het euthanasieverzoek van een geïnterneerde

- Kamercommissie Justitie 19.11.2013: euthanasie bij geïnterneerden

- Senaat Verenigde Commissies voor Justitie en Sociale Aangelegenheden 04.12.2013: Verslag namens de commissies

- Senaat Plenaire 12.12.2013 Bespeking

- Kamer Commissie Justitie 07.02.2014 Verslag namens de commissie

- Kamer Plenaire 13.02.2014 Einddebat en stemming (pag 67-77)

 

 

In de pers

 

- 05.05.2012 SP.A eist euthanasie voor minderjarigen

- 05.05.2012 CD&V Euthanasie: "voor iedereen moet zelfde principe gelden"

- 05.05.2012 Groen wil euthanasiedebat ten gronde voeren in de Senaat

- 09.06.2012 Ann Peuteman: Senaat lijkt klaar voor uitbreiding euthanasiewet

- 21.06.2012 Ook PS wil nu debat aangaan over uitbreiding van de euthanasiewet

- 17.12.2012 Open VLD Jean-Jacques De Gucht: "Tijd is rijp voor euthanasiedebat"

- 17.12.2012 PS klaar met voorstellen rond uitbreiding euthanasiewet

- 18.12.2012 Vers un élargissement de l'euthanasie aux enfants

- 18.12.2012 PS L’euthanasie pour les enfants ?

- 20.12.2012 Euthanasie : le cdH opposé à un élargissement de la loi

- 14.01.2013 N-VA wil euthanasie uitbreiden naar kinderen

- 20.02.2013 Hoorzitting Senaat: "Vandaag reeds actieve euthanasie op minderjarigen"

- 20.02.2013 Hoorzitting Senaat: Uitbreiding euthanasie voor minderjarigen?

- 20.02.2013 Hoorzitting Senaat: Kinderrechtencommissaris: "Jongeren moeten vanaf 16 zelf kunnen beslissen over euthanasie"

- 10.05.2013 Palliatieve sedatie ≠ euthanasie

- 20.06.2013 Akkoord euthanasie bij minderjarigen in de maak

- 20.06.2013 Paarse partijen willen euthanasiewet uitbreiden

- 27.06.2013 Euthanasie voor minderjarigen op komst

- 27.11.2013 Francis Delpérée à propos de l'euthanasie: "Pour l’enfant, c’est non !"

- 27.11.2013 Euthanasie des mineurs: discussions animées au Sénat

 - 27.11.2013 Euthanasiewet voor minderjarigen uitgebreid

- 27.11.2013 Senaat keurt euthanasie voor minderjarigen goed

- 27.11.2013 Leeftijdsgrens voor euthanasie valt weg

- 28.11.2013 Wetsvoorstel euthanasie ademt sereniteit en bedachtzaamheid

- 28.11.2013 Geen leeftijdgrens meer voor euthanasie

- 28.11.2013 Euthanasie voor minderjarigen goedgekeurd in senaatscommissie

- 04.12.2013 Grote buitenlandse aandacht voor uitbreiding Belgische euthanasie naar minderjarigen

- 12.12.2013 Senaat keurt euthanasie bij minderjarigen goed

- 13.12.2013 Senaat keurt euthanasie voor minderjarigen goed

 - 21.01.2014 CD&V blijft zich kanten tegen uitbreiding euthanasiewet

- 21.01.2014 Advies Raad van State verhit gemoederen in euthanasiedebat

- 28.01.2014 Ook Kamercommissie keurt euthanasie voor minderjarigen goed met wisselmeerderheid

- 10.02.2014 Waarom moet euthanasie voor jongeren met de karwats door het parlement?

- 03.03.2014 Le Roi a signé la loi sur l'extension de l'euthanasie

- 03.03.2014 Koning Filip ondertekent euthanasiewet voor minderjarigen

 

 

menu

 

Maatschappelijk debat

 

Filosofische en religieuze overtuigingen

 

- Kerknet (gebruik zoekfunctie) . InfoCatho: textes euthanasie . Encycliek Evangelium Vitae . Pontifical Academy for Life . Elisabeth Pastorale Zorg

- Humanistisch Vrijzinnige Vereniging .  Centre d'action Laïque

- Verenigde Protestantse Kerk in België . Protestanet

- ‘There is a Time to be Born and a Time to Die’ (Ecclesiastes 3:2a): Jewish Perspectives on Euthanasia

- Hoe denkt de islam over ziekte, dood en geboorte

 

 

Verenigingen en organisaties

 

- Recht op waardig sterven

- Association pour le droit de mourir dans la dignité

- World Right to Die Organizations Directory

- Patients Rights Council

- Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

- Fédération Wallonne des Soins Palliatifs

- Fédération Bruxelloise pluraliste des Soins Palliatifs

- LEIF (Levenseinde InformatieForum)

 

 

In de pers

 

- 10.02.2012 HBVL; Voor het eerst meer dan 1.000 euthanasiegevallen

- 10.05.2012 De Standaard: Nog altijd veel meer euthanasie in Vlaanderen

- 11.05.2012 Peter Paul De Deyn: 'Tientallen dementerenden kregen al euthanasie in Vlaanderen'

- 13.05.2012 Mark Van de Voorde: Euthanasie of de obsessie met de dood

- 14.05.2012 Wim Distelmans: 'Politici moeten stoppen met spelletjes rond euthanasie'

- 20.05.2012 Rik Torfs: Wie euthanasie kiest, heeft geen toestemming van schoonmoeder nodig

- 26.05.2012 Knack: Specialist vraagt wettelijke regeling voor palliatieve sedatie

- 26.05.2012 Guy Tegenbos: Garanties geven over levenseinde

- 30.05.2012 Léonard: "Federale commissie euthanasie bijna verplicht ogen te sluiten voor onwettigheden"

- 09.06.2012 Wim Distelmans: Euthanasie voor iedereen

- 13.06.2012 Knack; Cosyns: 'Niet euthanasie voor iedereen, maar zorg voor iedereen'

- 28.06.2012 Knack: Waalse artsen zijn onzorgvuldig met euthanasiewet

- 11.07.2012 'Het kind-zijn is aan het verdwijnen'

- 27.09.2012 Yves Delepeleire: Wens demente oudere blijft te vaak onbekend

- 13.12.2012 De Morgen; Palliatieve sedatie in tien jaar tijd verdubbeld

- 19.12.2012 Jacinta De Roeck: Hoe het Vlaamse euthanasiedebat de grens overstak

- 07.01.2013 Jacinta De Roeck: Omdat het levenseinde geen sprookje is

- 13.01.2013 Filip Bueckens: Wanneer ondraaglijk lijden een sociale constructie wordt

- 14.01.2013 René Stockman: De cultuur van de dood grijpt om zich heen

- 15.01.2013 Wim Distelmans: Stop met ongevraagde betutteling

- 16.01.2013 Tony Van Loon : Recht op zelfbeschikking is het ultieme antwoord

- 17.01.2013 Rik Torfs: Afscheid of dood

- 17.01.2013 Loes Verleyen: Cultuur van de dood

- 18.01.2013 Freddy Mortier: Progressief tegen de grondstroom in  

- 18.01.2013 Mark Van de Voorde: De rauwe klank van het woord 'zelfbeschikking'

- 23.01.2013 Een beetje dankbaarheid voor euthanasie gevraagd

- 06.02.2013 Kwart meer Belgen kiest voor euthanasie

- 10.02.2013 Marc Cosyns De arts als god is uit den boze

- 06.03.2013 Kerk verzet zich tegen uitbreiding euthanasiewet ‘Euthanasie tast hele maatschappij aan'

- 06.03.2013 "Euthanasie om psychisch lijden is erg uitzonderlijk"

- 07.03.2013 Brede steun voor uitbreiding euthanasiewet tot minderjarigen

- 25.03.2013 Aanvaarding euthanasie neemt toe in West-Europa

- 12.04.2013 Euthanasie bij minderjarigen: een basisgevoel van compassie

- 20.06.2013 Katholieken in het verweer tegen uitbreiding euthanasie

- 24.06.2013 Huisartsen klagen aan dat er geen geld is voor euthanasie

- 24.06.2013 Te weinig opgeleide euthanasieartsen

- 11.07.2013 Minder levensbeëindigingen zonder uitdrukkelijk verzoek van patiënt

- 10.10.2013 Begeleid sterven in 1 op 10 gevallen fout uitgevoerd: 'Nog onderschatting' (Distelmans)

- 17.10.2013 Geïnterneerde wil euthanasie als hij in Belgische cel moet blijven

- 20.10.2013 Recordaantal wilsverklaringen euthanasie

- 06.11.2013 Kinderartsen eisen uitbreiding euthanasiewet

- 06.11.2013 Haal levenseinde voor minderjarigen uit het duister

- 07.11.2013 Euthanasie: Tegen-opinie van verschillende professoren geneeskunde en ethiek

- 07.11.2013 Religieuze leiders tegen uitbreiding belgische euthanasiewet

- 07.11.2013 Zorg om levenseinde verdraagt geen demagogie

- 07.11.2013 Als je euthanasie bij wet kunt tegenhouden als ouder, dan kan je het ook vragen

- 07.11.2013 We kunnen kinderen die lijden wel al helpen binnen het huidige wettelijke kader

- 07.11.2013 Euthanasie is geen kinderspel

- 12.11.2013 René Stockman over euthanasie

- 15.11.2013 Rechter heropent debatten in zaak rond euthanasievraag geïnterneerde

- 20.11.2013 Grote vraagtekens bij uitbreiding euthanasie

- 27.11.2013 Euthanasie verdraagt geen semantische spelletjes

- 27.11.2013 Leeftijdsgrens voor euthanasie valt weg

- 28.11.2013 7 paradoxen rond euthanasie

- 28.11.2013 Wilsbekwaamheid is belangrijker dan leeftijd

- 28.11.2014 Euthanasie bij kinderen: Elk lijden telt

- 17.12.2013 Een op vijf Nederlanders pro euthanasie bij levensmoeë ouderen

- 18.12.2013 Euthanasie voor oordeelsbekwame minderjarige

 - 20.12.2013 Vaticaan bezorgd over uitbreiding Belgische euthanasiewetgeving

- 13.01.2014 Euthanasie, hoe staat het ermee?

- 15.01.2014 Belgische Kamer maakt haast met uitbreiding euthanasie naar kinderen

- 20.01.2014 'Wetsontwerp euthanasie minderjarigen is alweer zo lek als een vergiet'

- 22.01.2014 Les évêques approfondissent les enjeux sous-jacents de l’euthanasie

- 22.01.2014 Bisschoppen halen uit naar uitbreiding euthanasiewetgeving

- 23.01.2014 Belgen kiezen vaker voor euthanasie

- 30.01.2014 Kinderartsen vragen uitstel wet euthanasie voor minderjarigen: 'Er is geen vraag naar'

- 30.01.2014 Kinderartsen zien geen vraag naar uitbreiding euthanasie tot minderjarigen

- 03.02.2014 De glijbaan van de zelfbeschikking

- 05.02.2014 Marc Cosyns: 'Ik doe geen euthanasie meer'

- 13.02.2014 'Het idee dat euthanasie een optie is, geeft terminaal zieke mensen een zekere rust'

- 13.02.2014 Euthanasie minderjarigen: Geen brug te ver, maar brug naar de verlangde overkant

- 14.02.2014 De euthanasiewetgeving moet uitgaan van oordeelsbekwaamheid en niet van een leeftijdsgrens

- 14.02.2014 Bisschoppen 'ontgoocheld' over uitbreiding euthanasie naar minderjarigen

- 18.02.2014 Iedere gelovige is toch tegen euthanasie?

- 19.02.2014 Euthanasie verdient een correcte definitie

- 22.02.2014 Na elf jaar euthanasie: eerste klacht tegen pionier Distelmans

- 27.02.2014 Euthanasie: 6 arguments contre le projet de loi 52

- 12.03.2014 Euthanasie voortaan ook voor minderjarigen

- 13.03.2014 Euthanasie mogelijk voor kinderen

- 18.03.2014 We moeten de wetgeving over euthanasie durven te herbevragen

 

 

menu

 

Bibliotheek

 

Andere dossiers over euthanasie

 

- Wikipedia

- Euthanasie en eerbied voor het leven

 

 

Artikels in Wetenschappelijke tijdschriften

 

- La presse française face aux soins palliatifs et à l’euthanasie (2006)

- Représentations associées aux soins palliatifs chez des internes : impact des pratiques et de l’opinion vis-à-vis de l’euthanasie (2007)

- Réprésentation sociales de l’euthanasie et des soins palliatifs dans la presse française (2007)

- Quelle anthropologie pour la protection de la vie? (2009)

- Ethics review: End of life legislation – the French model (2009)

- Ethical Decision Making With End-of-Life Care: Palliative Sedation and Withholding or Withdrawing Life-Sustaining Treatments (2010)

- Physician-assisted deaths under the euthanasia law in Belgium: a population-based survey (2010)

- Physician reports of medication use with explicit intention of hastening the end of life in the absence of explicit patient request in general practice in Belgium (2010)

- Reporting of euthanasia in medical practice in Flanders, Belgium: cross sectional analysis of reported and unreported cases (2010)

- The role of nurses in physician-assisted deaths in Belgium (2010)

- Comparaison des réactions et attitudes de l'infirmière lors d'une demande d'euthanasie active directe dans un contexte légal et illégal (2011)

- Physician-Assisted Suicide and Euthanasia: Can You Even Imagine Teaching Medical Students How to End Their Patients’ Lives? (2011)

- End-of-Life Decision-Making in Canada: The Report by the Royal Society of Canada Expert Panel on End-of-Life Decision-Making (2011)

- Ethical issues in neonatal intensive care (2011)

- Actieve Euthanasie in Nederland en Duitsland – kunnen Masculiniteit en Femininiteit, Persoonlijkheid en Kennis Attitudeverschillen verklaren? (2012)

- Attitudeverschil tussen Nederlanders en Duitsers ten opzichte van actieve euthanasie en de mediërende rol van persoonlijkheid, masculiniteit en ervaring met ondraaglijk lijden (2012)

- Actieve Levensbeëindiging bij Pasgeborenen: een humane keuze? (2012)

- Attituden jegens euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland: Is er een samenhang met openheid voor ervaringen en locus of control? (2012)

- Dementie en (zelf)euthanasie, lessen uit de praktijk (2012)

- Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg (2012)

- Euthanasie: een moreel labyrint (2012)

- L’euthanasie et l’aide médicale au suicide (2012)

- Fin de vie, euthanasie et suicide assisté : une mise au point de la Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) (2012)

- Exposé d’éthique : l’euthanasie (2012)

- Physician-Assisted Suicide and Euthanasia (2012)

- Age-based disparities in end-of-life decisions in Belgium: a population-based death certificate survey (2012)

 

 

Informatiebronnen over ethiek

 

- Universele verklaring van de rechten van de mens . Déclaration universelle des droits de l'homme . Allgemeine Erklärung der Menschenrechte . Universal Declaration of Human Rights

- American Psychological Association Ethics Office

- Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

- Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

- Ethics.be – het startpunt voor iedereen die interesse heeft in ethiek

- Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht - KULeuven

- The Netherlands School for Research in Practical Philosophy

- Vereniging van Ethici in Nederland

- Ethicsweb.ca presents applied ethics resources on WWW

- Ethics updates

- European Information Network - Ethics in Medicine & Biotechnology

- Human Rights Library

- Kennedy Institute of Ethics

- Legal, Ethical, and Professional Issues in  Psychoanalysis and Psychotherapy

- Books About Ethics (Metapsychology) (permanent geactualiseerd – voor Engelstalige literatuur)

 

menu

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

26.03.2014

 

website stat