Beheer            terug

Het CC Mortsel wordt beheerd door de inrichtende overheid bijgestaan door de raad van bestuur (RVB). Deze RVB is paritair samengesteld en bestaat uit 22 leden, waarvan 11 leden vertegenwoordigers uit de politieke partijen en 11 leden uit de culturele sector.

Personeel

Het personeelsbestand is samengesteld als volgt :

Cultuurfunctionaris: Riet Lavreysen 03 443 73 80
Programmatie Ingrid Laureys 03 443 73 83
Educatie Inge Rutten 03 443 73 85
publiciteit Sylvia Poppeliers  03 443 73 85
Administratie: Ria Piccard 03 443 73  80
Frans Peeters 03 443 73 84
Johan Gerarts 03 443 73 86
Fabienne Arras 03 443 73 94
  Mieke Spaey 03 443 73 88
  Violeta Leci 03 443 73 80
Feesten Suzanne Pelegrin 03 443 73 97
     
Fort 4 Eric Declerck  
Techniek: Ludo van Huygevoort  
Hoofdtechnieker DAG JENNES 03 443 73 87
Dirk Claeys  
Stefan Ciobanu  
Onderhoud/onthaal: Bea Lesaffre  
Lutgarde Roelants  
  Peggy Brassine