Persbericht van de Belgische Regering

(29.11.2002 - 26)

 

Reglementering van de uitoefening van de psychotherapie

 

 

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met het oog op de reglementering van de psychotherapie.

De tekst geeft een definitie van de psychotherapie, creëert en beschermt de titel van psychotherapeut. Hij bepaalt de minimale criteria die gerespecteerd moeten worden om de titel te verwerven en op die wijze de beroepstitel te dragen. Psychotherapeuten zullen zodoende erkend worden als gezondheidszorgberoepen met een eigen statuut en een eigen autonome competentie.

De erkenningscriteria hebben betrekking op de opleiding en de stages die men moet gevolgd hebben.

De tekst speelt in op de ontwikkeling die de regeling van een aantal nieuwe beroepen in het psychosociale domein van de gezondheidszorg beoogt, zoals de klinische psychologie, de klinische seksuologie of de klinische orthopedagogiek.

Het ontwerp wordt ingediend bij de Raad van State voor advies binnen de drie dagen.

______________________________________________________________

VOOR MEER INFORMATIE

Kabinet van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Kunstlaan 7 - 1210 Brussel

Persverantwoordelijke: Anne-Françoise Gailly  Tel.: 02 / 220.20.56 - Fax: 02 / 220.20.67

______________________________________________________________

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de psychotherapie.

 

 

Terug naar KlinPsy