De Europese Unie en de psychotherapie

 

 

De medebeslissingsprocedure

 

Bij de Europese besluitvorming zijn er een aantal terreinen die vallen onder de medebeslissingsprocedure. Daarbij horen de interne markt en de gezondheid.

Een gedetailleerd overzicht van de stappen die daarbij gevolgd worden is te lezen in volgende tekst: CODECISION “STEP BY STEP”

Deze werkwijze kan men terugvinden op de dossierfiche van Richtlijn 2002/119.

 

 

De erkenning van de beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG) en de psychotherapie

 

Op 07.03.2002 doet de Europese Commissie een Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the recognition of professional qualifications. De Nederlandstalige tekst is ondertussen verdwenen van de Europese website.

In de memorie van toelichting lezen we:

"2.2. Consolidation and simplification

The Commission has already achieved a considerable consolidation of the 35 transitional directives concerning crafts and trades professions through the third General System Directive 1999/42/EC8. The subsequent adoption of the Directive 2001/19/EC has further simplified the legal and procedural regime for professional recognition. There continue to exist some twelve main directives covering the seven professions of doctor, general care nurse, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, pharmacist and architect adopted mainly over a twenty year period in the 1970s and 1980s, plus the three General System directives, as up-dated by the SLIM Directive. A consolidation of these directives will provide a simpler and clearer set of rules for the professions concerned."

 

En in artikel 20 staat het volgende:

"Article 20

Principle of automatic recognition

1. Each Member State shall recognise evidence of training giving access to the professional activities of general practitioner and specialised doctor, nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, pharmacist and architect, listed in Annex V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 and 5.7.2 respectively, which satisfy the minimum training conditions referred to in Articles 22, 23, 29, 32, 35, 40 and 42 respectively, and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities, give such evidence the same effect on its territory as the evidence of formal training which it itself issues.

Such evidence of formal qualifications must be issued by the competent bodies in the Member States and accompanied, where appropriate, by the certificates listed in Annex V, points 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 and 5.7.2 respectively.

The provisions of subparagraphs 1 and 2 do not affect the acquired rights referred to in Articles 21, 25, 31, 34 and 45"

 

Via de European Association for psychotherapy werden er bij dit ontwerp de twee volgende amendementen ingediend.

- Amendement 153 dat de psychotherapist toevoegde aan het lijstje van artsen, tandartsen, apothekers, architecten, enz.

- Amendement 128 dat kennis, vaardigheden, opleiding en activiteiten nader omschreef.

De tekst van de amendementen vinden we terug op de website van de EAP.

Tot tevredenheid van de EAP werden die amendementen in een eerste lezing op 11.02.2004 in het Europees parlement goedgekeurd  nadat verslaggever Zappala op 15 december 2003 zijn verslag opmaakte. Het artikel 20 is door tekstwijzigingen ondertussen artikel 24 geworden. De kennis, vaardigheden, opleiding en activiteiten en opleidingstitels zijn terug te vinden in Bijlage V. 6 Psychotherapeut (m/v).  De commentaar van de EAP is hier te lezen.

 

Op 20.04.2004 werden deze twee amendementen evenwel verworpen door de Europese Commissie.

De argumentatie luidt als volgt:

"3.2.4. Vrijheid van vestiging

Erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

De amendementen 153 en 128 nemen in artikel 20 het beginsel van de automatische erkenning voor het beroep van psychotherapeut op en voegen een bijlage V bis toe met de vereiste kennis en bekwaamheid, de minimumopleidingseisen met inbegrip van het studieprogramma, de werkzaamheden en de opleidingstitels. De vaststelling van minimumopleidings­eisen voor een beroep vergemakkelijkt de automatische erkenning van de titels ervoor. De voorwaarden voor automatische erkenning van psychotherapeuten (consensus onder de lidstaten, steun bij de beroepsbeoefenaren en toegevoegde waarde voor het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren) zijn echter niet alle vervuld. Deze amendementen worden daarom niet aanvaard."

 

Op 21 december 2004 verscheen dan een Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 21 december 2004 met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, met bijhorende motivering.

We zien dan ook dat de psychotherapeuten niet meer voorkomen in het artikel over de automatische erkenning dat ondertussen artikel 21 heet.

In de motivering staat te lezen:

43. De Raad heeft de amendementen 153 en 128, waarbij wordt voorgesteld om bepalingen betreffende psychotherapeuten toe te voegen in artikel 20 van het voorstel en in een nieuw punt 5 bis van bijlage V, niet aanvaard, om de redenen die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel worden uiteengezet.

 

 

Op 30.09.2005 is de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties verschenen.  De nieuwe Europese richtlijn voorziet dus niet in een automatische erkenning van het beroep van psychotherapeut. Artikel 15 voorziet in gemeenschap­pe­lijke platforms. Het Europsydiploma zal daarop inspelen.

 

De  European Federation of Psychologists' Associations heeft sedert 1995 Training Standards for Psychologists specializing in Psychotherapy.

De EFPA ziet de psychotherapie duidelijk als een bijzondere beroepstitel nadat het Europsy-diploma behaald werd; ze spreken over een Advanced Diploma for Psychologists Specialising in Psychotherapy

 

 

De EAP maakt nu werk van een Europees Certificaat voor Psychotherapie. Meer erover is te lezen op de website van Mieux-ętre.

 

 

 

Meer informatie over de Europese wetgeving relevant voor psychologen is te vinden in het dossier Statuut Psycholoog onder de rubriek Europa

 

 

 

KlinPsy-dossier Statuut Psycholoog