Terug naar de startpagina

Cursusinhoud Project Management


  Deel 1

 1. Voorafgaande begrippen
  1. Een project
   1. Wat is een project
   2. Waarom een project beheren
   3. Project-organisatie
  2. Management
  3. Kwaliteitszorg
 2. Deel 2

 3. Voor het project
  1. Het project initiëren – Het Project Charter
  2. Het Scope document
  3. Planning: de taken
   1. Waarom Plannen
   2. Work Breakdown Structure
   3. Product Breakdown Structure
   4. Plan van aanpak
   5. Andere planning-methodes
  4. Risico-management
  5. Scope-document: oefening
 4. Deel 3

 5. Tijdens het Project (Deel A)
  1. Een project opstarten: overdracht van de verantwoordelijkheid
  2. Bevestigen van de scope
  3. Communicatieplanning
   1. Beslissingsbevoegdheid
   2. Rapportering
   3. Algemeen communicatieplan
  4. Kwaliteit plannen
  5. Opzetten van de project-documentatie
  6. Tijdsplanning ("Scheduling")
   1. De grootte van een taak
   2. Netwerkplanning
   3. Resourceplanning
  7. Kostenplanning: het budget
 6. Deel 4

 7. De rol van Scheduling Software: MS Project
  1. De rol van een scheduling software
  2. MS Project: Introductie en domonstratie
 8. Deel 5

 9. Tijdens en na het project (Deel B)
  1. Tijdens het project: algemene bemerkingen
  2. Taak Management
   1. Werk bestellen
   2. Werk aanvaarden van teamleden
   3. Gewerkte tijden meten
  3. Vergaderingen
  4. Uitzonderlijke situaties
   1. Uitzonderingen: algemeen
   2. Change management
  5. De vooruitgang documenteren
  6. MS Project tijdens het project: Een project bijhouden
  7. Onderhandelingen tijdens projecten
  8. Een project afsluiten