Sorop-logo

60 ste Verjaardag van Soroptimist International van BelgiŽ


Wat is soroptimist International (S.I.)?

Soroptimist International is een vereniging van interprofessionele vrouwelijke serviceclubs.

De geest en de doelstellingen liggen vervat in de naam zelf van de vereniging, die is afgeleid van de Latijnse woorden "soror" ( zuster) en "optimum" (het beste).

Soroptimisten streven welbewust hoge kwaliteitsnormen na in de uitoefening van hun beroep en trachten er ook een sociale en menselijke dimensie in te ontplooien.

Hierbij wordt aandacht geschonken aan:

In 1921 werd de eerste Soroptimistclub gesticht in Oakland , California.

De eerste Europese uitloper verscheen in 1923 in Londen en nieuwe scheuten liepen uit op het vasteland in Parijs (1924) en Den Haag (1927).

Een nieuwe Antwerpse knop begon te groeien in 1930 , een Brusselse in 1938.

Toen was de Belgische Soroptimist-tak sterk genoeg om een afzonderlijke plant te worden en de Belgische unie kwam tot stand.

Onze unie vormt, samen met 24 andere unies, de Europese federatie.

Daarnaast bestaan de Amerikaanse, de Britse, en de Zuid-West Pacific federaties.

"Soroptimist International" bundelt deze 4 federaties.

Wat viert Soroptimist International Belgium (S.I.B)?

De Belgische unie van Soroptimist International werd geboren in 1939 en viert dus nu haar 60ste verjaardag. Zij gaat nog helemŗŗl niet met brugpensioen, maar feest integendeel bij de start van een nieuwe jeugd in het ouderlijk huis te Antwerpen op 26 en 27 juni.

Hoe viert S.I.B.?

Naast de organisatie van een cultureel weekend "Van Dyck", looft de "Stichting van Soroptimist International van BelgiŽ – 50ste VERJAARDAG- vzw" een prijs uit van 400 000 BEF.

Deze prijs wordt toegekend aan een vrouw, die zich op wetenschappelijk en/of socio-cultureel vlak onderscheiden heeft in een of meerdere domeinen die het programma van S.I. uitmaken, zijnde:

Bovendien moet het project dat door de gift gefinancierd wordt nationaal zijn en kaderen in het thema

"Kind en Geweld" dat door de Europese voorzitster, HťlŤne Van Themsche, als actieprogramma gekozen was voor de periode van haar mandaat (1998-2000).

De term "geweld" mag hierbij in bredere zin geÔnterpreteerd worden als elke hinderpaal in de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De dossiers van de ingediende projecten werden beoordeeld door de Commissie Arbitrage van S.I.B.

Toekenning van de prijs

Na beraadslaging werd de prijs toegekend aan Pascale De Becker, wetenschappelijk medewerkster van de Vakgroep Interne Geneeskunde , AZ-VUB te Brussel.

De jury oordeelde dat deze jonge vrouw zich op een bijzonder manier onderscheiden heeft in het onderzoek naar diagnose en mogelijke therapieŽn voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom bij kinderen en adolescenten.

Hierbij wordt een chronische, invaliderende ziekte die een sociaal en maatschappelijk stigma veroorzaakt, beschouwd als een vorm van geweld op kinderen..

Wie is de laureate?

Pascale De Becker Pascale De Becker is 27 jaar, Lic. In de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie.
Zij is assistente aan de VUB, vakgroep Interne Geneeskunde en doctoreert over het onderwerp : "Epidemiologische , pathofysiologische en neuro-endocriene aspecten van Chronic Fatigue Syn,drome."

Pascale De Becker werkt sinds 1994 mee aan talrijke wetenschappelijke publicaties en voordrachten over het Chronic Fatigue Syndrome.
In 1995 organiseerde zij het Internationaal congres "First World Congress on Chronic Fatigue Syndrome and related disorders"

In 1998 behaalde zij de "American Association for Chronic Fatigue Syndrome’s Junior Investigator Award" voor haar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek i.v.m. dit syndroom.

Pascale De Becker is 27 jaar, Lic. In de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie.
Zij is assistente aan de VUB, vakgroep Interne Geneeskunde en doctoreert over het onderwerp : "Epidemiologische , pathofysiologische en neuro-endocriene aspecten van Chronic Fatigue Syn,drome."

Pascale De Becker werkt sinds 1994 mee aan talrijke wetenschappelijke publicaties en voordrachten over het Chronic Fatigue Syndrome.
In 1995 organiseerde zij het Internationaal congres "First World Congress on Chronic Fatigue Syndrome and related disorders"

In 1998 behaalde zij de "American Association for Chronic Fatigue Syndrome’s Junior Investigator Award" voor haar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek i.v.m. dit syndroom.

Wat is Chronic Fatigue Syndrome (C.F.S.)?

C.F.S ( Chronic Fatigue Syndrome) is een ziekte die al in de 19e eeuw min of meer beschreven werd, maar die pas de laatste tien jaar stilaan in de aandacht komt. Het aantal patiŽnten schijnt in stijgende lijn te gaan en steeds meer kinderen blijken door de ziekte getroffen te worden. In Groot-BrittaniŽ is CFS de voornaamste oorzaak voor langdurige afwezigheid van kinderen op school.

Men schat dat voor het ogenblik 1‰ tot 1,5‰ van de bevolking door deze ziekte getroffen wordt. In BelgiŽ zijn momenteel zo’n 15 000 gevallen geregistreerd. Het aantal kan hoger liggen omdat veel artsen de ziekte nog niet herkennen

Het gaat om een invaliderende ziekte met o.m. de volgende kenmerken:

De ziekte vertoont dus overlappingen met MS, AIDS, Alzheimer Disease en depressie, maar is in geen van deze categorieŽn volledig thuis te brengen.

Het project

De prijs van S.I.B. zal worden besteed voor de financiering van een wetenschappelijke studie over Mycoplasma infecties als oorzaak van CFS bij jonge patiŽnten.

Bloedstalen zullen worden afgenomen bij 30 patiŽnten en opgestuurd naar het deskundig labo in de Verenigde Staten. Aan patiŽnten waarbij de bloedanalyses positief zijn voor ťťn of meerdere types van Mycoplasma, zal een speciale antibioticumbehandeling gedurende 6 maanden worden voorgesteld

Na het beŽindigen van deze therapie wordt nogmaals eenzelfde bloedanalyse verricht, waarbij aldus de efficiŽntie van de ingestelde behandeling zal worden nagegaaan.