picture of Ferocactus stainesii

Ferocactus stainesii

Ferocactus

Kenmerken

Enkele opmerkelijke feiten zijn duidelijk waarneembaar bij planten uit dit geslacht. Vooral de ribben zijn karakteristiek bij alle Ferocactussen. Deze ribben worden later rijen. Het bovenste meristeem brengt knobbelvorming voort waarop de areolen staan. Deze knobbels versmelten vrij vlug in ribben. De ribben hebben het voordeel dat ze een snelle uitzetting toelaten, zoals een balg van een accordeon, zodoende laten ze een snelle opname van water toe wanneer het bijvoorbeeld regent of dauw wordt ook langs deze weg opgenomen

De top van een volgroeide doorn is meestal hard en hoornachtig, terwijl de basis nog zacht is. De grotere doorns van de meeste Ferocactussen zijn dwarsgestreept. Iedere streep geeft de daggroei aan.

De bloemen van Ferocactussen zijn gaaf, alleenstaande, regelmatig en verschijnen in de jonge areolen aan de top der plant. Het vruchtbeginsel is onderstandig en de vruchten zijn bedekt met een omhullingsweefsel hetwelk geschubt is. De schubben gaan over in hulbladeren.

De bloembladeren bestaan uit talrijke spiraalvormige gerangschikte segmenten welke niet duidelijk verdeeld zijn in binnenste en buitenste bloembladeren. Nochtans zijn de buitenste gewoonlijk meer kelkvormig en de binnenste meer kroonbladachtig. De talrijke meeldraden zijn spiraalvormig in de verdikte buis geplant, tussen de basis van de binnenste bloemblaadjes en de nectarholte aan de basis van de stamper. De stamper van Ferocactussen, of ook wel stijl genoemd, is tamelijk gegroefd met een top die verdeeld is in stamperlobben.

Verzorging

Ferocactussen zijn ze gemakkelijk in cultuur op die enkele uitzondering na natuurlijk. Ze vragen een goed doorlatende, minerale grond. Onze grondmengeling doet het zeer goed. De planten vragen een zonnige standplaatsFerocactus stainesiiFerocactus stainesii