Terug naar de startpagina

Vrije dagen weergeven als taken in MS project

Door Jan De Messemaeker, Microsoft Project Most Valuable Professional

De auteur

De auteur is zaakvoerder van Prom+ade BVBA en consultant op het gebied van projectleiding en speciaal de rol die daarin is weggelegd voor Microsoft Project. Het volgende artikel schets een paar van de problemen die hij hierbij al bij verschillende klanten heeft ontmoet, en schetst beproefde oplossingen.

Inleiding

Of vrije dagen in MS Project best voorgesteld worden als taken, dan wel als dusdanig ingevoerd worden in de kalenders is een veel gestelde vraag. Het werken met kalenders schijnt het meest natuurlijke, en het eenvoudigste aangezien Project onmiddellijk het plan herrekent, maar toch zijn er een aantal nadelen aan verbonden:

Taken met vaste datum gebruiken om vrije dagen voor te stellen lever teen antwoord op deze beide problemen, en het levert daarenboven een visuele “Gantt Chart” voorstelling van de afwezigheden.

Vrije dagen weergeven als taken

Het is duidelijk dat het probleem van de schijnbare onderbelasting van de resources opgelost is als afwezigheden als taken worden ingevoerd. Op die manier voeren we wel twee nieuwe potentiële problemen in: de kosten van de afwezigheids dagen worden nu meegerekend op het project, en het werk op de “echte” taken wordt niet onderbroken door de afwezigheid.

Voor het kostenprobleem bidet Project een elegante oplossing. Je creëert voor de resource een Cost Rate Table met een uurkost nul, en in de Task MUsage View kun je dan aan het assignment die Cost Rate table verbinden.

Voor het planningprobleem heb je Resource Leveling. Deze vaak miskende functionaliteit van Project lost hier alle problemen op want het zal de “echte” taken rond de verloftaken splitsen, en het biedt de optie van gelijktijdigheid van verschillende toewijzingen op één taak te forceren. Zie de opties hieronder.

Meer informatie

Wil u meer informatie over Resource Leveling, of hebt u andere vragen over Microsoft Project, mail ons gerust!