Morel & Goetghebuer

  Advocaten

   
D. Morel de Westgaver

B. Goetghebuer

L. Burgelman

"Celui qui n’aime pas les avocats 
n'aime pas la liberté."
 
Léon Gambetta (1838-1882)

  Inhoud

Het kantoor

De medewerkers

Contactinformatie

Huidige projecten

Biografische informatie

Nuttige links

Het kantoor

Het kantoor Morel & Partners biedt juridische bijstand aan particulieren en KMO's. Deze bijstand bestrijkt de meest uiteenlopende domeinen van het recht, waaronder ook de volgende rechtstakken:

Bouwrecht en aannemingsrecht

Aansprakelijkheid aannemers en architecten, expertises, …

Handelsrecht en verbintenissenrecht

Mededingingsrecht, handelspraktijken, factoring, leasing, franchising, schuldbemiddeling, …

Vastgoed- en huurrecht

Eigendom en medeëigendom, erfdienstbaarheden en zakelijke rechten, koop-verkoop van onroerende goederen, woninghuur, …

Personen- en familierecht

Afstamming en adoptie, huwelijksvermogensstelsels, echtelijke en familiale moeilijkheden (echtscheidingsbemiddeling), afhandeling van nalatenschappen, schenkingen en testamenten, …

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, ontslagprocedures, ...

Rechten van intellectuele eigendom

Auteursrecht, ...

Strafrecht en strafprocesrecht

Rechten van de mens (slachtoffers en daders), penitentiair recht, …

Terug naar begin

De medewerkers

D. Morel de Westgaver (Dr. Iur. RUG)

Advocaat D. Morel de Westgaver is geaccrediteerd bemiddelaar in familiezaken.

B. Goetghebuer (Lic. Iur. RUG, Lic. Criminologie)

Advocaat B. Goetghebuer is lector aan de Hogeschool voor Verpleegkunde te Gent.

L. Burgelman (Lic. Iur. RUG)

Advocaat L. Burgelman is als assistent verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent.

Terug naar begin

Contactinformatie

D. Morel de Westgaver

Telefoon: +32(0)9 223 64 10

Fax: +32(0)9 233 02 37

GSM: +32(0)476 52 20 36

E-mail: mailto:morel.partners@online.be

B. Goetghebuer

Telefoon: +32(0)9 223 73 55

Fax: +32(0)9 233 02 37

E-mail: mailto:morel.partners@online.be

L. Burgelman

Telefoon: +32(0)9 223.60.99

Fax: +32(0)9 233 02 37

GSM: +32(0)75 49 14 84

E-mail: mailto:morel.partners@online.be

Terug naar begin

Huidige projecten

Terug naar begin

Biografische informatie

Terug naar begin

Nuttige links

De vereniging van Vlaamse balies: http://www.advocaat.be/

De balie van Gent: http://www.balie-gent.be/

Het ministerie van justitie: http:/www.just.fgov.be

De rechtbank van eerste aanleg te Gent: http://home2.pi.be/ebeaucou/

Recht en Politiek in Vlaanderen: http://legal.bits.be/

Terug naar begin

Laatst gewijzigd: 02.08.2000