Soroptimist International of Belgium

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Soroptimist International van België
hebben de Voorzitter en de leden het genoegen U uit te nodigen op
de overhandiging van de prijs
"Stichting van Soroptimist International van België Vijftigste Verjaardag"

Thema : Kind & Geweld
tijdens een cultureel weekend Van Dyck te Antwerpen.
Soroptimist logo


Index
A l'occasion du 60ième anniversaire du Soroptimist International de Belgique
la Présidente et les membres ont le plaisir de vous inviter
à la remise du prix de la
"Fondation du Soroptimist International de Belgique Cinquantième Annversaire"

Thème : l'Enfant et la violence
pendant un weekend culturel Van Dyck à Antwerpen.
Programma

Zaterdag 26 juni 1999
Zondag 27 juni 1999
On the occasion of the 60th anniversary of Soroptimist International of Belgium
the President and the members have the pleasure to invite you to
the prize distribution of the
"Fundation of Soroptimist International of Belgium Fiftiest Anniversary"

Theme : Child and Violence
during a cultural weekend Van Dyck at Antwerp
Programme

Samedi 26 juin 1999
Dimanche 27 juin 1999
  Programme
Saturday 26 june 1999
Sunday 27 june 1999
 
  To Official Site
VAN DYCK 15.05.1999 - 15.08.1999 ANTWERPEN
dutch french english german spanish italian
 
Antwerp Turist Office 1999